trang tri duong diem

Đặng Thị Hoàng Phượng
(12 người theo dõi)
Lượt xem 207
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 16 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 11:11

Mô tả: Mĩ Thuật Bài 13 vẽ trang trí Trang trí đường diềm I. Quan sát nhận xét: I. Quan s¸t nhËn xÐt I. Quan sát nhận xét - Các cách sắp sếp họa tiết ở đường diềm? Lặp lại Xen kẽ Đảo chiều I. Quan sát nhận xét - Hoạ tiết dùng để trang trí đường diềm? hoa Hình kỉ hà lá con vật II: c¸ch trang trÝ ®­êng diÒm B­íc 1: kÎ hai ®­êng th¼ng c¸ch ®Òu nhau, sau ®ã chia thµnh c¸c « ®Òu nhau, råi kÎ c¸c trôc B­íc 2: vÏ c¸c m¶ng trang trÝ II: c¸ch trang trÝ ®­êng diÒm B­íc 3: Chän vµ vÏ häa tiÕt trang trÝ II: c¸ch trang trÝ ®­êng diÒm . c¸c m¶ng trang trÝ II: c¸ch trang trÝ ®­êng diÒm B­íc 3: Chän vµ vÏ häa tiÕt trang trÝ II: c¸ch trang trÝ ®­êng diÒm B­íc 4: vÏ mµu II: c¸ch trang trÝ. chiều I. Quan sát nhận xét - Hoạ tiết dùng để trang trí đường diềm? hoa Hình kỉ hà lá con vật II: c¸ch trang trÝ ®­êng diÒm B­íc 1: kÎ hai ®­êng th¼ng

— Xem thêm —

Xem thêm: trang tri duong diem, trang tri duong diem, trang tri duong diem

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu trang-tri-duong-diem

Đăng ký

Generate time = 0.178842782974 s. Memory usage = 18.41 MB