Tham luan tong ket 4 nam thuc hien cuoc van dong " Hoc tap va lam theo tam guong HCM

6 3,972 40 Gửi tin nhắn cho Trương Thị Thanh Thanh
Trương Thị Thanh Thanh

Trương Thị Thanh Thanh

Tải lên: 11,650 tài liệu

  • Loading...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 09:11

ĐẢNG BỘ: XÃ NGHỊ ĐỨC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ THCS NGHỊ ĐỨC Nghị Đức, ngày 5 tháng 11 năm 2010 BÁO CÁO THAM LUẬN TỔNG KẾT 4 NĂM VỀ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” Kính thưa quý đại biểu, thưa toàn thể hội nghị. Hôm nay được sự cho phép và phân công của Ban chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Huyện Tánh Linh. Tôi xin tham luận về công tác giáo dục tấm gương đạo đức của Bác Hồ cho CB, Đảng viên, CNV và học sinh toàn trường. Tôi rất vinh dự được thay mặt cho Chi bộ trường THCS Nghị Đức phát biểu ý kiến trong hội nghị đầy ý nghĩa này, lời đầu tiên cho phép tôi gửi tới Ban tổ chức, quý vị đại biểu và các đồng chí có mặt tham dự hội nghị lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc. Kính thưa các đồng chí! Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là di sản vô giá mà Bác đã để lại cho dân tộc Việt Nam ta. Đã từ lâu, Đảng và Nhà nước và Nhân dân ta đã xác định tư tưởng Hồ Chí Minh là một phần giá trị quan trọng của nền văn hóa Việt Nam. Điều 30 Hiến Pháp năm 1992 đã ghi nhận “Nhà nước và xã hội bảo tồn, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; kế thừa và phát huy những giá trị của nền văn hiến các dân tộc Việt Nam, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…” Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Trung ương phát động trong 4 năm qua đã dấy lên phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, Toàn dân và toàn Quân ta, là bước khởi đầu tốt đẹp cho công cuộc chấn hưng nền văn hóa Việt Nam trong xu thế hội nhập. Đối với Trường THCS Nghị Đức, được sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và Phòng Giáo dục và đào tạo, Chi bộ Nhà trường đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trên cơ sở Nghị Quyết, Nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo gồm đại diện Chi ủy, Ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn thanh niên và Đội TNTP Hồ Chí Minh. Xây dựng chương trình hành động cho giai đoạn 2007- 2011 với phương châm “Nói đi đôi với làm”. Trên cơ sở đó, Ban chỉ đạo cấp trường đã đề ra kế hoạch hành động bằng các nội dung, trình tự rõ ràng, quy định các tiêu chí để đánh giá thi đua cụ thể, trong đó bám sát vào những đức tình mà Bác đã dạy người cán bộ của dân là “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư” làm cơ sở cho nội dung học tập và làm theo. Việc tổ chức thực hiện kế hoạch đã được lồng gép vào các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua của ngành đó là cuộc vận động “ Hai không”, cuộc vận động “ Mỗi Thầy, Cô giáo là một tấm gương tự học, sáng tạo” phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Việc học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay là một việc làm bức thiết. Bởi trong những năm gần đây tình trạng sa sút về đạo đức của một bộ phận không nhỏ trong cán bộ đảng viên, đội ngũ thầy cô giáo và các em học sinh gây không ít bất bình trong nhân dân trong đội ngũ và đã bị dư luận xã hội lên án. Đây cũng là vấn đề mà mọi người hết sức quan tâm. Thực tế, trường THCS Nghị Đức cũng đã xảy ra một số ít trường hợp học sinh hư hỏng thường xuyên trốn học đi chơi gem, nói tục chửu thề, nói dối cha mẹ, rủ nhau trốn học đi chơi… Trước thực trạng đó việc giáo dục tấm gương đạo đức Bác Hồ cho lớp công dân tương lai này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Phải giáo dục các em như thế nào để trở thành lớp người có ích cho xã hội. Và đây cũng là nỗi trăn trở của Bác Hồ trước khi Bác đi xa. Ngày 1 tháng 6 năm 1969 Bác đã viết bài nhan đề chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng đăng trên báo nhân dân, Bác đã căn dặn chúng ta: “ toàn đảng toàn dân, mọi người, mọi ngành phải làm tốt hơn nữa việc giáo dục thiếu niên nhi đồng, đó là những người chủ tương lai của nước nhà” Tâm đắc lời dạy của Bác toàn thể CB-GV- CNV của trường coi việc giáo dục tấm gương đạo đức của Bác Hồ cho học sinh là việc làm cần thiết trong giai đoạn hiện nay. - Năm 2007 tham gia học tập các chuyên đề như: chỉ thị số 06 TW ngày 17/11/2006, chỉ thị số 18-CT/TU , ngày 9/1/2007 của Ban thường vụ Tỉnh ủy đồng thời tham gia học tập 3 chuyên đề Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” trong giai đoạn hiện nay; Tác phẩm nâng cao đạt đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân; Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, số lượng cán bộ, Đảng viên, CNV tham gia học tập 56/56 tỉ lệ 100% - Năm 2008 đã tham gia học 2 chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”, “ Tác phẩm sửa đổi lối làm việc”, số lượng cán bộ, Đảng viên, CNV tham gia học tập 55/55 tỉ lệ 100% - Năm 2009 tham gia học tập chuyên đề “Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân” gắn với 40 năm thực hiện di chúc Bác Hồ và kết luận của đồng chí Bí thư Nông Đức Mạnh, số lượng cán bộ, Đảng viên, CNV tham gia học tập 54/54 tỉ lệ 100% - Năm 2010 tham gia học tập chuyên đề “Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh” “ Là đạo đức là văn minh”, số lượng cán bộ, Đảng viên, CNV tham gia học tập 53/53 tỉ lệ 100% Sau mỗi đợt học tập theo từng chuyên đề, ban chỉ đạo tổ chức cho toàn thể cán bộ, viên chức viết thu hoạch, xây dựng kế hoạch hành động của từng cá nhân; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, đóng góp của quần chúng với cán bộ, đảng viên, lấy ý kiến học sinh với giáo viên, cán bộ phục vụ, qua đó xác định được kết quả và mức độ chuyển biến của từng người. Xây dựng chương trình hành động thực hiện cuộc vận động trong cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh. Có kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động trong đơn vị. Đã khảo sát nắm bắt tình hình về đạo đức, lối sống của đội ngủ giáo viên và học sinh. Tổ chức kí cam kết thực hiện cuộc vận động hai không với 4 nội dung, thực hiện đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, triển khai học tập đợt 2 cho cán bộ giáo viên- viên chức chưa được học tập đợt 1 trong hè, các chuyên đề về học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện. Tiếp tục thực hiện chỉ thị 40-CT/TW ngày 15-6-2004 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng, Nghị quyết số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11-01-2005 của thủ tướng chính phủ. Chỉ thị số 50 của Huyện ủy Tánh Linh về việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Đặc biệt coi trọng việc giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp, đấu tranh kiên quyết các biểu hiện vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Phối hợp chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ học sinh, với gia đình để cùng giáo dục học sinh. Xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, giáo viên, viên chức có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể học sinh. Thành lập ban vận động duy trì sĩ số học sinh và thường xuyên quan tâm đến công tác này. Lồng ghép nội dung học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các môn GDCD, Ngữ văn, Lịch sử, HĐNGLL một cách hợp lý. Kính thưa các đồng chí! Bằng những hình thức, giải pháp đồng bộ, sự phối kết hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể, việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong 4 năm qua của Nhà trường đã bước đầu có những kết quả quan trọng; nhận thức của cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trách nhiệm công dân đã có những chuyển biến tích cực. Đối với hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp toàn trường đã đã phối hợp nhuần nhuyễn giữa đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, với lực lượng giáo dục, xây dựng kế hoạch tuyên truyền về tấm gương đạo đức của Bác Hồ qua chương trình phát thanh măng non. Giới thiệu các loại sách viết về Bác Hồ để các em đọc và sưu tầm, những cuốn sách viết về đời hoạt động của Bác, về thời thơ ấu của Bác. Sưu tâm về những lời dạy của Bác đối với các em thiếu niên, nhi đồng và giới thiệu với các em thông qua những câu chuyện kể nên học sinh trường đều có vốn kiến thức về Bác. Trong những năm qua Chi bộ thường xuyên tổ chức các Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, Tham gia Hội thi kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do các ngành tổ chức cụ thể như sau: Năm 2007 Chi bộ có 1 đồng chí tham gia dự thi cấp huyện do Huyện ủy tổ chức. Năm 2008 Trường đã có 2 GV và 2 HS được cử đi thi kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vòng Huyện do Phòng Giáo dục và đạo tạo tổ chức. kết quả đạt 1 giải khuyến khích. Trường đã có 2 GV thi kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vòng cụm và Huyện do huyện Đoàn tổ chức tổ chức vào năm 2008. kết quả đạt 1 giải nhì và 1 giải ba. Trường có 1 học sinh được tham gia thi “ Chúng em kể chuyện Bác Hồ” cấp Tỉnh do Tỉnh Đoàn tổ chức và đạt giải nhất đồng thời đại diện cho Tỉnh dự thi : chúng em kể chuyện Bác Hồ” khu vực phía Nam. Kết quả đạt giải khuyến khích Năm 2007, 2008 Trường đã tổ chức 2 hội thi kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có 10 cán bộ, Đảng viên, giáo viên, CNV và 40 học sinh tham gia. Nhiều em nghe kể đã cảm động rơi nước mắt. Bất cứ hỏi một em nào trong trường về nội dung câu chuyện vừa kể các em đều nói được nội dung. Sau phần kể chuyện là phần liên hệ thực tế, hầu hết các em đều rút ra được bài học và liên hệ bản thân. Ngoài ra trong các hội thi liên hoan văn nghệ và hội thi kể chuyện do nhà trường tổ chức, chúng tôi đều có những giải thưởng cho các em có những bài hát về Bác Hồ hay nhất, đọc thơ của Bác Hồ hay nhất, kể những câu chuyện về Bác Hồ hay nhất vì vậy các em tham gia rất hào hứng và lôi cuốn được nhiều người tham gia. Bên cạnh đó Nhà trường còn chăm lo học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh kém, học sinh khuyết tật và học sinh gia đình chính sách như: trong 4 năm Nhà trường đã vận động học sinh quyên góp quần áo củ cho học sinh nghèo, học sinh dân tộc kết quả được 1500 bộ quần áo tặng cho các trường có học sinh dân tộc thiểu số ( trường TH- THCS Tà Pứa, TH - THCS Măng Tố), Phát động học sinh quyên góp SGK củ trong 4 năm được trên 2000 cuốn sách giáo khoa các loại cho HS nghèo trong trường mượn để học trong năm học mới. Đặc biệt trong những năm qua, Nhà trường cùng Liên đội đã tổ chức thành công chương trình “Về nguồn, tham quan du lịch, dã ngoại” cho những em học sinh tiêu biểu của Nhà trường về thăm khu di tích Dục Thanh, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận, tham quan khu di tích địa đạo Củ Chi. Tham quan khu di tích Bến Nhà Rồng, khu du lịch Đầm Sen, khu di tích Dinh Thống Nhất, khu du lich Suối Tiên, Chiến khu D, khu du lịch Đại Nam, Vũng Tàu . Qua hoạt các hoạt động đó giúp các em hiểu thêm về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, về lịch sử Việt Nam, về đất nước con người Việt Nam Cùng với việc thực hiện hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ của năm học, nhà trường cũng đã tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động của Nhà nước, của các bộ ngành và các tổ chức đoàn thể, nhờ đó, trong những năm qu, nhiều cá nhân, tổ chức của nhà trường đã được khen tặng những phần thưởng cao quý, cụ thể là: Trong những năm qua 100% cán bộ, CNVC nhà trường hoàn thành nhiện vụ được giao, trong những năm qua có 85% CB,CNVC nhà trường đạt danh hiệu “Lao đông tiên tiến”, có 5 CB, CNV đạt danh hiệu “ Chiến thi thi đua cấp cơ sở”. Có 1 đồng chí đạt danh hiệu “ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 5 năm liền”, có 1 đồng chí được hội đồng thi đua huyện đề nghị UBND Tỉnh khen thưởng có thành tích xuất sắc trong năm học 2009-2010 và 1 đồng chí được UBND Huyện tuyên dương tiêu biểu về phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn ( 2006-2010). Không có cá nhân bị vị phạm xử lý kỷ luật. Tập thể cơ quan đơn vị đạt danh hiệu “ Lao động tiên tiến” - Trong 4 năm qua đơn vị luôn được công nhận “ Nếp sống văn minh”. - Liên đội được Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích hoạt động xuất sắc trong công tác Đoàn- Đội và phong trào thiếu nhi trường học từ năm 2004-2007, Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Bình Thuận tặng Giấy khen vì có nhiều thành tích hoạt động xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường học giai đoạn 2005-2010. - Chi bộ trong sạch vững mạnh 9 năm liền - Trong 4 năm qua nhà trường có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được hội đồng khoa học Tỉnh và huyện công nhận cụ thể như: + Năm 2007 có 3 sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng khoa học Huyện xếp loại B + Năm 2008 có 1 sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng khoa học Tỉnh xếp loại C và 1 sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng khoa học Huyện xếp loại B + Năm 2009 có 1 sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng khoa học Huyện xếp loại B + Năm 2010 có 5 sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng khoa học Huyện xếp loại trong đó có 2 loại A, 2 loại B và 1 loại C Tuy nhiên, Nhà trường luôn nhận thức rằng, kết quả đạt được như đã nêu trên chỉ là sự khởi đầu; việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phải duy trì thương xuyên, không ngừng nâng cao chất lượng, tạo ra ngày càng nhiều hơn những điển hình tiên tiến; đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội. Để thực hiện tốt mục tiêu đó, nhà trường tiếp tục bổ sung và hoàn chỉnh kế hoạch hành động bao gồm các nội dung cơ bản đó là: • Tổ chức cho Cán bộ, giáo viên và học sinh học tập chuyên đề “ Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân” • Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ. • Tiiép tục học tập chuyên đề “Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh” “ Là đạo đức là văn minh”. • Đưa nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào giảng dạy tại chương trình của tuần sinh hoạt công dân cho học sinh; Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trong chương trình giảng dạy chính khóa. • Tổ chức tổng kết và khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 2/ Hiệu quả : Kết quả lớn nhất của nhà trường chúng tôi đó là toàn thể CB GV- CNV và các em học sinh ý thức được đẩy mạnh cuộc vận động: “Học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là việc làm cần thiết trong giai đoạn hiện nay và 100% giáo viên, học sinh cam kết thực hiện. Qua việc học tập đã có sự chuyển biến sâu rộng về mặt nhận thức. Đặc biệt là sự chuyển biến về tác phong đạo đức của toàn thể học sinh. Những em thường hay trốn học và phá phách đến nay tính tình đã thay đổi hẳn, chịu khó học tập, kính trọng thầy cô giáo đoàn kết với bạn bè và nhiều em đã được lên lớp thẳng và hoàn thành chương trình bậc THCS. Thông qua những câu chuyện mà các em được nghe các em đều tỏ ra khâm phục đức tính của Bác Hồ đó là đức tính giản dị, tấm lòng nhân ái bao la, tình yêu thương vô bờ bến, sự hi sinh to lớn của Bác đối với nhân dân, đất nước, đặc biệt đối với các em thiếu niên nhi đồng. Vì vậy các em đều tin yêu và kính trọng Bác, cố gắng phấn đấu đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ. 3/ Bài học kinh nghiệm: Bác Hồ đã đi xa, thế hệ trẻ hiện nay không còn trực tiếp nghe Bác nói, không được chứng kiến cuộc đời và hoạt động cách mạng của Bác Hồ. Do đó để cho trẻ em hiểu đúng về Bác, để học tập theo tấm gương đạo đức của Bác thì yếu tố quan trọng đó là thông qua những câu chuyện, những bài học viết về Bác. Chúng ta bồi dưỡng cho học sinh những tư tưởng, đạo đức tác phong mà điểm then chốt là giáo dục học sinh theo 5 điều Bác Hồ dạy và thực hiện một cách liên tục thường xuyên và lâu dài. Một lần nữa làm cho nhân cách Hồ Chí Minh nhân cách tiêu biểu của Việt Nam và tư tưởng giáo dục, tư tưởng tâm lý học và giáo dục nhân cách của người là hạt nhân thang giá trị của xã hội ta. Định hướng giá trị cho thầy và trò làm bộc lộ hết giá trị truyền thống dân tộc. Nhưng trước hết đội ngũ giáo viên phải có phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, là tấm gương sáng tự học để cho các em học sinh noi theo. Thực chất là để đào tạo các em “trở thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng, vừa chuyên” như di chúc Bác đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta. để đất nước ta sánh vai với các nước cường quốc năm châu như lòng Bác hằng mong đợi. Giáo dục là tương lai của dân tộc, toàn thể nhà trường hết lòng hết sức giáo dục con em thành người và làm người. Vì vậy, nếu chúng ta thực hiện tốt thì chất lượng giáo dục sẽ ngày một nâng cao. Đặc biệt vai trò của người thầy phải đóng vai trò chủ đạo trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch và muốn đạt hiệu quả cao thì phải biết phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường cùng tham gia và hỗ trợ thực hiện. Đây là báo cáo tham luận về công tác giáo dục tấm gương đạo đức của Bác Hồ mà chúng tôi đã thực hiện ở trường và đã có hiệu quả cao. Xin cám ơn tất cả các quý đại biểu đã quan tâm theo dõi. Cuối cùng thay mặt cho toàn thể nhà trường tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu chúc hội nghị thành công tốt đẹp . . SẢN VIỆT NAM CHI BỘ THCS NGHỊ ĐỨC Nghị Đức, ngày 5 tháng 11 năm 2010 BÁO CÁO THAM LUẬN TỔNG KẾT 4 NĂM VỀ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM. dân” gắn với 40 năm thực hiện di chúc Bác Hồ và kết luận của đồng chí Bí thư Nông Đức Mạnh, số lượng cán bộ, Đảng viên, CNV tham gia học tập 54/ 54 tỉ lệ 100%
- Xem thêm -

Xem thêm: Tham luan tong ket 4 nam thuc hien cuoc van dong " Hoc tap va lam theo tam guong HCM, Tham luan tong ket 4 nam thuc hien cuoc van dong " Hoc tap va lam theo tam guong HCM, Tham luan tong ket 4 nam thuc hien cuoc van dong " Hoc tap va lam theo tam guong HCM

Bình luận về tài liệu tham-luan-tong-ket-4-nam-thuc-hien-cuoc-van-dong-hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-hcm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP