Bien ban vi pham quy che

3 216 1 Gửi tin nhắn cho Laurene Powell Jobs
Laurene Powell Jobs

Laurene Powell Jobs

Tải lên: 11,691 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2013, 18:11

Trờng THCS Văn Luông Tổ KHXH Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh Phúc Biên bản vi phạm quy chế chuyên môn I.Thời gian và địa điểm. Vào hồi .giờ phút, ngày tháng năm 20 .Tại văn phòng trờng THCS Văn Luông. II.Thành phần: Ngời lập biên bản: 1.Ông:Bùi Quang Mạnh .Chức vụ :Tổ trởng tổ KHXH 2.Bà: Hà Thị Thu Hơng.Chức vụ:Tổ phó tổ KHXH-Th kí tổ KHXH Ngời vi phạm : Ông(bà): .Chức vụ: . III.Nội dung: IV. K ết luận: . Ngời vi phạm (kí và ghi rõ họ tên ) Văn luông,ngày tháng năm 20 . Th kí Hà Thị Thu Hơng Xác nhận của BGH Xác nhận của tổ trởng CM Bùi Quang Mạnh Trờng THCS Văn Luông Tổ khoa học tự nhiên Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh Phúc Biên bản vi phạm quy chế chuyên môn I.Thời gian và địa điểm. Vào hồi .giờ phút, ngày tháng năm 20 .Tại văn phòng trờng THCS Văn Luông. II.Thành phần: Ngời lập biên bản:+ Ông :Trần Đức Thọ . Chức vụ :Hiệu trởng + Ông :Từ Xuân Khang . Chức vụ : Phó hiệu trởng + Ông :Bùi Mạnh Tuyến. Chức vụ :Tổ trởng tổ KHTN + Ông:Nguyễn Anh Tuấn.Chức vụ :Phó tổ trởng tổ KHTN + Bà : Nguyễn Thị Hơng. Th kí hội đồng giáo dục Ngời vi phạm : Ông(bà): .Chức vụ: III.Nội dung: IV .K ết luận: . Ngời vi phạm (kí và ghi rõ họ tên ) Văn luông,ngày tháng năm 20 . Th kí Nguyễn Thị Hơng. Xác nhận của BGH Xác nhận của tổ trởng CM Bùi Mạnh Tuyến. . THCS Văn Luông Tổ KHXH Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Vi t Nam Độc lập Tự do Hạnh Phúc Biên bản vi phạm quy chế chuyên môn I.Thời gian và địa điểm. Vào hồi .giờ phút,. Luông Tổ khoa học tự nhiên Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Vi t Nam Độc lập Tự do Hạnh Phúc Biên bản vi phạm quy chế chuyên môn I.Thời gian và địa điểm. Vào hồi .giờ phút,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bien ban vi pham quy che, Bien ban vi pham quy che, Bien ban vi pham quy che

Bình luận về tài liệu bien-ban-vi-pham-quy-che

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP