Tuần 14 - Tiết 28. Luyện tạp chương 2.

2 85 0
Ánh Hồng

Ánh Hồng

Tải lên: 11,598 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/2 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2013, 21:11

Phòng GD&ĐT Đam Rông Trường THCS Đạ M’rông Tuần 14 Ngày soạn: 09/11/2010 Tiết 28 Ngày dạy: 11/11/2010 Bài 22: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2: KIM LOẠI I. MỤC TIÊU: Sau bài này HS phải: 1. Kiến thức : Củng cố kiến thức về kim loại, về dãy hoạt động hoá học, về sự ăn mòn kim loại. 2. Kĩ năng : Viết phương trình hoá học , giải thích các hiện tượng trong thực tế. Vận dụng để giải các bài tập hoá học có liên quan. 3. Thái độ : Giúp HS yêu thích môn học để vận dụng kiến thức vào trong cuộc sống. II. CHUẨN BỊ: 1. Đồ dùng dạy học: a. GV: Bảng phụ có sẵn bài tập. b. HS: Ôn tập lại kiến thức ở chương : Kim loại 2. Phương pháp: Đàm thoại – Hướng dẫn của GV – Làm việc cá nhân. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp(1’): 9A1……/……… 9A2…… /……… 9A3……/……… 9A4…… /……… 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: Để củng cố các kiến thức đã học về kim loại và vận dụng để giải các bài tập nhanh chóng ta sẽ vào bài 22. b. Các hoạt động chính: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt đông 1. Các kiến thức cần nhớ (16’). -GV: Yêu cầu HS nhắc lại tính chất hoá học của kim loại? - GV: YC HS trả lời câu hỏi: + Hãy viết dãy hoạt động hoá học của một số kim loại? + Nêu ý nghĩa của dãy hoạt động hoá học của kim loại? - GV: Nhận xét. - GV: Yêu cầu các nhóm thảo luận câu hỏi So sánh tính chất hoá học của Alvà Fe? - HS: Nhắc lại - HS: Nhắc lại - HS: Lắng nghe - HS: Thảo luận + Giống nhau Đều có tính chất hoá học của kimloại Không tác dung được với HNO 3 loãng,nguội và H 2 SO 4 loãng nguội + Khác nhau - Al có phản ứng với kiềm còn Fe thì không . - Trong các hợp chất nhôm chỉ có hoá trị III, còn sắt có cả hai hoá trị là II, III -Al hoạt động hoá học mạnh hơn Fe - HS: Lắng nghe. GV: Lê Anh Linh Trang 1 Phòng GD&ĐT Đam Rông Trường THCS Đạ M’rông - GV: Nhận xét và sữa bài - GV: Treo lên bảng bảng phụ sau Yêu cầu các nhóm hoàn thành bảng Gang Thép Thành phần Tính chất Sản xuất -GV: Nhận xét - GV: YC HS trả lời câu hỏi: - Thế nào là sự ăn mòn kim loại? - Những yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại? - Tại sao phải bảo vệ kim loại không bị ăn mòn? - Những biện pháp bảo vệ kim loại không bị ăn mòn? Hợp kim của sắt:thành phần, tính chất, và sản xuất gang thép - Các nhóm thảo luận và làm bài vào phiếu nhóm. Sau đó, đại diện phát biểu ý kiến của nhóm mình. - HS: Lắng nghe, nhận xét. - HS: Trả lời Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn Hoạt động 2. Luyện tập (25’). - GV: Treo bảng phụ 2:Yêu cầu hs làm nhanh vào vở bài tập Bài tập: Viết các phương trình phản ứng hoá học biểu diễn sự chuyển hoá sau BT1.Al Al 2 (SO 4 ) 3 AlCl 3  Al(OH) 3 Al 2 O 3 Al Al 2 O 3 Al(NO 3 ) 3 BT2. Fe  FeCl 3  Fe(OH) 3  Fe 2 O 3 Fe  Fe 2 O 3 - GV: Hướng dẫn HS làm bài tập 5 SGK/69. - HS: Làm nhanh vào vở bài tập BT1. 2Al + 3H 2 SO 4 Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 Al 2 (SO 4 ) 3 + 3BaCl 2 2AlCl 3 + 3BaSO 4 AlCl 3 + 3NaOH  Al(OH) 3 +3NaCl 2Al(OH) 3 to → Al 2 O 3 + 3H 2 O Al 2 O 3 + 3H 2 to → 2Al + 3H 2 O 4Al + 3O 2 to → 2Al 2 O 3 Al 2 O 3 + 6HNO 3 2Al(NO 3 ) 3 + 3H 2 O BT2. 2Fe + 3Cl 2 to → 2FeCl 3 FeCl 3 + 3NaOH  Fe(OH) 3 +3NaCl 2Fe(OH) 3 to → Fe 2 O 3 +3H 2 O Fe 2 O 3 + 3H 2 to → 2Fe +3H 2 O 3Fe + 2O 2 to → Fe 3 O 4 - HS: Lắng nghe Bài 5 SGK/69. 2A + Cl 2  2ACl 2 mol 1 mol Khối lương clo phản ứng 2 Cl m = 23,4 – 9,2 = 14,2 (g) Số mol Cl 2 = 71 2,14 = 0,2 (mol) Số mol của A = 4,0 2,9 = 23  Vậy A là Na 3. Dặn dò về nhà (3’): Làm lại các bài tập vào vở. Xem trước bài thực hành và kẻ bảng tường trình. IV. RÚT KINH NGHIỆM: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… GV: Lê Anh Linh Trang 2 . +3NaCl 2Al(OH) 3 to → Al 2 O 3 + 3H 2 O Al 2 O 3 + 3H 2 to → 2Al + 3H 2 O 4Al + 3O 2 to → 2Al 2 O 3 Al 2 O 3 + 6HNO 3 2Al(NO 3 ) 3 + 3H 2 O BT2. 2Fe. SGK/69. 2A + Cl 2  2ACl 2 mol 1 mol Khối lương clo phản ứng 2 Cl m = 23 ,4 – 9 ,2 = 14, 2 (g) Số mol Cl 2 = 71 2 ,14 = 0 ,2 (mol) Số mol của A = 4,0 2, 9 = 23 
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 14 - Tiết 28. Luyện tạp chương 2., Tuần 14 - Tiết 28. Luyện tạp chương 2., Tuần 14 - Tiết 28. Luyện tạp chương 2.

Bình luận về tài liệu tuan-14-tiet-28-luyen-tap-chuong-2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP