thực hành quan sát thân mềm

11 366 4
Robert Boyle

Robert Boyle

Tải lên: 11,478 tài liệu

  • Loading...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2013, 21:11

SINH HỌC 7 Giáo viên: Phương Hoa Trường: Nguyễn Công Trứ Tiết 21: THỰC HÀNH QUAN SÁT MỘT SỐ THÂN MỀM 1. CẤU TẠO VỎ - Đọc thông tin và quan sát hình : H. 20.1- 20.3 – SGK, để nhận biết các bộ phận. Chú thích bằng số vào các hình. 7 8 3 6 5 1 2 4 2 3 4 5 1 Gai vỏ Vết tích Vỏ Đá vôi 2. Cấu tạo ngoài • Đọc thông tin và quan sát hình : • H. 20.4; 20.5 – SGK, • để nhận biết các bộ phận. • Chú thích bằng số vào các hình. H.20.4. Cấu tạo ngoài trai sông 1. Chân trai; 2. lớp áo; 3. Tấm mang 4. Ống hút; 5. Ống thoát; 6. Vết bám Cơ khép vỏ;7. Cơ khép vỏ; 8. Vỏ trai H. 20.5. Cấu tạo ngoài mực 1. Tua dài; 2. Tua ngắn; 3. Mắt; 4. Đầu; 5. Thân; 6. Vây bơi; 7. Giác bám Hoàn thành chú thích hình vẽ cấu ngoài của Trai sông 1Cơ khép vỏ trước 2. Vỏ 3. Chỗ bám cơ khép vỏ sau 4.Ống thoát 5.Ống hút 6. Mang 7. Chân 8. Thân 9. Lỗ miệng 10. Tấm miệng 11. Áo trai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 H.20.4. Cấu tạo ngoài trai sông 1.Chân trai; 2. lớp áo; 3. Tấm mang 4. Ống hút; 5. Ống thoát; 6. Vết bám Cơ khép vỏ;7. Cơ khép vỏ; 8. Vỏ trai 7 8 6 3 3 2 1 4 2 1 5 6 7 3 1.Tua dài 2. Tua ngắn 3.Mắt 4.Đầu 5. Thân 6. Vây bơi 7. Giác bám 3. Cấu tạo trong Nghiên cứu thông tin SGK và nhớ lại kiến thức đã học Nhận biết các bộ phận và ghi số vào các ô trống sao cho tương ứng với vị trí trên hình vẽ 4 5 6 3 7 2 1 8 9 H. 20.6. Ảnh chụp cấu tạo trong của mực 1 Áo 2 Mang 3 Khuy cài áo 4 Tua dài 5 6 7 8 9 Miệng Tua ngắn Phễu phụt nước Hậu môn Tuyến sinh dục 4. Thu hoạch • Hoàn thành chú thích ở các hình : H. 20.1 Đến H. 20.6 • Hoàn thành bảng thu hoạch trang 70-SGK Tên Đặc điểm qua sát được OÁc Trai Möïc Số lớp cấu tạo của vỏ Số chân (tua) Số mắt Có giác bám Có lông trên tấm miệng Dạ dày, ruột, gan, túi mực . Phương Hoa Trường: Nguyễn Công Trứ Tiết 21: THỰC HÀNH QUAN SÁT MỘT SỐ THÂN MỀM 1. CẤU TẠO VỎ - Đọc thông tin và quan sát hình : H. 20.1- 20.3 – SGK, để nhận. 4. Thu hoạch • Hoàn thành chú thích ở các hình : H. 20.1 Đến H. 20.6 • Hoàn thành bảng thu hoạch trang 70-SGK Tên Đặc điểm qua sát được OÁc Trai Möïc
- Xem thêm -

Xem thêm: thực hành quan sát thân mềm, thực hành quan sát thân mềm, thực hành quan sát thân mềm

Bình luận về tài liệu thuc-hanh-quan-sat-than-mem

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP