Mẫu báo cáo thực hành bài 12 (vật Lý 6)

Sergey Brin
Sergey Brin(9681 tài liệu)
(12 người theo dõi)
Lượt xem 5414
68
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 06:11

Mô tả: BÁO CÁO THỰC HÀNH 1. Lớp: …………… 2. Họ và tên: …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… 3. Tên bài thực hành: ………………………………………………………… 4. Mục tiêu của bài: Nắm được cách xác định khối lượng riêng của các vật rắn không thấm nước. 5. Tóm tắt lí thuyết: a. Khối lượng riêng của một chất là gì? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… b. Đơn vị đo khối lượng riêng là gì? ……………………………………………………………………………………… 6. Tóm tắt cách làm: Để đo khối lượng riêng của sỏi, em phải thực hiện những công việc sau: a. Đo khối lượng riêng của sỏi bằng (dụng cụ gì?) ………………………………. b. Đo thể tích của sỏi bằng (dụng cụ gì?) ……………………………………… c. Tính khối lượng riêng của sỏi theo công thức : …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 7. Bảng kết quả đo khối lượng riêng của sỏi. Lần đo Khối lượng sỏi Thể tích sỏi Khối lượng riêng của sỏi (kg/m 3 ) Theo g Theo kg Theo cm 3 Theo m 3 1 2 3 Giá trị trung bình của khối lượng riêng của sỏi là: D tb = 3 m/kg 3 . = ++ . BÁO CÁO THỰC HÀNH 1. Lớp: …………… 2. Họ và tên: …………………………………………………… ……………………………………………………. …………………………………………………… …………………………………………………… 3. Tên bài thực hành: ………………………………………………………… 4. Mục tiêu của bài: Nắm được cách xác định khối lượng riêng của

— Xem thêm —

Xem thêm: Mẫu báo cáo thực hành bài 12 (vật Lý 6), Mẫu báo cáo thực hành bài 12 (vật Lý 6), Mẫu báo cáo thực hành bài 12 (vật Lý 6)

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.088388919830322 s. Memory usage = 17.79 MB