Mẫu báo cáo thực hành bài 12 (vật Lý 6)

1 6,915 71
Sergey Brin

Sergey Brin

Tải lên: 11,562 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/1 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 06:11

BÁO CÁO THỰC HÀNH 1. Lớp: …………… 2. Họ và tên: …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… 3. Tên bài thực hành: ………………………………………………………… 4. Mục tiêu của bài: Nắm được cách xác định khối lượng riêng của các vật rắn không thấm nước. 5. Tóm tắt lí thuyết: a. Khối lượng riêng của một chất là gì? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… b. Đơn vị đo khối lượng riêng là gì? ……………………………………………………………………………………… 6. Tóm tắt cách làm: Để đo khối lượng riêng của sỏi, em phải thực hiện những công việc sau: a. Đo khối lượng riêng của sỏi bằng (dụng cụ gì?) ………………………………. b. Đo thể tích của sỏi bằng (dụng cụ gì?) ……………………………………… c. Tính khối lượng riêng của sỏi theo công thức : …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 7. Bảng kết quả đo khối lượng riêng của sỏi. Lần đo Khối lượng sỏi Thể tích sỏi Khối lượng riêng của sỏi (kg/m 3 ) Theo g Theo kg Theo cm 3 Theo m 3 1 2 3 Giá trị trung bình của khối lượng riêng của sỏi là: D tb = 3 m/kg 3 . = ++ . BÁO CÁO THỰC HÀNH 1. Lớp: …………… 2. Họ và tên: …………………………………………………… ……………………………………………………. …………………………………………………… …………………………………………………… 3. Tên bài thực hành: ………………………………………………………… 4. Mục tiêu của bài: Nắm được cách xác định khối lượng riêng của
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu báo cáo thực hành bài 12 (vật Lý 6), Mẫu báo cáo thực hành bài 12 (vật Lý 6), Mẫu báo cáo thực hành bài 12 (vật Lý 6)

Bình luận về tài liệu mau-bao-cao-thuc-hanh-bai-12-vat-ly-6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP