Giao an lop2 tuan 13 ( ckt- ky nang song)

26 162 0 Gửi tin nhắn cho James Goodnight
James Goodnight

James Goodnight

Tải lên: 11,522 tài liệu

  • Loading...
1/26 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2013, 13:11

Tuần 3 Thứ hai ngày 13 tháng 9 năm 2010 Tp c: BN CA NAI NH I . Mc tiờu: - Bit c lin mch cỏc t, cm t trong cõu; ngt ngh hi ỳng v rừ rng. - Hiu ý ngha cõu chuyn: Ngi bn ỏng tin cy l ngi sn lũng cu ngi,giỳp ngi. (Tr li c cỏc CH trong SGK) - HS khá giỏi đọc diễn cảm tốt II . dựng dy hc : - Tranh minh ho bi tp c trong SGK. - Bng ph vit cõu vn cn hng dn HS c. III. Cỏc hot ng dy - hc : Hot ng ca GV Hot ng ca HS 1. Kim tra bi c : * Lm vic tht l vui - Gi 2 HS c bi v tr li cõu hi - GV nhn xột v ghi im . 2. Bi mi : a) Gii thiu :M u ch im Bn bố. Chỳng ta hc bi Bn ca Nai Nh, k v mt chỳ Nai Nh mun i chi xa cựng bn. Cha ca Nai Nh mun bit bn ca con l ngi th no. Phi l ngi tt thỡ cha Nai Nh mi yờn lũng cho phộp con di chi cựng. Cõu chuyn ny s giỳp cỏc em hiu mt iu rt quan trng: Bn l ngi nh th no l ngi bn tt? b) Hng dn luyn c 1/c mu - c mu din cm ton bi . + GV c din cm ton bi: Li Nai Nh hn nhiờn, ngõy th; li ca cha Nai Nh lỳc u lo ngi, sau vui v, hi lũng. - Y/c 1 hs c ton bi 2) Luyn c kt hp gii ngha t: a) Yờu cu c tng cõu . * Hng dn phỏt õm: -Hng dn tng t nh ó gii thiu bi tp c ó hc cỏc tit trc . * Hng dn ngt ging : - GV hng dn c ngt ging, nhn ging mt s t. - 2 HS lờn bng c bi Lm vic tht l vui v tr li cõu hi do GV nờu. - HS lng nghe v quan sỏt tranh minh ha ch im v truyn c - HS lng nghe. - 1 hs (K-G) c.C lp lng nghe - Hs ln lt ni tip c tng cõu cho ht bi. - Luyn c cỏc t nh : Chi xa, chn li, ngn cn, tht khe, ngó nga, mng r, . - Vi HS c + Súi sp túm c Dờ Non / thỡ bn con ó kp lao ti, / dựng ụi gc chc khe / hỳc Súi ngó nga. // (ging t ho) + Con trai bộ bng ca cha, / con cú mt * Giải nghĩa từ: Y/c hs đọc phần giải nghĩa từ trong SGK b) Đọc từng đoạn : -Yêu cầu nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp. - Lắng nghe và chỉnh sửa cho học sinh . c)Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm . - GV cùng hs nhận xét bạn đọc . d) Thi đọc giữa các nhóm - Mời đại diện các nhóm thi đua đọc . - Lắng nghe nhận xét và ghi điểm . - Nhận xét, tuyên dương nhóm đọc tốt Tiết 2 3/Tìm hiểu nội dung: -Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn 1 TLCH: + CH1: - Nai Nhỏ xin phép cha đi đâu? Cha Nai Nhỏ nói gì? -Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn 2,3,4 TLCH: + CH2: ):- Nai Nhỏ đã kể cho cha nghe về những hành động nào của bạn mình ? + CH3: Mỗi hành động của bạn Nai Nhỏ nói lên một điểm tốt của bạn ấy. Em thích nhất điểm nào? + CH4: Theo em, người bạn tốt là người như thế nào? 4/ Luyện đọc lại truyện : - Theo dõi luyện đọc trong nhóm . - Yêu cầu lần lượt các nhóm thi đọc phân vai (người dẫn chuyện, Nai Nhỏ, cha Nai Nhỏ).( Hs K-G) - Nhận xét, tuyên dương nhóm đọc tốt . 3) Củng cố dặn dò : - Giáo viên nhận xét đánh giá - Chuẩn bị bài sau: Gọi bạn. người bạn như thế / thì cha không phải lo lắng một chút nào nữa. // (giọng vui vẻ, hài lòng) - HS đọc: Ngăn cản, hích vai, thông minh, hung ác, gạc (trang 23) -Từng em nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp . - Đọc từng đoạn trong nhóm ( 4 em ) . -Các em khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc - Đại diện các nhóm thi đua đọc bài - Cả lớp theo dõi. - Lớp đọc thầm đoạn1 . Hs trả lời câu hỏi: + …(Đi chơi xa cùng bạn. Cha Nai Nhỏ nói: Cha không ngăn cản con. Nhưng con hãy kể cho cha nghe về người bạn của con.) - Lớp đọc thầm đoạn1 . Hs trả lời câu hỏi: + HS TB-Y có thể thuật lại từng hành động riêng lẻ. HS K-G thuật lại cả 3 hành động của bạn Nai Nhỏ. + ."Dám liều mình vì người khác", . + HS thảo luận nhóm và trả lời - Mỗi nhóm 3 HS nối tiếp nhau đọc lại bài – lớp theo dõi . - HS lắng nghe. Toán:(Tiết 11) KIỂM TRA ( §Ò tham kh¶o ) A/ Mục tiêu: Kiểm tra kết quả ôn tập đầu năm học của HS, tập trung vào: - Đọc, viết số có hai chữ số; viết số liền trước, số liền sau. - K nng thc hin phộp cng v phộp tr (khụng nh) trong phm vi 100. - Gii bi toỏn bng mt phộp tớnh(cng hoc tr, ch yu l dng thờm hoc bt mt s n v t s ó bit). - o v vit s o di on thng. B/ kim tra trong 40 phỳt. Trng TH Hũa nh ụng Th ngy thỏng nm 2010. H & Tờn : Lp : KIM TRA 1 TIT MễN: TON. LP: 2 im Li phờ ca giỏo viờn GV coi v chm thi BI 1. Vit cỏc s: a) T 60 n 70: b) T 49 n 55: 2. a) S lin trc ca 51 l: . b) S lin sau ca 99 l: . 3. Tớnh: 52 _ 46 63 _ 79 18 + 35 41 + 26 20 + 61 . . . 4. V di on thng AB di 1dm. 5. o v Hoa lm c 36 bụng hoa, o lm c 16 bụng hoa. Hi Hoa lm c bao nhiờu bụng hoa. Thứ ba ngày14 tháng9 năm 2010 TON: (T12) PHẫP CNG Cể TNG BNG 10 I. MỤC TIÊU: - Biết cộng hai số có tổng bằng 10. - Biết dựa vào bảng cộng để tìm một số chưa biết trong phép cộng có tổng bằng 10. - Biết viết 10 thành tổng của hai số trong đó có một số cho trước. - Biết cộng nhẩm: 10 cộng với số có một chữ số. - Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào 12. - Làm được các BT : B1 (cột 1,2,3) ; B2 ; B3 (dòng 1) ; B4. - HS thích học toán và biết áp dụng vào cuộc sống II. CHUẨN BỊ: - Gv: 10 que tính, sgk, vbt - Hs: Que tính, bảng con, vbt. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt đông của GV Hoạt động của HS 1.Bài cũ : - Yêu cầu 2 em lên bảng trả lời câu hỏi bài cũ - Nhận xét đánh giá phần kiểm tra . 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: - Hôm nay chúng ta tìm hiểu “ Phép cộng có tổng bằng 10 “ *) Giới thiệu 6 + 4 = 10 - Yêu cầu lấy 6 que tính . - GV : Gài 6 que tính lên bảng gài . - Yêu cầu lấy thêm 4 que tính .Đổng thời gài 4 que tính lên bảng gài và nói : Thêm 4 que tính - Yêu cầu gộp và đếm xem có bao nhiêu que tính ? Hãy viết phép tính ? - Viết phép tính này theo cột dọc ? - Tại sao em viết như vậy ? b) Luyện tập – Thực hành: Bài 1: (cột 1,2,3) - Yêu cầu đọc đề bài . Viết lên bảng phép tính 9 + .= 10 - 9 cộng mấy bằng 10 ? - Điền số mấy vào chỗ chấm ? - Yêu cầu lớp đọc phép tính vừa hoàn thành . - Yêu cầu trả lời miệng - Mời em khác nhận xét . Bài 2: Tính - Yêu cầu nêu đề bài - Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở . - Mời 2 em lên bảng làm bài . - Nhận xét, đánh giá Bài 3 : Tính nhẩm (dòng 1) - Trả lời câu hỏi theo yêu cầu . - Lớp theo dõi giới thiệu - Vài em nhắc lại tựa bài. - Lấy 6 que tính để trước mặt . - Lấy thêm 4 que tính - Đếm và đọc to kết quả 10 que tính . - 6 + 4 = 10 6  6 cộng 4 bằng 10 viết 0 vào + 4 cột đơn vị , viết 1 vào cột chục . 10 - Đọc đề bài - HS theo dõi. - 9 cộng 1 bằng 10 . - Điền số 1 vào chỗ chấm - HS đọc - Mỗi em trả lời 1 bài . - Lớp lắng nghe nhận xét. - Một em nêu yêu cầu đề bài - HS làm vào vở BT . - 2 HS làm trên bảng lớp 7 5 2 1 4 + 3 + 5 + 8 + 9 + 6 10 10 10 10 10 - Yêu cầu đọc đề bài - Yêu cầu lớp tính nhẩm, sau đó gọi 1 em trả lời miệng. Bài 4 : Đồng hồ chỉ mấy giờ ?(Trò chơi) - Sử dụng mô hình đồng hồ để quay kim đồng hồ . - Yêu cầu lớp chia thành 2 đội . - Lần lượt quay kim yêu cầu các đội đọc giờ trên đồng hồ c) Củng cố - Dặn dò: - Hôm nay toán học bài gì ? - Nhận xét đánh giá tiết học - Về nhà học, làm bài tập và chuẩn bị bài sau: 26+4 , 36+24 - Đọc đề bài . - HS thi đua tính nhẩm và nêu miệng kết quả. (7+3+6=16 , 9+1+2=12) - Lắng nghe để nắm luật chơi . - Chia thành hai đội quan sát đồng hồ và đọc giờ trên đồng hồ sau 5 lần đội nào đọc đúng nhiều hơn thì đội đó thắng . - Vài học sinh nhắc lại nội dung bài - HS lắng nghe Chính tả: (TC) BẠN CỦA NAI NHỎ A/ Mục đích yêu cầu : - Chép lại chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn tóm tắt trong bài “ Bạn của Nai Nhỏ ” - Làm đúng bài tập 2, BT 3 a / b. - HS kh¸ giái viÕt dungd cì ch÷ , ®Ñp - HS yÕu viÕt sai Ýt lçi B/ Chuẩn bị : - Bảng phụ viết nội dung các bài tập chính tả. C/ Các hoạt động dạy- học: Hoạt động của gv Hoạt động của hs 1. Kiểm tra - Gọi 2 em lên bảng . - Đọc các từ khó cho HS viết .Yêu cầu lớp viết vào bảng con . - Nhận xét ghi điểm học sinh . 2.Bài mới: 1/ Giới thiệu bài -Nêu yêu cầu của bài chính tả về viết đúng , viết đẹp đoạn tóm tắt trong bài “ Bạn của Nai Nhỏ ”, và các tiếng có âm , vần dễ lẫn lộn: 2/Hướng dẫn tập chép: * Ghi nhớ nội dung đoạn chép : - Đọc mẫu đoạn văn cần chép . -Yêu cầu 2 em đọc bài, cả lớp đọc thầm -Đọan chép này có n dung từ bài nào ? - Đoạn chép kể về ai ? - Vì sao cha Nai Nhỏ yên lòng cho Nai - Hai em lên bảng viết các từ do GV nêu ở bài “Làm việc thật là vui” - Nhắc lại tên bài . -Lớp lắng nghe giáo viên đọc . - Hai em đọc bài ,lớp đọc thầm tìm hiểu bài. - Bạn của Nai nhỏ - Vì bạn của Nai Nhỏ thông minh , khỏe mạnh , nhanh nhẹn và dám liều mình cứu Nhỏ đi chơi? * Hướng dẫn cách trình bày : - Đoạn văn có mấy câu ? - Cuối mỗi câu có dấu gì ? - Bài có những tên riêng nào ? Tên riêng phải viết như thế nào ? * Hướng dẫn viết từ khó : - Đọc cho HS viết các từ dễ viết sai vào bảng con -Giáo viên nhận xét đánh giá . 3/ Chép bài : - Gv y/c hs chép vào vở - *Soát lỗi :Đọc lại để HS soát bài , tự bắt lỗi 4/ Chấm bài: -Thu vở học sinh chấm điểm và nhận xét từ 10 – 15 bài . 5/Hướng dẫn làm bài tập Bài 2: - Gọi một em nêu bài tập 2. -Yêu cầu lớp làm vào vở . - Ngh ( kép ) viết trước các nguyên âm nào ? - Ng ( đơn ) viết với các nguyên âm còn lại . - Nhận xét bài và chốt lại lời giải đúng. Bài 3: - Nêu yêu cầu của bài tập - Yêu cầu lớp làm vào bảng vở - Mời hai em lên bảng làm bài - Kết luận về lời giải của bài tập . - GV cùng hs tổng kết và tuyên dương. 3) Củng cố - Dặn dò: -Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học -Nhắc nhớ trình bày sách vở sạch đẹp. -Chuẩn bị bài sau: Gọi bạn người khác . - Đoạn văn có 3 câu - Cuối mỗi đoạn có dấu chấm . - Nai Nhỏ - Viết hoa chữ cái đầu . - Lớp thực hành viết từ khó vào bảng con .Hai em thực hành viết các từ khó trên bảng : khỏe , khi , nhanh nhẹn , mới , chơi . - Hs nhìn sách chép vào vở . - Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì . - Nộp bài lên để giáo viên chấm điểm . - HS làm vào vở BT - ngày tháng , nghỉ ngơi , người bạn , nghề nghiệp . - Ngh viết trước các nguyên âm e , i , ê . - Ng trước những nguyên âm còn lại . - Một em nêu bài tập 3 sách giáo khoa . - Học sinh làm vào bảng vở - Hai em lên bảng làm bài : a) Cây tre , mái che , trung thành , chung sức . b) đổ rác , thi đỗ , trờì đổ mưa, xe đỗ lại . - Hs cùng GV tổng kết - Hs theo dõi Kể chuyện: BẠN CỦA NAI NHỎ I/ MỤC TIÊU: - Dựa theo tranh và gợi ý dưới mỗi tranh, nhắc lại được lời kể của Nai Nhỏ về bạn mình (BT1) ; nhắc lại được lời của cha Nai Nhỏ sau mỗi lần nghe con kể về bạn (BT2). - Biết kể nối tiếp được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ ở BT1. - HS khá, giỏi thực hiện được yêu cầu của BT3 (phân vai, dựng lại câu chuyện). - Giáo dục HS quý trọng tình bạn. II/ CHUẨN BỊ: - Tranh minh hoạ, sgk ; đồ dùng hoá trang. III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Kiểm tra bài cũ : - Gọi 3 em lên nối tiếp nhau kể lại câu chuyện “ Phần thưởng “ - Nhận xét cho điểm . 2.Bài mới a) Phần giới thiệu :- Hôm nay chúng ta sẽ kể lại câu chuyện đã được học qua bài tập đọc tiết trước đó là câu chuyên “ Bạn của Nai Nhỏ “ b) Hướng dẫn kể chuyện : * Kể trong nhóm : - Yêu cầu chia nhóm . - Dựa vào tranh minh họa và câu hỏi gợi ý kể cho bạn trong nhóm nghe . * Kể trước lớp : - Mời đại diện các nhóm lên kể trước lớp theo nội dung của 4 bức tranh . -Yêu cầu lớp lắng nghe và nhận xét sau mỗi lần có học sinh kể . - Có thể đặt câu hỏi gợi ý như sau : * Bức tranh 1 : - Bức tranh vẽ những gì ? - Hai bạn Nai đã gặp chuyện gì ? - Bạn của Nai nhỏ đã làm gì ? * Bức tranh 2 : - Hai bạn Nai còn gặp chuyện gì ? - Lúc đó hai bạn đang làm gì ? - Bạn của Nai nhỏ đã làm gì ? - Em thấy bạn của Nai nhỏ thông minh , nhanh nhẹn như thế nào ? * Bức tranh 3 : -Hai bạn gặp chuyện gì khi nghỉ trên bãi cỏ xanh ? - Bạn Dê non sắp bị lão Sói tóm thì bạn của Nai nhỏ đã làm gì ? -Theo em bạn của Nai nhỏ là người như thế nào ? * Nói lại lời của Nai nhỏ : -Khi Nai nhỏ xin đi chơi cha của bạn ấy đã nói gì? - Khi nghe con kể về bạn cha Nai nhỏ - Ba em lên nối tiếp nhau kể chuyện . -Mỗi em kể một đoạn trong chuyện “ Phần thưởng “ - Vài em nhắc lại tựa bài - Chuyện kể : Bạn của Nai Nhỏ - Lớp chia thành các nhóm . - Mỗi nhóm 4 em lần lượt kể theo 4 đoạn câu chuyện - 4 em đại diện cho 4 nhóm lần lượt kể lại câu chuyện . - Nhận xét bạn theo các tiêu chí : - Về diễn đạt : nói đã thành câu chưa , dùng từ hay không , biết sử dụng lời văn của mình không - Thể hiện : Có tự nhiên không , có điệu bộ chưa, hợp lí không , giọng kể thể nào - Nội dung : Đúng hay chưa , đủ hay thiếu , đúng trình tự chưa . - Quan sát và trả lời câu hỏi : - Một chú Nai và một hòn đá to - Gặp một hòn đá to chặn lối . - Hích vai hòn đá lăn sang một bên . - Gặp lão Hổ đang rình sau bụi cây . - Tìm nước uống - Kéo Nai nhỏ chạy như bay . - Nhanh trí kéo Nai nhỏ chạy . - Gặp lão Sói hung ác đuổi bắt cậu Dê non - Lao tới húc lão Sói ngã ngửa . - Rất tốt bụng và khỏe mạnh . - Cha không ngăn cản con . Nhưng con hãy kể cho cha nghe về bạn của con . - Bạn của con thật thông minh nhưng cha đã nói gì ? * Kể lại toàn bộ câu chuyện : - Yêu cầu học sinh nối tiếp kể lại câu chuyện - Hướng dẫn lớp bình chọn bạn kể hay nhất . - Yêu cầu kể lại toàn bộ câu chuyện . c) Củng cố dặn dò : - Giáo viên nhận xét đánh giá . - Dặn về nhà kể lại cho nhiều người cùng nghe . vẫn lo - Đó chính là điều tốt nhất . Con có một người bạn như thế cha rất yên tâm . - Thực hành 3 em nối tiếp kể lại cả câu chuyện - Các em khác lắng nghe và nhận xét bạn kể . - 1 - 2 em kể lại toàn bộ câu chuyện . - Về nhà tập kể lại nhiều lần cho người khác nghe . - Học bài và xem trước bài mới . . ĐẠO ĐỨC (Tiết 1) BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI I. MỤC TIÊU: - Biết khi mắc lỗi cần phải nhận lỗi và sửa lỗi. - Biết được vì sao cần phải nhận lỗi và sửa lỗi. - Thực hiện nhận lỗi và sửa lỗi khi mắc lỗi. - Biết nhắc bạn bè nhận lỗi và sửa lỗi khi mắc lỗi. - HS kh¸ giái liªn hÖ tèt II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Phiếu thảo luận HĐ1 T1, VBT III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Kiểm tra bài cũ: - Học tập sinh hoạt đúng giờ có lợi gì? - GV nhận xét và đánh giá 2.Bài mới: - Giới thiệu: Biết nhận lỗi và sửa lỗi Hoạt động 1: Tìm hiểu phân tích truyện . - Yêu cầu các nhóm theo dõi câu chuyện và xây dựng phần kết câu chuyện . - Kể câu chuyện :”Cái bình hoa “ - Yêu cầu các nhóm thảo luận để xây dụng phần kết . - Yêu cầu thảo luận theo các câu hỏi : - Qua câu chuyện em thấy cần làm gì khi mắc lỗi? - Nhận lỗi và sửa lỗi đem lại tác dụng gì ?. - Giáo viên lắng nghe nhận xét và bổ sung nếu có * Kết luận ( Ghi bảng ) : Trong cuộc sống ai cũng có thể mắc lỗi , nhất là với các em ở tuổi nhỏ . Nhưng điều quan trọng là biết nhận lỗi và sửa lỗi . Biết nhận và sửa lỗi - HS trả lời - HS theo dõi và nhắc lại đề bài - Các nhóm lắng nghe câu chuyện và thảo luận để xây dựng phần kết câu chuyện . - Vô-va quên luôn chuyện làm vỡ cái bình . - Vô - va day dứt và nhờ mẹ mua một cái bình mới trả lại cho cô . - Thảo luận trả lời các câu hỏi . - Lần lượt các nhóm cử các đại diện của mình lên trả lời trước lớp . - Các nhóm khác lắng nghe nhận xét và và bổ sung . - Hai em nhắc lại . thì sẽ mau tiến bộ và được mọi người yêu quý Hoạt động 2 : Bày tỏ thái độ ý kiến . - Yêu cầu các nhóm thảo luận theo một tình huống do giáo viên đưa ra . - Lần lượt nêu lên 2 tình huống như trong sách giáo viên . - Yêu cầu các nhóm trao đổi để đưa ra ý kiến của nhóm mình . - Mời từng nhóm cử đại diện trình bày trước lớp - Nhận xét đánh giá về kết quả công việc của các nhóm . * Giáo viên kết luận theo sách giáo viên . Hoạt động 3: Trò chơi tiếp sức : Tìm ý kiến đúng - Phổ biến luật chơi . - Dán 3 tờ giấy lớn lên bảng trong đó ghi các ý kiến đúng sai về nội dung bài học . - Yêu cầu các nhóm thảo luận và lên điền vào ô trống Đ hay S trước các ý . - Cho học sinh chơi thử . - Tổ chức cho 3 đội thi đua . - Nhận xét và phát thưởng cho đội thắng cuộc . Củng cố dặn dò : - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Giáo dục học sinh ghi nhớ theo bài học và chuẩn bị tiết sau thực hành. - Lớp chia ra từng nhóm và thảo luận theo yêu cầu của giáo viên . - Lần lượt các nhóm cử đại diện lên đóng vai giải quyết tình huống của nhóm mình cho cả lớp nghe - Các nhóm khác theo dõi và nhận xét ý kiến nhóm bạn . - Lớp bình chọn nhóm có cách giải quyết hay và đúng nhất . - Các đội tổ chức thảo luận và cử đại diện lên điền vào trước các ý . 1. ( S) Khi mắc lỗi với người ít tuổi hơn mình thì không cần xin lỗi . 2.(Đ) Mắc lỗi và sửa lỗi mới là người tốt. 3. (S) Người nhận lỗi là người hèn nhát . 4. (S) Nếu có lỗi chỉ cần sửa lỗi không cần nhận 5. (S) Chỉ xin lỗi khi mắc lỗi với người quen biết - Nhận xét ý kiến nhóm bạn . -Về nhà sưu tầm chuyện kể hoặc tự liên hệ bản thân các trường hợp nhận và sửa lỗi. Thø t ngµy 15 th¸ng 9 n¨m 2010 Tập đọc: GỌI BẠN I/ MỤC TIÊU: - Biết ngắt nhịp rõ ở từng câu thơ, nghỉ hơi sau mỗi khổ thơ. - Hiểu ND : Tình bạn cảm động giữa Bê Vàng và Dê Trắng. (trả lời được các câu hỏi trong SGK ; thuộc 2 khổ thơ cuối bài). . bài sau:Luyện tập (tr 14) - 2 em lên bảng làm (mỗi em làm 2 bài). ( 18 + 2 = 20 14 + 6 = 20 ) ( 17 + 3 = 20 13 + 7 = 20 ) - Lớp đọc đồng thanh . - Vài học. nốt khổ thơ cuối . - Gọi một em đọc khổ thơ còn lại . - Lang thang nghĩa là gì ? - Vì đi lang thang nên chuyện gì đã xảy ra với Bê Vàng ? - Khi bạn quên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an lop2 tuan 13 ( ckt- ky nang song), Giao an lop2 tuan 13 ( ckt- ky nang song), Giao an lop2 tuan 13 ( ckt- ky nang song)

Bình luận về tài liệu giao-an-lop2-tuan-13-ckt-ky-nang-song

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP