Bai 29 . Sinh học 8

9 363 1
Gordon Moore

Gordon Moore

Tải lên: 11,609 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/9 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 10:11

Theo đường máu . Theo đường bạch huyết Bảng 29 : Các con đường vận chuyển các chất dinh dưỡng đã được hấp thụ -Đường đơn . -A xit béo , glyxe rin - A xit amin - Nước,m.khoáng -Các vitamin tan trong nước . -70 lipit . -Các vitamin tan trong dầu ( A, D, E, K) Tác nhân Cơ quan hoặc hoạt động bò ảnh hưởng Mức độ ảnh hưởng Biện pháp Các sinh vật Vi khuẩn Giun sán Chế độ ăn uống n uống không đúng cách Khẩu phần ăn không hợp lí . Theo đường máu . Theo đường bạch huyết Bảng 29 : Các con đường vận chuyển các chất dinh dưỡng đã được hấp thụ -Đường đơn. Tác nhân Cơ quan hoặc hoạt động bò ảnh hưởng Mức độ ảnh hưởng Biện pháp Các sinh vật Vi khuẩn Giun sán Chế độ ăn uống n uống không đúng cách Khẩu phần ăn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 29 . Sinh học 8, Bai 29 . Sinh học 8, Bai 29 . Sinh học 8

Bình luận về tài liệu bai-29-sinh-hoc-8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP