Mẫu báo cáo thực hành bài 27 (vật lý 7)

1 34,399 512
Hannes Alfvén

Hannes Alfvén

Tải lên: 11,620 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/1 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 06:11

BÁO CÁO THỰC HÀNH: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với mạch điện nối tiếp Họ và tên: …………………………………… Lớp: …… Nhóm: … 1. Điền từ thích hợp vào chổ trống: a. Đo cường độ dòng điện bằng: …… Đơn vị của cường độ dòng điện là ……, kí hiệu là …… Mắc ………ampe kế vào đoạn mạch sao cho chốt (+) của ampe kế được mắc về phía cực …… của nguồn điện. b. Đo hiệu điện thế bằng: …… Đơn vị của hiệu điện thế là ……, kí hiệu là …… Mắc 2 chốt của vôn kế …… vào hai điểm của mạch để đo hiệu điện thế giữa hai điểm đó, sao cho chốt (+) của nó được nối về phía cực …… của nguồn điện. 2. Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch nối tiếp a. Vẽ sơ đồ mạch điện hình 27.1a vào khung dưới đây: b. Kết quả đo: Bảng 1 Vị trí của ampe kế Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Cường độ dòng điện I 1 …… I 2 …… I 3 …… c. Nhận xét: Trong đoạn mạch nối tiếp, dòng điện có cường độ ………………… tại các vị trí khác nhau của đoạn mạch: I 1 … I 2 … I 3 3. Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp a. Vẽ sơ đồ mạch điện tương tự hình 24.2 vào khung dưới đây, trong đó vôn kế được mắc để đo hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ 2 . b. Kết quả đo: Bảng 2 Vị trí mắc vôn kế Hiệu điện thế Hai điểm 1 và 2 Hai điểm 2 và 3 Hai điểm 1 và 3 c. Nhận xét: Đối với đoạn mạch gồm hai đèn mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng …………các hiệu điện thế trên mỗi đèn: U 13 ……U 12 …….U 23 . BÁO CÁO THỰC HÀNH: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với mạch điện nối tiếp. Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch nối tiếp a. Vẽ sơ đồ mạch điện hình 27. 1a vào khung dưới đây: b. Kết quả đo: Bảng 1 Vị trí của ampe kế Vị trí 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu báo cáo thực hành bài 27 (vật lý 7), Mẫu báo cáo thực hành bài 27 (vật lý 7), Mẫu báo cáo thực hành bài 27 (vật lý 7)

Bình luận về tài liệu mau-bao-cao-thuc-hanh-bai-27-vat-ly-7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP