Dong dien trong chat dien phan

10 186 1
Hannes Alfvén

Hannes Alfvén

Tải lên: 11,620 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/10 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 10:11

TRƯỜNG THPT VÂN NHAM TỔ VẬT LÝ- CÔNG NGHỆ Giáo viên thực hiện: Vũ Thò Miên Kiểm tra bài cũ? Bản chất của dòng điện trong kim loại là gì? Là dòng chuyển dời có hướng của các e dưới tác dụng của lực điện trường. Hiện nay Nhôm được sử dụng rất rộng dãi trong các lónh vực, để sản xuất Nhôm cần có nguồn điện năng dồi dào. Quy trình luyện nhôm dựa trên hiện tượng nào? Để hiểu rõ quá trình luyện nhôm ta nghiên cứu bài học “ Dòng điện trong chất điện phân” Tiết 25: Bài 14: DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN Nội dung bài học: - Thuyết điện li. - Bản chất dòng điện trong chất điện phân. Tiết 25: Bài 14: DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN I. Thuyết điện li. * Thí nghiệm: Khi đổ nước cất vào cốc thì kim điện kế G chỉ số 0. Vậy khi đó có dòng điện chạy qua dung dòch nước cất không? Em có kết luận gì về hạt tải điện trong dung dòch nước cất? Giới thiệu thí nghiệm. - 01 Cốc. - 02 điện cực bằng đồng. - 01 Nguồn điện. - 01 điện kế G. - Dung dòch nước cất. - Muối NaCl hoặc CuS0 4 Được bố trí như sau: Khi hòa tan muối NaCl vào dung dòch nước cất thì kim điện kế G chỉ á khác 0? Em có nhận xét gì qua thí nghiệm trên? Dung dòch nước cất không dẫn được điện, nghóa là trong dung dòch nước cất không có hạt tải điện. Dung dòch muối NaCl dẫn được điện, nghóa là trong dung dòch muối NaCl có hạt tải điện? Vậy hạt tải điện ở đây là gì? Và được sinh ra như thế nào? + DD NaCl Cl Na Na + Cl - + + Tiết 25: Bài 14: DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN I. Thuyết điện li. * Thí nghiệm: Sự xuất hiện hạt tải điện trong các dung dòch như trên có thể giải thích dựa trên một lý thuyết gọi là Thuyết điện li. Nội dung: Trong dung dòch các hợp chất hóa học như axít, bazơ và muối bò phân li (một phần hoặc hoàn toàn) thành các nguyên tử (hoặc nhóm nguyên tử) tích điện gọi là ion, ion có thể chuyển động tự do trong dung dòch và trở thành hạt tải điện. Khi axit, bazơ, muối phân li thì các ion – và ion + ở đây là gì? Ví dụ? Mỗi một ion mang một số điện tích nguyên tố. Khi ion là một nguyên tử tích điện thì số điện tích nguyên tố của ion là hóa trò của nguyên tố ấy. Tiết 25: Bài 14: DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN I. Thuyết điện li. * Thí nghiệm: Nếu đổ thẳng các chất trên vào cốc ( các chất trên chưa được hòa tan), em hãy dự đoán xem kim điện kế chỉ như thế nào? Giải thích hiện tượng? Kim điện kế G chỉ số 0. Vì các ion – và ion + tuy đã tồn tại sẵn trong các phân tử axít, bazơ, muối, ở điều kiện bình thường chúng liên kết với nhau bằng lực hút culông tạo thành một phân tử trung hòa về điện. Khi hòa tan một trong các chất trên vào nước hoặc một dung môi khác, lực hút Culông yếu đi, liên kết trở lên lỏng lẻo. Một số phân tử chuyển động nhiệt tách thành các ion tự do. ( nghóa là đã bò phân li). Khi hòa tan các chất axit, bazơ, hoặc muối vào dung dòch nước cất hoặc một dung môi khác, kim điện kế G chỉ khác 0? Giải thích hiện tượng? Ngoài cách tạo ra các hạt mang điện bằng cách hòa tan axit, bazơ hoặc muối vào nước cất còn có cách nào khác không? Có, bằng cách cung cấp nhiệt cho các chất trên để các ion nhận nhiệt,ø chuyển động nhiệt mạnh dẫn tới nóng chảy => xuất hiện các ion + và - Ta gọi chung những dung dòch và chất nóng chảy như trên là Chất điện phân. Tiết 25: Bài 14: DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN I. Thuyết điện li. II. Bản chất dòng điện trong chất điện phân. + DD NaCl Cl Na + + Na + Cl - Na + Cl - Na + Cl - Cl - Na + Khi không có điện trường ngoài các ion chuyển động như thế nào ? E Khi có điện trường ngoài các ion dương và ion âm chuyển động như thế nào ? Tiết 25: Bài 14: DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN I. Thuyết điện li. II. Bản chất dòng điện trong chất điện phân. Trở lại thí nghiệm trên: Điện cực nối với cực + của nguồn gọi là Anốt. (kí hiệu A) Điện cực nối với cực – của nguồn gọi là catốt. (kí hiệu K) + DD NaCl + Na + Na + Cl - Na + Cl - Cl - + Dòng điện trong lòng chất điện phân là dòng ion + và ion – chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau. E Bản chất dòng điện trong chất điện phân là gì ? I. Thuyết điện li. II. Bản chất dòng điện trong chất điện phân. Trở lại thí nghiệm trên: Điện cực nối với cực + của nguồn gọi là Anốt. (kí hiệu A) Điện cực nối với cực – của nguồn gọi là catốt. (kí hiệu K) Tiết 25: Bài 14: DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN Khi có điện trường ngoài các ion dương và ion âm chuyển động như thế nào ? Chất điện phân dẫn điện tốt hơn hay kém hơn so với kim loại? Vì sao? CUÛNG COÁ . “ Dòng điện trong chất điện phân” Tiết 25: Bài 14: DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN Nội dung bài học: - Thuyết điện li. - Bản chất dòng điện trong chất điện. dòng điện trong kim loại là gì? Là dòng chuyển dời có hướng của các e dưới tác dụng của lực điện trường. Hiện nay Nhôm được sử dụng rất rộng dãi trong các
- Xem thêm -

Xem thêm: Dong dien trong chat dien phan, Dong dien trong chat dien phan, Dong dien trong chat dien phan

Bình luận về tài liệu dong-dien-trong-chat-dien-phan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP