rung chuông vàng toán học lớp 6

76 559 9 Gửi tin nhắn cho Hannes Alfvén
Hannes Alfvén

Hannes Alfvén

Tải lên: 11,620 tài liệu

  • Loading...
1/76 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 08:11

Câu hỏi Câu 1 Tìm số còn thiếu? 61 71 81 ? Đáp án 61 71 81 91 Câu 2 Điền số thích hợp: 398 131 267 392 107 285 ? 11169 Đáp án 398 131 267 392 107 285 180 111 69 Câu3 Tìm x: 130 200 530 61 103 364 161 100 x Đáp án 130 200 530 61 103 364 161 100 461 Câu 4 • Số nào? 60 5 0 ? 105 800 900 Đáp án 60 5 0 905 105 800 900 60 5 0 105 800 900 60 5 0 105 800 900 905 60 5 0 105 800 900 905 5 0 105 0 905 Câu 5 • Số nào? 537 101 1099 340 121 218 191 1348 625 314 15 10 97 14 ? Đáp án 537 101 1099 340 121 218 191 1348 625 314 15 10 97 14 58 . 130 200 530 61 103 364 161 100 x Đáp án 130 200 530 61 103 364 161 100 461 Câu 4 • Số nào? 60 5 0 ? 105 800 900 Đáp án 60 5 0 905 105 800 900 60 5 0 105. 102 Câu 10 • Tìm số còn thiếu: 2 461 1325 37 86 1 563 2 461 2954 1391 812 ? Đáp án 2 461 1325 37 86 1 563 2 461 2954 1391 812 567
- Xem thêm -

Xem thêm: rung chuông vàng toán học lớp 6, rung chuông vàng toán học lớp 6, rung chuông vàng toán học lớp 6

Bình luận về tài liệu rung-chuong-vang-toan-hoc-lop-6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP