LE KHAC HUNG BAI GIANG SINH HOC LOP 6

13 162 0
Jeff Bezos

Jeff Bezos

Tải lên: 11,313 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/13 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2013, 14:11

Kiểm tra bài cũ : Khái niệm lực là gì ? Thế nào là hai lực cân bằng cho ví dụ ? - Lực là tác dụng đẩy , kéo giữa vật này lên vật khác. - Hai lực cân bằng là hai lực cùng tác dụng lên một vật mạnh như nhau, cùng phương nhưng ngược chiều. Hãy tìm một vài ví dụ về lực? Nhận xét dưới tác dụng của lực sẽ gây ra kết quả gì lên vật ? Hình 1 Hình 2 Làm sao biết trong 2 người, ai đang giương cung, ai chưa giương cung? Tiết 7: Bài 7:TÌM HIỂU KẾT QUẢ TÁC DỤNG CỦA LỰC I.Những hiện tượng cần chú ý quan sát khi có lực tác dụng: 1. Những sự biến đổi của chuyển động: * Vật đang chuyển động, bị dừng lại. * Vật đang đang đứng yên, bắt đầu chuyển động. * Vật chuyển động nhanh lên. * Vật chuyển động chậm lại. * Vật đang chuyển động theo hướng này, bổng chuyển động theo hướng khác. C1: Hãy tìm 4 ví dụ cụ thể để minh hoạ sự biến đổi của chuyển động. * Vật đang chuyển động, bị dừng lại. * Vật đang đang đứng yên, bắt đầu chuyển động. * Vật chuyển động nhanh lên. * Vật chuyển động chậm lại. * Vật đang chuyển động theo hướng này, bổng chuyển động theo hướng khác. Nhận xét : Khi có lực tác dụng vào vật thì vật sẽ biến đổi chuyển động 2. Những sự biến dạng: Tiết 7: Bài 7:TÌM HIỂU KẾT QUẢ TÁC DỤNG CỦA LỰC I.Những hiện tượng cần chú ý quan sát khi có lực tác dụng: 1. Những sự biến đổi của chuyển động: 2. Những sự biến dạng: Quan sát thí nghiệm Lò xo biến dạng Dây cung biến dạng Nhận xét : Khi có lục tác dụng vào vật thì vật sẽ biến dạng C2: Hãy trả lời câu hỏi nêu ở đầu bài. Hình 1 Hình 2 Làm sao biết trong 2 người, ai đang giương cung, ai chưa giương cung? Người ở Hình 1 đang giương cung , bởi vì dây cung đã bị biến dạng. I.Những kết quả tác dụng của lực.: 1. Thí nghiệm: 1. Thí nghiệm1 : C3 Hãy nh n xét v k t qu c a l c mà lò xo lá ậ ề ế ả ủ ự tròn tác d ng lên xe ?ụ Lò xo lá tròn tác dụng lên xe một lực đẩy, kết quả là làm cho xe biến đổi chuyển động. 1. Thí nghiệm1: C3 Hãy nh n xét v k t qu c a l c mà lò xo lá ậ ề ế ả ủ ự tròn tác d ng lên xe?ụ Lực của lò xo lá tròn làm đổi hướng chuyển động của hòn bi (hòn bi bị bi n đ i chuy n đ ngế ổ ể ộ ) 3. Thí nghiệm 3 : C5 Nh n xét k t qu c aậ ế ả ủ l c mà lò xo lá ự tròn tác d ng lên hòn bi ?ụ Lực của tay đã làm cho lò xo biến dạng 4. Thí nghiệm 4 : C6 Nh n xét k t qu c a l c mà tay tác ậ ế ả ủ ự d ng lên lò xo ?ụ Rút ra kết luận C7 a) Lực đẩy mà lò xo lá tròn tác dụng lên xe lăn đã làm (1)……………………………………….xe. b) c) Lực mà lò xo lá tròn tác dụng lên hòn bi khi va chạm đã làm (3)…………………………………hòn bi. d) Lực mà tay ép vào lò xo đã làm (4) …………… lò xo. Lực mà tay ta ( thông qua sợi dây ) tác dụng lên xe lăn khi đang chạy đã làm (2) ………………………………………………….xe. biến đổi chuyển động của biến dạngbiến đổi chuyển động củabiến đổi chuyển động củabiến đổi chuyển động của biến dạng C8 Lực mà vật A tác dụng lên vật B có thể làm (1)…………………………………… vật B, hoặc làm (2)………………vật B.Hai kết quả này có thể cùng xảy ra. biến đổi chuyển động của biến dạng . ng lên hòn bi ?ụ Lực của tay đã làm cho lò xo biến dạng 4. Thí nghiệm 4 : C6 Nh n xét k t qu c a l c mà tay tác ậ ế ả ủ ự d ng lên lò xo ?ụ Rút ra kết. ng i tài x cho xe ườ ế ch y.ạ Hướng dẫn về nhà: • Làm lại C9,C10.C11 trang 26 SGK. • Làm bài tập :7.1 và 7.3 trang 11 và 12 SBT. 1. Bài vừa học 2. Bài sắp
- Xem thêm -

Xem thêm: LE KHAC HUNG BAI GIANG SINH HOC LOP 6, LE KHAC HUNG BAI GIANG SINH HOC LOP 6, LE KHAC HUNG BAI GIANG SINH HOC LOP 6

Bình luận về tài liệu le-khac-hung-bai-giang-sinh-hoc-lop-6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP