Bài 13 Môi Trường Truyền Âm

22 105 0
Ernst Chladni

Ernst Chladni

Tải lên: 11,480 tài liệu

  • Loading...
1/22 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2013, 16:11

Hãy nêu độ to của âm phụ thuộc vào nguồn âm như thế nào? Đơn vò độ to của âm. Bài tập 12.1 SGK Vật phát ra âm to khi nào ? Khi vật dao động nhanh hơn Khi vật dao động mạnh hơn Khi tần số dao động lớn Cả 3 trường hợp trên Rất tiết bạn trả lời saiChúc mừng bạn đã chọn đúng I/ Mơi trường truyền âm Thí nghiệm 1. Sự truyền âm trong chất khí Thí nghiệm : (Học sinh đọc TN SGK/tr 37) 1. Sự truyền âm trong chất khí Trống 1 Trống 2 Quả cầu bấc 1 Quả cầu bấc 2 Dùi trống I/ Mơi trường truyền âm Thí nghiệm 1. Sự truyền âm trong chất khí 1. Sự truyền âm trong chất khí Thí nghiệm : (Học sinh đọc TN SGK/tr 37) I/ Mơi trường truyền âm 1. Sự truyền âm trong chất khí Thí nghiệm : (Học sinh đọc SGK/tr 37) C1: C1: Có hiện tượng gì xảy ra với quả cầu bấc treo ở gần trống thứ hai ? Hiện tượng đó đã chứng tỏ điều gì ? Trả lời Quả cầu bấc treo gần trống hai bò rung động -> chứng tỏ âm đã được không khí truyền từ mặt trống thứ nhất đến mặt trống thứ hai. Thí nghiệm 1. Sự truyền âm trong chất khí Trả lời Quả cầu bấc treo gần trống hai bò rung động -> chứng tỏ âm đã được không khí truyền từ mặt trống thứ nhất đến mặt trống thứ hai. I/ Mơi trường truyền âm Thí nghiệm 1. Sự truyền âm trong chất khí Thí nghiệm : (Học sinh đọc SGK/tr 37) C1: C2: C2: So sánh biên độ dao động của hai quả cầu bấc . Em có kết luận gì về độ to của âm trong khi lan truyền ? Trả lời Quả cầu bấc thứ hai có biên độ dao động nhỏ hơn so với quả cầu bấc thứ nhất.  Kết luận : Độ to của âm càng giảm khi càng ở xa nguồn âm (và ngược lại) 1. Sự truyền âm trong chất khí Trả lời Quả cầu bấc thứ hai có biên độ dao động nhỏ hơn so với quả cầu bấc thứ nhất.  Kết luận : Độ to của âm càng giảm khi càng ở xa nguồn âm (và ngược lại) I/ Mơi trường truyền âm Thí nghiệm Thí nghiệm : Hình 13.2 (SGK) C1: C2: 1. Sự truyền âm trong chất khí 2. Sự truyền âm trong chất rắn 2. Sự truyền âm trong chất rắn Mỗi nhóm chơi gòm ít nhất 4 người trở lên. - Một bạn đứng ở một đầu bàn làm nhiệm vụ gõ. - Một bạn đứng ở khoảng giữa làm nhiệm vụ trọng tài xác nhận tiếng gõ của một bạn. C3 : âm truyền đến tai bạn C Qua môi trường nào khi nghe được tiếng gõ nhẹ của bạn A ? Trả lời Âm đã truyền qua môi trường chất rắn (bàn gỗ)-> đến tai bạn C. C3: Bạn gõ Trọng tài Bạn đứng quay lưng Bạn áp tai Trả lời Âm đã truyền qua môi trường chất rắn (bàn gỗ)-> đến tai bạn C. I/ Mơi trường truyền âm Thí nghiệm C1: C2: 1. Sự truyền âm trong chất khí 2. Sự truyền âm trong chất rắn 2. Sự truyền âm trong chất lỏng C3: 3. Sự truyền âm trong chất lỏng Thí nghiệm : Hình 13.3 SGK Học sinh đọc SGK/tr 38 C4: C4: m truyền đến tai ta qua những môi trường nào ? Trả lời m truyền đến tai ta qua những môi trường Rắn, lỏng, khí . sẽ được học ở những lớp trên.  Môi trường nào truyền âm ? Môi trường nào không truyền âm ?  Môi trường nào truyền âm tốt nhất ? 1.Công việc về nhà. lời Âm đã truyền qua môi trường chất rắn (bàn gỗ)-> đến tai bạn C. I/ Mơi trường truyền âm Thí nghiệm C1: C2: 1. Sự truyền âm trong chất khí 2. Sự truyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 13 Môi Trường Truyền Âm, Bài 13 Môi Trường Truyền Âm, Bài 13 Môi Trường Truyền Âm

Bình luận về tài liệu bai-13-moi-truong-truyen-am

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP