Ke hoach giang day Mi thuat 6,7,8,9

11 383 12 Gửi tin nhắn cho Bill Gates
Bill Gates

Bill Gates

Tải lên: 11,509 tài liệu

  • Loading...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 05:11

Phòng giáo dục cẩm khê Kế hoạch giảng dạy Trờng thcs tiên lơng Môn: Mĩ thuật 6 Năm học: 2010-2011 ------------------ -o0o-------------------- Tuần Tiêt theo ppct Tên bài dạy Mục đích yêu cầu Chuẩn bị Phơng pháp Ngày dạy Ghi chú Giáo viên Học sinh (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Học Kì i 1 1 Chép hoạ tiết trang trí dân tộc 1.Kiến thức : Hs hiểu biết về hoạ tiết trang trí dân tộc và ứng dụng của nó 2.Kỹ năng: HS vẽ đợc một số hoạ tiết trang trí dân tộc và tô màu theo ý thích 3.Thái độ : Học sinh nhận thức đúng đắn về truyền thống nghệ thuật dân tộc, nhận ra vẻ đẹp của nghệ thuật miền xuôi và miền núi . Gv: -Bộ đồ dùng dạy học MT 6 -Tranh về chạm khắc gỗ Việt nam - Hình minh hoạ hớng dẫn cách chép hoạ tiết trang trí dân tộc Hs:-Tranh ảnh liên quan đến bài học. - Giấy , chì , màu , tẩy - Quan sát vấn đáp trực quan, gợi mở - Luyện tập , thực hành nhóm Tuần 2 2 Sơ lợc về mĩ thuật việt Nam thời kì cổ đại 1. Kiến thức: HS đ- ợc củng cố thêm kiến thức về lịch sử Việt Nam thời kì cổ đại 2. Kỹ năng: HS trình bày đợc các sản phẩm mĩ thuật Việt Nam thời kì cổ đại và những đặc điểm cũng nh ĐDDH6 Tài liệu tham khảo Mĩ thuật, bảo tàng mĩ thuật Việt Su tầm t liệu về mĩ thuật Việt nam thời kì cổ đại - Quan sát- vấn đáp -trực quan - Luyện tập - thực hành nhóm Tuần 1 Tuần Tiêt theo ppct Tên bài dạy Mục đích yêu cầu Chuẩn bị Phơng pháp Ngày dạy Ghi chú Giáo viên Học sinh (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) công dụng của chúng . 3. Thái độ : HS trân trọng nghệ thuật của cha ông nam,tranh ảnh về mĩ thuật cổ đại, Tranh trống đ Giấy, chì, màu, tẩy -Bài viết về mĩ thuật cổ Việt Nam - Tranh ảnh mĩ thuật Việt Nam - Giấy TôKi , bút nét to 3 3 sơ lợc về luật xa gần 1. Kiến thức : HS hiểu thế nào là luật xa gần,những điểm cơ bản của luật xa gần 2.Kỹ năng : HS biết vận dụng luật xa gần để quan sát, nhận xét vật mẫu trong các bài học 3.Thái độ : HS yêu quý vẻ 1.GV: - Tranh ảnh minh hoạ về luật xa gần, bài mẫu cho HS tham khảo - 2. HS: -Su tầm một số tranh ảnh về luật xa gần - Giấy chì, mẫu thật - Vấn đáp - gợi mở - Luyện tập- thực hành Tuần 2 Tuần Tiêt theo ppct Tên bài dạy Mục đích yêu cầu Chuẩn bị Phơng pháp Ngày dạy Ghi chú Giáo viên Học sinh (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) đẹp thiên nhiên thông qua việc học môn luật xa gần Tranh ảnh về con đ- ờng, hàng cây, phong cảnh , góc phố - Bài mẫu của HS năm trớc 4 4 Cách vẽ theo mẫu 1. Kiến thức: HS hiểu khái niệm vẽ theo mẫu, cách vẽ theo mẫu 2. Kỹ năng: HS biết nhìn mẫu để vẽ, phân biệt đợc vẽ theo trí nhớ và vẽ theo mẫu 3. Thái độ : HS yêu quý vật mẫu thông qua bố cục đờng nét , trân trọng những tạo vạt của cha ông. 1 GV: Vật mẫu cụ thể : Cốc, hình hộp, hình trụ Tranh minh hoạ ĐDMT6 - Các bớc vẽ theo mẫu, que đo, dây dọi 2. Giấy, chì, màu, tẩy, mẫu vật - Quan sát- vấn đáp -trực quan - Luyện tập - thực hành Tuần 3 Tuần Tiêt theo ppct Tên bài dạy Mục đích yêu cầu Chuẩn bị Phơng pháp Ngày dạy Ghi chú Giáo viên Học sinh (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 5 5 Cách vẽ tranh đề tài 1. Kiến thức: HS hiểu về cách vẽ tranh đề tài, tìm hiểu những đề tài có trong thực tế, trong cuộc sống. -HS nắm đợc những kiến thức cơ bản để tìm bố cục tranh 2. Kỹ năng: HS thực hiện đợc cách vẽ tranh đề tài 3. Thái độ : HS cảm thụ và nhận biết các hoạt động trong đời sống. 1 GV: Tranh mĩ thuật ĐDDH, , 2. Giấy, chì, màu, tẩy Quan sát- vấn đáp -trực quan - Luyện tập - thực hành Tuần 4 Tuần Tiêt theo ppct Tên bài dạy Mục đích yêu cầu Chuẩn bị Phơng pháp Ngày dạy Ghi chú Giáo viên Học sinh (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 5 Tuần Tiêt theo ppct Tên bài dạy Mục đích yêu cầu Chuẩn bị Phơng pháp Ngày dạy Ghi chú Giáo viên Học sinh (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 6 Tuần Tiêt theo ppct Tên bài dạy Mục đích yêu cầu Chuẩn bị Phơng pháp Ngày dạy Ghi chú Giáo viên Học sinh (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 7 Tuần Tiêt theo ppct Tên bài dạy Mục đích yêu cầu Chuẩn bị Phơng pháp Ngày dạy Ghi chú Giáo viên Học sinh (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 8 Tuần Tiêt theo ppct Tên bài dạy Mục đích yêu cầu Chuẩn bị Phơng pháp Ngày dạy Ghi chú Giáo viên Học sinh (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 6 6 Cách sắp xếp bố cục trong trang trí 1. Kiến thức: Giúp học sinh biết khái niệm trang trí, cách sắp sếp bố cục hoạ tiết trong trang trí. 2. Kỹ năng : Biết cách sắp xếp bố cục bài trang trí cơ bản hoặc ứng dụng 3. Thái độ: Yêu quý vẻ đẹp của những vật mẫu, cảm nhận đợc vẻ đẹp của chúng qua trang trí. GV :- Một số đồ vật có hoạ tiết trang trí đồ dùng cách sắp xếp bố cục trong trang trí -Bài vẽ của học sinh năm trớc Su tầm tranh ảnh của các vật mẫu đợc trang rí Giấy, chì, màu, tẩy Quan sát- vấn đáp -trực quan - Luyện tập - thực hành Tuần 7 7 Mẫu dạng hình hộp và hình cầu (Vẽ hình) 1. Kiến thức: Giúp học sinh biết đợc cấu trúc của hình hộp và hình cầu, sự thay đổi hình dáng của chúng khi ở các vị trí khác nhau 2. Kỹ năng : HS vẽ đợc hình hộp và hình cầu, các vật dụng tơng tự. 3. Thái độ: Yêu quý vẻ đẹp của những vật mẫu qua bố cục đờng nét. -Bài vẽ của học sinh năm trớc Mẫu vẽ Giấy, chì, màu, tẩy Qquan sát- vấn đáp -trực quan - Luyện tập - thực hành Tuần Sơ lợc về mĩ thuật thời Lý 1. Kiến thức: Học sinh hiểu, nắm bắt đợc một số kiến thức chung của mĩ thuật thời Lý. - Biết thêm nhiều loại hình nghệ thuật cũng nh chất liệu của mĩ thuật thời Lý. 2. Kỹ năng : HS có trình bày đợc một số công trình kiến trúc , điêu khắc thời T liệu về mĩ thuật thơI Lý Tranh ảnh su tầm về mĩ thuât thời lý Tranh ảnh su tầm về mĩ thuât thời lý Quan sát , thảo luận nhóm , thuyết trình Tuần 10 . nhận ra vẻ đẹp của nghệ thuật mi n xuôi và mi n núi . Gv: -Bộ đồ dùng dạy học MT 6 -Tranh về chạm khắc gỗ Việt nam - Hình minh hoạ hớng dẫn cách chép hoạ. nhận xét vật mẫu trong các bài học 3.Thái độ : HS yêu quý vẻ 1.GV: - Tranh ảnh minh hoạ về luật xa gần, bài mẫu cho HS tham khảo - 2. HS: -Su tầm một số tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: Ke hoach giang day Mi thuat 6,7,8,9, Ke hoach giang day Mi thuat 6,7,8,9, Ke hoach giang day Mi thuat 6,7,8,9

Bình luận về tài liệu ke-hoach-giang-day-mi-thuat-6-7-8-9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP