rung chuông vàng toán học lớp 6

Hannes Alfvén
Hannes Alfvén(11620 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 527
9
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 76 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 08:11

Mô tả: Câu hỏi Câu 1 Tìm số còn thiếu? 61 71 81 ? Đáp án 61 71 81 91 Câu 2 Điền số thích hợp: 398 131 267 392 107 285 ? 11169 Đáp án 398 131 267 392 107 285 180 111 69 Câu3 Tìm x: 130 200 530 61 103 364 161 100 x Đáp án 130 200 530 61 103 364 161 100 461 Câu 4 • Số nào? 60 5 0 ? 105 800 900 Đáp án 60 5 0 905 105 800 900 60 5 0 105 800 900 60 5 0 105 800 900 905 60 5 0 105 800 900 905 5 0 105 0 905 Câu 5 • Số nào? 537 101 1099 340 121 218 191 1348 625 314 15 10 97 14 ? Đáp án 537 101 1099 340 121 218 191 1348 625 314 15 10 97 14 58 . 130 200 530 61 103 364 161 100 x Đáp án 130 200 530 61 103 364 161 100 461 Câu 4 • Số nào? 60 5 0 ? 105 800 900 Đáp án 60 5 0 905 105 800 900 60 5 0 105. 102 Câu 10 • Tìm số còn thiếu: 2 461 1325 37 86 1 563 2 461 2954 1391 812 ? Đáp án 2 461 1325 37 86 1 563 2 461 2954 1391 812 567

— Xem thêm —

Xem thêm: rung chuông vàng toán học lớp 6, rung chuông vàng toán học lớp 6, rung chuông vàng toán học lớp 6

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu rung-chuong-vang-toan-hoc-lop-6

Đăng ký

Generate time = 0.116374015808 s. Memory usage = 18.41 MB