Mẫu các bài tuong trình TN Hóa 9

13 365 4 Gửi tin nhắn cho Laurene Powell Jobs
Laurene Powell Jobs

Laurene Powell Jobs

Tải lên: 11,691 tài liệu

  • Loading...
1/13 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 01:11

Bµi têng tr×nh thÝ nghiƯm Môn Hóa Học Lớp 9 Trường THCS T©y S¬n Thứ . . . . . ngày . . . . . tháng . . . . . năm 200. . . Lớp: 9/ . . . . Nhóm: . . . . Bài thực hành 1 TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT VÀ AXIT I. Phần đánh giá Nhận xét Điểm Thao tác TN ( 3 đ) Kết quả TN ( 2 đ) Nội dung tường trình ( 3 đ) Chuẩn bò dụng cụ, vệ sinh ( 2 đ) Tổng số ( 10 đ) II. Phần thực hành 1. Thí nghiệm 1. Phản ứng của canxi oxit với nước * Cách làm - Lấy một mẩu nhỏ bằng hạt ngô ( 0,5 gam) canxi oxit ( vôi sống) cho vào ống nghiệm, để ống nghiệm lên giá thí nghiệm. Dùng ống nhỏ giọt nhỏ 2 – 3 ml nước cất vào ống nghiệm. - Lấy đũa thủy tinh khuấy đều, để yên khoảng 1 phút. - Lấy tay sờ nhẹ thành ống nghiệm. - Lấy đũa thủy tinh nhúng vào dung dòch trong ống nghiệm, nhỏ từng giọt dung dòch vào mẩu giấy quỳ tím ( hoặc dùng ống nhỏ giọt nhỏ vài giọt dung dòch phenol phtalein vào dung dòch thu được). Quan sát hiện tượng. Trả lời các câu hỏi sau đây: Câu hỏi 1: Màu của thuốc thử như thế nào? Trả lời: Câu hỏi 2: Kết luận về tính chất hóa học của canxi oxit? Viết pthh. Trả lời: . Pthh: . 2.Thí nghiệm 2: Phản ứng của diphotpho pentaoxit với nước * Cách làm - Dùng muỗng lấy một ít photpho đỏ bằng hạt đậu xanh ( 0,2 g) cho vào muôi sắt, hơ nóng trên ngọn lửa đèn cồn. Khi photpho cháy, sau đó đưa nhanh vào lọ thủy tinh có nắp đậy có chứa một ít nước. Khi photpho cháy hết, lắc mạnh lọ. Cho một mẩu giấy quỳ tím vào lọ. - Quan sát hiện tượng xảy ra. Trả lời các câu hỏi sau: Câu hỏi 1: Nhận xét sự đổi màu của thuốc thử Bµi têng tr×nh thÝ nghiƯm Môn Hóa Học Lớp 9 Trả lời: . Câu hỏi 2: Kết luận về tính chất hóa học của điphotpho pentaoxit? Viết pthh. Trả lời: . Pthh: . 3.Bài tập nhận biết các dung dòch Có 3 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng một trong các dung dòch HCl, H 2 SO 4 , Na 2 SO 4 . Hãy tiến hành các thí nghiệm để nhận biết dung dòch trong mỗi lọ. * Cách làm - Đánh số các lọ mất nhãn. - Dùng ống nhỏ giọt lấy ở mỗi lọ 1 hay 2 giọt dung dòch nhỏ vào từng mẩu giấy quỳ tím. Quan sát sự chuyển màu của giấy quỳ tím. - Để riêng lọ hóa chất có tác dụng làm đỏ giấy quỳ tím. - Lấy 1 ml dd ở mỗi lọ hóa chất còn lại cho vào 2 ống nghiệm khác nhau. Nhỏ tiếp vài giọt dd BaCl 2 vào mỗi ống nghiệm. Quan sát hiện tượng xảy ra. Câu hỏi : Trình bày cách nhận biết các dung dòch trên. Viết pthh. Trả lời: . *Tên các thành viên trong nhóm: . Trường THCS T©y S¬n Thứ . . . . . ngày . . . . . tháng . . . . . năm 200. . . Lớp: 9/ . . . . Nhóm: . . . . Bài thực hành 2 Bµi têng tr×nh thÝ nghiƯm Môn Hóa Học Lớp 9 TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI I. Phần đánh giá Nhận xét Điểm Thao tác TN ( 3 đ) Kết quả TN ( 2 đ) Nội dung tường trình ( 3 đ) Chuẩn bò dụng cụ, vệ sinh ( 2 đ) Tổng số ( 10 đ) II. Phần thực hành 1. Thí nghiệm 1. Phản ứng của natri hidroxit với muối - Nhỏ vài giọt dd NaOH vào ống nghiệm có chứa 1 ml dd FeCl3. Lắc nhẹ ống nghiệm. Quan sát hiện tượng và giải thích. Giải thích hiện tượng: Kết luận về tính chất hóa học của bazơ? Viết pthh. Pthh: . 2.Thí nghiệm 2: Phản ứng của đồng (II) hidroxit với axit - Cho một ít Cu(OH) 2 vào đáy ống nghiệm, nhỏ vài giọt dd HCl. Lắc nhẹ ống nghiệm. Quan sát hiện tượng xảy ra và giải thích. Giải thích hiện tượng: . Kết luận về tính chất hóa học của bazơ? Viết pthh. Pthh: . 3.Thí nghiệm 3: Đồng (II) sunfat tác dụng với kim loại - Ngâm một đinh sắt nhỏ, sạch trong ống nghiệm có chứa 1 ml dd CuSO 4 . Hiện tượng quan sát được sau khoảng 1 phút là gì? Giải thích hiện tượng: . Kết luận về tính chất hóa học của muối: . Pthh: . 4. Thí nghiệm 4: Bariclorua tác dụng với muối Nhỏ vài giọt dd BaCl 2 vào ống nghiệm có chứa 1 ml dd Na 2 SO 4 . Quan sát hiện tượng và giải thích. Bµi têng tr×nh thÝ nghiƯm Môn Hóa Học Lớp 9 Giải thích hiện tượng: . . . Kết luận về tính chất hóa học của muối: Pthh: 5. Thí nghiệm 5: Bariclorua tác dụng với axit Nhỏ vài giọt dd BaCl 2 vào ống nghiệm có chứa 1 ml dd H 2 SO 4 . Quan sát hiện tượng và giải thích. Giải thích hiện tượng: . . . Kết luận về tính chất hóa học của muối: Pthh: *Tên các thành viên trong nhóm: . Bµi têng tr×nh thÝ nghiƯm Môn Hóa Học Lớp 9 Trường THCS T©y S¬n Thứ . . . . . ngày . . . . . tháng . . . . . năm 200… Lớp: 9. . . . Nhóm: . . . . Hä vµ tªn: Bài thực hành 3: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NHÔM VÀ SẮT I. Phần đánh giá Nhận xét Điểm Thao tác TN ( 3 đ) Kết quả TN ( 2 đ) Nội dung tường trình ( 3 đ) Chuẩn bò dụng cụ, vệ sinh ( 2 đ) Tổng số ( 10 đ) II. Phần thực hành 1. Thí nghiệm 1. Tác dụng của nhôm với oxi * Cách làm -Lấy một ít bột nhôm rất mòn vào một tờ bìa. Khum tờ bìa chứa bột nhôm, rắc nhẹ trên ngọn lửa đèn cồn. Quan sát hiện tượng xảy ra. Câu hỏi 1: Cho biết trạng thái, màu sắc của chất tạo thành? Trả lời: Câu hỏi 2: Giải thích hiện tượng? Viết pthh.Cho biÕt vai trß cđa nh«m trong ph¶n øng Trả lời: . Pthh: . 2.Thí nghiệm 2: Tác dụng của sắt với lưu huỳnh * Cách làm - Lấy một thìa nhỏ hỗn hợp bột sắt với lưu huỳnh theo tỉ lệ 7: 4 về khối lượng vào ống nghiệm. Đun nóng ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn. - Quan sát hiện tượng xảy ra. Câu hỏi 1: Cho biết màu sắc của sắt, lưu huỳnh, hỗn hợp bột ( Fe + S) và của chất tạo thành sau phản ứng? Trả lời: . Câu hỏi 2: Giải thích và viết pthh. Trả lời: . Pthh: . 3. Thí nghiệm 3: Nhận biết mỗi kim loại Al, Fe được đựng trong hai lọ mất nhãn * Cách làm - Lấy một ít bột Al, Fe vào hai ống nghiệm ( 1) và ( 2). - Nhỏ 4 – 5 giọt dd NaOH vào từng ống nghiệm ( 1) và ( 2). - Quan sát hiện tượng xảy ra. Câu hỏi : Trình bày cách nhận biết các dung dòch trên. Viết pthh. Bµi têng tr×nh thÝ nghiƯm Môn Hóa Học Lớp 9 Trường THCS T©y s¬n Thứ . . . . . ngày . . . . . tháng . . . . . năm 200. . . Lớp: 9/ . . . . Nhóm: . . . . Bài thực hành 4 TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA PHI KIM VÀ HP CHẤT CỦA CHÚNG I. Phần đánh giá Nhận xét Điểm Thao tác TN ( 3 đ) Kết quả TN ( 2 đ) Nội dung tường trình ( 3 đ) Chuẩn bò dụng cụ, vệ sinh ( 2 đ) Tổng số ( 10 đ) II. Phần thực hành 1. Thí nghiệm 1. Cacbon khử đồng (II) oxit ở nhiệt độ cao * Cách làm - Lấy một ít hỗn hợp đồng (II) oxit và cacbon ( bột than gỗ) vào ống nghiệm. - Đun nóng đáy ống nghiệm bằng ngọn lửa đèn cồn. Quan sát hiện tượng xảy ra. Câu hỏi 1: Mô tả hiện tượng Trả lời: Câu hỏi 2: Giải thích hiện tượng? Viết pthh. Trả lời: . Pthh: . 2.Thí nghiệm 2: Nhiệt phân muối NaHCO 3 * Cách làm - Lấy một thìa nhỏ muối NaHCO 3 vào ống nghiệm. - Đun nóng ống nghiệm bằng ngọn lửa đèn cồn. Quan sát hiện tượng xảy ra. Câu hỏi 1:Mô tả hiện tượng? Trả lời: . Câu hỏi 2: Giải thích và viết pthh. Trả lời: . Pthh: . 3. Thí nghiệm 3: Nhận biết muối cacbonat và muối clorua Có 3 lọ đựng 3 chất rắn bột là: NaCl, Na 2 CO 3 , CaCO 3 . Hãy làm thí nghiệm nhận biết mỗi chất trong các lọ trên. Bµi têng tr×nh thÝ nghiƯm Môn Hóa Học Lớp 9 Câu hỏi : Trình bày cách nhận biết các chất rắn trên. Viết pthh. Trả lời: . *Tên các thành viên trong nhóm: . Bµi têng tr×nh thÝ nghiƯm Môn Hóa Học Lớp 9 Trường THCS T©y S¬n Thứ . . . . . ngày . . . . . tháng . . . . . năm 200. . . Lớp: 9/ . . . . Nhóm: . . . . Bài thực hành 5 TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA HIDROCACBON I. Phần đánh giá Nhận xét Điểm Thao tác TN ( 3 đ) Kết quả TN ( 2 đ) Nội dung tường trình ( 3 đ) Chuẩn bò dụng cụ, vệ sinh ( 2 đ) Tổng số ( 10 đ) II. Phần thực hành 1. Thí nghiệm 1. Điều chế axetilen * Cách làm - Cho vào ống nghiệm có nhánh ( khô) 2 – 3 mẩu CaC 2 . Sau đó nhỏ từng giọt nước vào ống nghiệm. Thu khí axetilen thoát ra bằng cách đẩy nước. Quan sát khí thu được và nhận xét. Câu hỏi: Nhận xét. Trả lời: Pthh: . 2.Thí nghiệm 2: Tác dụng của axetilen với dd brom * Cách làm - Dẫn khí axetilen thoát ra vào ống nghiệm có chứa 2 ml dd brom. - Quan sát hiện tượng xảy ra. Câu hỏi 1: Ghi chép các hiện tượng xảy ra. Trả lời: . Câu hỏi 2: Giải thích và viết pthh. Trả lời: . Pthh: . 3. Thí nghiệm 3: Tác dụng của axetilen với oxi * Cách làm - Dẫn khí axetilen qua ống thủy tinh vuốt nhọn, rồi châm lửa đốt khí axetilen. - Quan sát hiện tượng xảy ra. Câu hỏi : Nhận xét ngọn lửa. Viết pthh. Bµi têng tr×nh thÝ nghiƯm Môn Hóa Học Lớp 9 Trả lời: . Pthh: . 4. Thí nghiệm 4: Tính chất vật lý của benzen * Cách làm: - Cho 1 ml benzen vào ống nghiệm đựng 2 ml nước cất, lắc kỹ. Sau đó để yên, quan sát chất lỏng trong ống nghiệm. Trả lời: - Tiếp tục cho thêm 2 ml dd brom loãng, lắc kỹ. Sau đó để yên, tiếp tục quan sát màu của dung dòch. Trả lời: . . *Tên các thành viên trong nhóm: . Bµi têng tr×nh thÝ nghiƯm Môn Hóa Học Lớp 9 Trường THCS T©y S¬n Thứ . . . . . ngày . . . . . tháng . . . . . năm 2010 Lớp: 9 . . . . Nhóm: . . . . Hä vµ tªn: . Bài thực hành 6 TÍNH CHẤT CỦA RƯU VÀ AXIT I. Phần đánh giá §iĨm NhËn xÐt cđa GV II. Phần thực hành 1. Thí nghiệm 1. Tính axit của axit axetic * Cách làm - Cho lần lượt vào 4 ống nghiệm: mẩu giấy quỳ tím, mảnh kẽm, mẩu đá vôi nhỏ, và một ít bột đồng (II) oxit. - Cho tiếp 2 ml dd axit axetic vào từng ống nghiệm. Quan sát hiện tượng. Câu hỏi: Ghi chép những hiện tượng xảy ra. Trả lời: PTHH . 2.Thí nghiệm 2: Phản ứng của rượu etylic với axit axetic * Cách làm - Cho vào ống nghiệm A 2 ml rượu khan ( hoặc cồn 96 o ), 2 ml axit axetic, nhỏ thêm từ từ khoảng 1 ml axit sunfuric đặc, lắc đều. - Đun nhẹ hỗn hợp cho chất lỏng bay hơi sang ống nghiệm B, đến khi chất lỏng trong ống nghiệm A còn khoảng 1/ 3 thể tích ban đầu thì ngừng đun. - Lấy ống B ra, cho thêm 2 ml dd muối ăn bão hòa, lắc rồi để yên. - Quan sát hiện tượng xảy ra. Nhận xét mùi của lớp chất lỏng nổi trên mặt nước. Giải thích và viết PTHH Trả lời: . . nghiệm nhận biết mỗi chất trong các lọ trên. Bµi têng tr×nh thÝ nghiƯm Môn Hóa Học Lớp 9 Câu hỏi : Trình bày cách nhận biết các chất rắn trên. Viết pthh . . . . . năm 200. . . Lớp: 9/ . . . . Nhóm: . . . . Bài thực hành 2 Bµi têng tr×nh thÝ nghiƯm Môn Hóa Học Lớp 9 TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI I.
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu các bài tuong trình TN Hóa 9, Mẫu các bài tuong trình TN Hóa 9, Mẫu các bài tuong trình TN Hóa 9

Bình luận về tài liệu mau-cac-bai-tuong-trinh-tn-hoa-9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP