Giao an lop2 tuan 13 ( ckt- ky nang song)

James Goodnight
James Goodnight(11525 tài liệu)
(17 người theo dõi)
Lượt xem 142
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 26 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2013, 13:11

Mô tả: Tuần 3 Thứ hai ngày 13 tháng 9 năm 2010 Tp c: BN CA NAI NH I . Mc tiờu: - Bit c lin mch cỏc t, cm t trong cõu; ngt ngh hi ỳng v rừ rng. - Hiu ý ngha cõu chuyn: Ngi bn ỏng tin cy l ngi sn lũng cu ngi,giỳp ngi. (Tr li c cỏc CH trong SGK) - HS khá giỏi đọc diễn cảm tốt II . dựng dy hc : - Tranh minh ho bi tp c trong SGK. - Bng ph vit cõu vn cn hng dn HS c. III. Cỏc hot ng dy - hc : Hot ng ca GV Hot ng ca HS 1. Kim tra bi c : * Lm vic tht l vui - Gi 2 HS c bi v tr li cõu hi - GV nhn xột v ghi im . 2. Bi mi : a) Gii thiu :M u ch im Bn bố. Chỳng ta hc bi Bn ca Nai Nh, k v mt chỳ Nai Nh mun i chi xa cựng bn. Cha ca Nai Nh mun bit bn ca con l ngi th no. Phi l ngi tt thỡ cha Nai Nh mi yờn lũng cho phộp con di chi cựng. Cõu chuyn ny s giỳp cỏc em hiu mt iu rt quan trng: Bn l ngi nh th no l ngi bn tt? b) Hng dn luyn c 1/c mu - c mu din cm ton bi . + GV c din cm ton bi: Li Nai Nh hn nhiờn, ngõy th; li ca cha Nai Nh lỳc u lo ngi, sau vui v, hi lũng. - Y/c 1 hs c ton bi 2) Luyn c kt hp gii ngha t: a) Yờu cu c tng cõu . * Hng dn phỏt õm: -Hng dn tng t nh ó gii thiu bi tp c ó hc cỏc tit trc . * Hng dn ngt ging : - GV hng dn c ngt ging, nhn ging mt s t. - 2 HS lờn bng c bi Lm vic tht l vui v tr li cõu hi do GV nờu. - HS lng nghe v quan sỏt tranh minh ha ch im v truyn c - HS lng nghe. - 1 hs (K-G) c.C lp lng nghe - Hs ln lt ni tip c tng cõu cho ht bi. - Luyn c cỏc t nh : Chi xa, chn li, ngn cn, tht khe, ngó nga, mng r, . - Vi HS c + Súi sp túm c Dờ Non / thỡ bn con ó kp lao ti, / dựng ụi gc chc khe / hỳc Súi ngó nga. // (ging t ho) + Con trai bộ bng ca cha, / con cú mt * Giải nghĩa từ: Y/c hs đọc phần giải nghĩa từ trong SGK b) Đọc từng đoạn : -Yêu cầu nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp. - Lắng nghe và chỉnh sửa cho học sinh . c)Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm . - GV cùng hs nhận xét bạn đọc . d) Thi đọc giữa các nhóm - Mời đại diện các nhóm thi đua đọc . - Lắng nghe nhận xét và ghi điểm . - Nhận xét, tuyên dương nhóm đọc tốt Tiết 2 3/Tìm hiểu nội dung: -Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn 1 TLCH: + CH1: - Nai Nhỏ xin phép cha đi đâu? Cha Nai Nhỏ nói gì? -Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn 2,3,4 TLCH: + CH2: ):- Nai Nhỏ đã kể cho cha nghe về những hành động nào của bạn mình ? + CH3: Mỗi hành động của bạn Nai Nhỏ nói lên một điểm tốt của bạn ấy. Em thích nhất điểm nào? + CH4: Theo em, người bạn tốt là người như thế nào? 4/ Luyện đọc lại truyện : - Theo dõi luyện đọc trong nhóm . - Yêu cầu lần lượt các nhóm thi đọc phân vai (người dẫn chuyện, Nai Nhỏ, cha Nai Nhỏ).( Hs K-G) - Nhận xét, tuyên dương nhóm đọc tốt . 3) Củng cố dặn dò : - Giáo viên nhận xét đánh giá - Chuẩn bị bài sau: Gọi bạn. người bạn như thế / thì cha không phải lo lắng một chút nào nữa. // (giọng vui vẻ, hài lòng) - HS đọc: Ngăn cản, hích vai, thông minh, hung ác, gạc (trang 23) -Từng em nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp . - Đọc từng đoạn trong nhóm ( 4 em ) . -Các em khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc - Đại diện các nhóm thi đua đọc bài - Cả lớp theo dõi. - Lớp đọc thầm đoạn1 . Hs trả lời câu hỏi: + …(Đi chơi xa cùng bạn. Cha Nai Nhỏ nói: Cha không ngăn cản con. Nhưng con hãy kể cho cha nghe về người bạn của con.) - Lớp đọc thầm đoạn1 . Hs trả lời câu hỏi: + HS TB-Y có thể thuật lại từng hành động riêng lẻ. HS K-G thuật lại cả 3 hành động của bạn Nai Nhỏ. + ."Dám liều mình vì người khác", . + HS thảo luận nhóm và trả lời - Mỗi nhóm 3 HS nối tiếp nhau đọc lại bài – lớp theo dõi . - HS lắng nghe. Toán:(Tiết 11) KIỂM TRA ( §Ò tham kh¶o ) A/ Mục tiêu: Kiểm tra kết quả ôn tập đầu năm học của HS, tập trung vào: - Đọc, viết số có hai chữ số; viết số liền trước, số liền sau. - K nng thc hin phộp cng v phộp tr (khụng nh) trong phm vi 100. - Gii bi toỏn bng mt phộp tớnh(cng hoc tr, ch yu l dng thờm hoc bt mt s n v t s ó bit). - o v vit s o di on thng. B/ kim tra trong 40 phỳt. Trng TH Hũa nh ụng Th ngy thỏng nm 2010. H & Tờn : Lp : KIM TRA 1 TIT MễN: TON. LP: 2 im Li phờ ca giỏo viờn GV coi v chm thi BI 1. Vit cỏc s: a) T 60 n 70: b) T 49 n 55: 2. a) S lin trc ca 51 l: . b) S lin sau ca 99 l: . 3. Tớnh: 52 _ 46 63 _ 79 18 + 35 41 + 26 20 + 61 . . . 4. V di on thng AB di 1dm. 5. o v Hoa lm c 36 bụng hoa, o lm c 16 bụng hoa. Hi Hoa lm c bao nhiờu bụng hoa. Thứ ba ngày14 tháng9 năm 2010 TON: (T12) PHẫP CNG Cể TNG BNG 10 I. MỤC TIÊU: - Biết cộng hai số có tổng bằng 10. - Biết dựa vào bảng cộng để tìm một số chưa biết trong phép cộng có tổng bằng 10. - Biết viết 10 thành tổng của hai số trong đó có một số cho trước. - Biết cộng nhẩm: 10 cộng với số có một chữ số. - Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào 12. - Làm được các BT : B1 (cột 1,2,3) ; B2 ; B3 (dòng 1) ; B4. - HS thích học toán và biết áp dụng vào cuộc sống II. CHUẨN BỊ: - Gv: 10 que tính, sgk, vbt - Hs: Que tính, bảng con, vbt. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt đông của GV Hoạt động của HS 1.Bài cũ : - Yêu cầu 2 em lên bảng trả lời câu hỏi bài cũ - Nhận xét đánh giá phần kiểm tra . 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: - Hôm nay chúng ta tìm hiểu “ Phép cộng có tổng bằng 10 “ *) Giới thiệu 6 + 4 = 10 - Yêu cầu lấy 6 que tính . - GV : Gài 6 que tính lên bảng gài . - Yêu cầu lấy thêm 4 que tính .Đổng thời gài 4 que tính lên bảng gài và nói : Thêm 4 que tính - Yêu cầu gộp và đếm xem có bao nhiêu que tính ? Hãy viết phép tính ? - Viết phép tính này theo cột dọc ? - Tại sao em viết như vậy ? b) Luyện tập – Thực hành: Bài 1: (cột 1,2,3) - Yêu cầu đọc đề bài . Viết lên bảng phép tính 9 + .= 10 - 9 cộng mấy bằng 10 ? - Điền số mấy vào chỗ chấm ? - Yêu cầu lớp đọc phép tính vừa hoàn thành . - Yêu cầu trả lời miệng - Mời em khác nhận xét . Bài 2: Tính - Yêu cầu nêu đề bài - Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở . - Mời 2 em lên bảng làm bài . - Nhận xét, đánh giá Bài 3 : Tính nhẩm (dòng 1) - Trả lời câu hỏi theo yêu cầu . - Lớp theo dõi giới thiệu - Vài em nhắc lại tựa bài. - Lấy 6 que tính để trước mặt . - Lấy thêm 4 que tính - Đếm và đọc to kết quả 10 que tính . - 6 + 4 = 10 6  6 cộng 4 bằng 10 viết 0 vào + 4 cột đơn vị , viết 1 vào cột chục . 10 - Đọc đề bài - HS theo dõi. - 9 cộng 1 bằng 10 . - Điền số 1 vào chỗ chấm - HS đọc - Mỗi em trả lời 1 bài . - Lớp lắng nghe nhận xét. - Một em nêu yêu cầu đề bài - HS làm vào vở BT . - 2 HS làm trên bảng lớp 7 5 2 1 4 + 3 + 5 + 8 + 9 + 6 10 10 10 10 10 - Yêu cầu đọc đề bài - Yêu cầu lớp tính nhẩm, sau đó gọi 1 em trả lời miệng. Bài 4 : Đồng hồ chỉ mấy giờ ?(Trò chơi) - Sử dụng mô hình đồng hồ để quay kim đồng hồ . - Yêu cầu lớp chia thành 2 đội . - Lần lượt quay kim yêu cầu các đội đọc giờ trên đồng hồ c) Củng cố - Dặn dò: - Hôm nay toán học bài gì ? - Nhận xét đánh giá tiết học - Về nhà học, làm bài tập và chuẩn bị bài sau: 26+4 , 36+24 - Đọc đề bài . - HS thi đua tính nhẩm và nêu miệng kết quả. (7+3+6=16 , 9+1+2=12) - Lắng nghe để nắm luật chơi . - Chia thành hai đội quan sát đồng hồ và đọc giờ trên đồng hồ sau 5 lần đội nào đọc đúng nhiều hơn thì đội đó thắng . - Vài học sinh nhắc lại nội dung bài - HS lắng nghe Chính tả: (TC) BẠN CỦA NAI NHỎ A/ Mục đích yêu cầu : - Chép lại chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn tóm tắt trong bài “ Bạn của Nai Nhỏ ” - Làm đúng bài tập 2, BT 3 a / b. - HS kh¸ giái viÕt dungd cì ch÷ , ®Ñp - HS yÕu viÕt sai Ýt lçi B/ Chuẩn bị : - Bảng phụ viết nội dung các bài tập chính tả. C/ Các hoạt động dạy- học: Hoạt động của gv Hoạt động của hs 1. Kiểm tra - Gọi 2 em lên bảng . - Đọc các từ khó cho HS viết .Yêu cầu lớp viết vào bảng con . - Nhận xét ghi điểm học sinh . 2.Bài mới: 1/ Giới thiệu bài -Nêu yêu cầu của bài chính tả về viết đúng , viết đẹp đoạn tóm tắt trong bài “ Bạn của Nai Nhỏ ”, và các tiếng có âm , vần dễ lẫn lộn: 2/Hướng dẫn tập chép: * Ghi nhớ nội dung đoạn chép : - Đọc mẫu đoạn văn cần chép . -Yêu cầu 2 em đọc bài, cả lớp đọc thầm -Đọan chép này có n dung từ bài nào ? - Đoạn chép kể về ai ? - Vì sao cha Nai Nhỏ yên lòng cho Nai - Hai em lên bảng viết các từ do GV nêu ở bài “Làm việc thật là vui” - Nhắc lại tên bài . -Lớp lắng nghe giáo viên đọc . - Hai em đọc bài ,lớp đọc thầm tìm hiểu bài. - Bạn của Nai nhỏ - Vì bạn của Nai Nhỏ thông minh , khỏe mạnh , nhanh nhẹn và dám liều mình cứu Nhỏ đi chơi? * Hướng dẫn cách trình bày : - Đoạn văn có mấy câu ? - Cuối mỗi câu có dấu gì ? - Bài có những tên riêng nào ? Tên riêng phải viết như thế nào ? * Hướng dẫn viết từ khó : - Đọc cho HS viết các từ dễ viết sai vào bảng con -Giáo viên nhận xét đánh giá . 3/ Chép bài : - Gv y/c hs chép vào vở - *Soát lỗi :Đọc lại để HS soát bài , tự bắt lỗi 4/ Chấm bài: -Thu vở học sinh chấm điểm và nhận xét từ 10 – 15 bài . 5/Hướng dẫn làm bài tập Bài 2: - Gọi một em nêu bài tập 2. -Yêu cầu lớp làm vào vở . - Ngh ( kép ) viết trước các nguyên âm nào ? - Ng ( đơn ) viết với các nguyên âm còn lại . - Nhận xét bài và chốt lại lời giải đúng. Bài 3: - Nêu yêu cầu của bài tập - Yêu cầu lớp làm vào bảng vở - Mời hai em lên bảng làm bài - Kết luận về lời giải của bài tập . - GV cùng hs tổng kết và tuyên dương. 3) Củng cố - Dặn dò: -Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học -Nhắc nhớ trình bày sách vở sạch đẹp. -Chuẩn bị bài sau: Gọi bạn người khác . - Đoạn văn có 3 câu - Cuối mỗi đoạn có dấu chấm . - Nai Nhỏ - Viết hoa chữ cái đầu . - Lớp thực hành viết từ khó vào bảng con .Hai em thực hành viết các từ khó trên bảng : khỏe , khi , nhanh nhẹn , mới , chơi . - Hs nhìn sách chép vào vở . - Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì . - Nộp bài lên để giáo viên chấm điểm . - HS làm vào vở BT - ngày tháng , nghỉ ngơi , người bạn , nghề nghiệp . - Ngh viết trước các nguyên âm e , i , ê . - Ng trước những nguyên âm còn lại . - Một em nêu bài tập 3 sách giáo khoa . - Học sinh làm vào bảng vở - Hai em lên bảng làm bài : a) Cây tre , mái che , trung thành , chung sức . b) đổ rác , thi đỗ , trờì đổ mưa, xe đỗ lại . - Hs cùng GV tổng kết - Hs theo dõi Kể chuyện: BẠN CỦA NAI NHỎ I/ MỤC TIÊU: - Dựa theo tranh và gợi ý dưới mỗi tranh, nhắc lại được lời kể của Nai Nhỏ về bạn mình (BT1) ; nhắc lại được lời của cha Nai Nhỏ sau mỗi lần nghe con kể về bạn (BT2). - Biết kể nối tiếp được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ ở BT1. - HS khá, giỏi thực hiện được yêu cầu của BT3 (phân vai, dựng lại câu chuyện). - Giáo dục HS quý trọng tình bạn. II/ CHUẨN BỊ: - Tranh minh hoạ, sgk ; đồ dùng hoá trang. III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Kiểm tra bài cũ : - Gọi 3 em lên nối tiếp nhau kể lại câu chuyện “ Phần thưởng “ - Nhận xét cho điểm . 2.Bài mới a) Phần giới thiệu :- Hôm nay chúng ta sẽ kể lại câu chuyện đã được học qua bài tập đọc tiết trước đó là câu chuyên “ Bạn của Nai Nhỏ “ b) Hướng dẫn kể chuyện : * Kể trong nhóm : - Yêu cầu chia nhóm . - Dựa vào tranh minh họa và câu hỏi gợi ý kể cho bạn trong nhóm nghe . * Kể trước lớp : - Mời đại diện các nhóm lên kể trước lớp theo nội dung của 4 bức tranh . -Yêu cầu lớp lắng nghe và nhận xét sau mỗi lần có học sinh kể . - Có thể đặt câu hỏi gợi ý như sau : * Bức tranh 1 : - Bức tranh vẽ những gì ? - Hai bạn Nai đã gặp chuyện gì ? - Bạn của Nai nhỏ đã làm gì ? * Bức tranh 2 : - Hai bạn Nai còn gặp chuyện gì ? - Lúc đó hai bạn đang làm gì ? - Bạn của Nai nhỏ đã làm gì ? - Em thấy bạn của Nai nhỏ thông minh , nhanh nhẹn như thế nào ? * Bức tranh 3 : -Hai bạn gặp chuyện gì khi nghỉ trên bãi cỏ xanh ? - Bạn Dê non sắp bị lão Sói tóm thì bạn của Nai nhỏ đã làm gì ? -Theo em bạn của Nai nhỏ là người như thế nào ? * Nói lại lời của Nai nhỏ : -Khi Nai nhỏ xin đi chơi cha của bạn ấy đã nói gì? - Khi nghe con kể về bạn cha Nai nhỏ - Ba em lên nối tiếp nhau kể chuyện . -Mỗi em kể một đoạn trong chuyện “ Phần thưởng “ - Vài em nhắc lại tựa bài - Chuyện kể : Bạn của Nai Nhỏ - Lớp chia thành các nhóm . - Mỗi nhóm 4 em lần lượt kể theo 4 đoạn câu chuyện - 4 em đại diện cho 4 nhóm lần lượt kể lại câu chuyện . - Nhận xét bạn theo các tiêu chí : - Về diễn đạt : nói đã thành câu chưa , dùng từ hay không , biết sử dụng lời văn của mình không - Thể hiện : Có tự nhiên không , có điệu bộ chưa, hợp lí không , giọng kể thể nào - Nội dung : Đúng hay chưa , đủ hay thiếu , đúng trình tự chưa . - Quan sát và trả lời câu hỏi : - Một chú Nai và một hòn đá to - Gặp một hòn đá to chặn lối . - Hích vai hòn đá lăn sang một bên . - Gặp lão Hổ đang rình sau bụi cây . - Tìm nước uống - Kéo Nai nhỏ chạy như bay . - Nhanh trí kéo Nai nhỏ chạy . - Gặp lão Sói hung ác đuổi bắt cậu Dê non - Lao tới húc lão Sói ngã ngửa . - Rất tốt bụng và khỏe mạnh . - Cha không ngăn cản con . Nhưng con hãy kể cho cha nghe về bạn của con . - Bạn của con thật thông minh nhưng cha đã nói gì ? * Kể lại toàn bộ câu chuyện : - Yêu cầu học sinh nối tiếp kể lại câu chuyện - Hướng dẫn lớp bình chọn bạn kể hay nhất . - Yêu cầu kể lại toàn bộ câu chuyện . c) Củng cố dặn dò : - Giáo viên nhận xét đánh giá . - Dặn về nhà kể lại cho nhiều người cùng nghe . vẫn lo - Đó chính là điều tốt nhất . Con có một người bạn như thế cha rất yên tâm . - Thực hành 3 em nối tiếp kể lại cả câu chuyện - Các em khác lắng nghe và nhận xét bạn kể . - 1 - 2 em kể lại toàn bộ câu chuyện . - Về nhà tập kể lại nhiều lần cho người khác nghe . - Học bài và xem trước bài mới . . ĐẠO ĐỨC (Tiết 1) BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI I. MỤC TIÊU: - Biết khi mắc lỗi cần phải nhận lỗi và sửa lỗi. - Biết được vì sao cần phải nhận lỗi và sửa lỗi. - Thực hiện nhận lỗi và sửa lỗi khi mắc lỗi. - Biết nhắc bạn bè nhận lỗi và sửa lỗi khi mắc lỗi. - HS kh¸ giái liªn hÖ tèt II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Phiếu thảo luận HĐ1 T1, VBT III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Kiểm tra bài cũ: - Học tập sinh hoạt đúng giờ có lợi gì? - GV nhận xét và đánh giá 2.Bài mới: - Giới thiệu: Biết nhận lỗi và sửa lỗi Hoạt động 1: Tìm hiểu phân tích truyện . - Yêu cầu các nhóm theo dõi câu chuyện và xây dựng phần kết câu chuyện . - Kể câu chuyện :”Cái bình hoa “ - Yêu cầu các nhóm thảo luận để xây dụng phần kết . - Yêu cầu thảo luận theo các câu hỏi : - Qua câu chuyện em thấy cần làm gì khi mắc lỗi? - Nhận lỗi và sửa lỗi đem lại tác dụng gì ?. - Giáo viên lắng nghe nhận xét và bổ sung nếu có * Kết luận ( Ghi bảng ) : Trong cuộc sống ai cũng có thể mắc lỗi , nhất là với các em ở tuổi nhỏ . Nhưng điều quan trọng là biết nhận lỗi và sửa lỗi . Biết nhận và sửa lỗi - HS trả lời - HS theo dõi và nhắc lại đề bài - Các nhóm lắng nghe câu chuyện và thảo luận để xây dựng phần kết câu chuyện . - Vô-va quên luôn chuyện làm vỡ cái bình . - Vô - va day dứt và nhờ mẹ mua một cái bình mới trả lại cho cô . - Thảo luận trả lời các câu hỏi . - Lần lượt các nhóm cử các đại diện của mình lên trả lời trước lớp . - Các nhóm khác lắng nghe nhận xét và và bổ sung . - Hai em nhắc lại . thì sẽ mau tiến bộ và được mọi người yêu quý Hoạt động 2 : Bày tỏ thái độ ý kiến . - Yêu cầu các nhóm thảo luận theo một tình huống do giáo viên đưa ra . - Lần lượt nêu lên 2 tình huống như trong sách giáo viên . - Yêu cầu các nhóm trao đổi để đưa ra ý kiến của nhóm mình . - Mời từng nhóm cử đại diện trình bày trước lớp - Nhận xét đánh giá về kết quả công việc của các nhóm . * Giáo viên kết luận theo sách giáo viên . Hoạt động 3: Trò chơi tiếp sức : Tìm ý kiến đúng - Phổ biến luật chơi . - Dán 3 tờ giấy lớn lên bảng trong đó ghi các ý kiến đúng sai về nội dung bài học . - Yêu cầu các nhóm thảo luận và lên điền vào ô trống Đ hay S trước các ý . - Cho học sinh chơi thử . - Tổ chức cho 3 đội thi đua . - Nhận xét và phát thưởng cho đội thắng cuộc . Củng cố dặn dò : - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Giáo dục học sinh ghi nhớ theo bài học và chuẩn bị tiết sau thực hành. - Lớp chia ra từng nhóm và thảo luận theo yêu cầu của giáo viên . - Lần lượt các nhóm cử đại diện lên đóng vai giải quyết tình huống của nhóm mình cho cả lớp nghe - Các nhóm khác theo dõi và nhận xét ý kiến nhóm bạn . - Lớp bình chọn nhóm có cách giải quyết hay và đúng nhất . - Các đội tổ chức thảo luận và cử đại diện lên điền vào trước các ý . 1. ( S) Khi mắc lỗi với người ít tuổi hơn mình thì không cần xin lỗi . 2.(Đ) Mắc lỗi và sửa lỗi mới là người tốt. 3. (S) Người nhận lỗi là người hèn nhát . 4. (S) Nếu có lỗi chỉ cần sửa lỗi không cần nhận 5. (S) Chỉ xin lỗi khi mắc lỗi với người quen biết - Nhận xét ý kiến nhóm bạn . -Về nhà sưu tầm chuyện kể hoặc tự liên hệ bản thân các trường hợp nhận và sửa lỗi. Thø t ngµy 15 th¸ng 9 n¨m 2010 Tập đọc: GỌI BẠN I/ MỤC TIÊU: - Biết ngắt nhịp rõ ở từng câu thơ, nghỉ hơi sau mỗi khổ thơ. - Hiểu ND : Tình bạn cảm động giữa Bê Vàng và Dê Trắng. (trả lời được các câu hỏi trong SGK ; thuộc 2 khổ thơ cuối bài). . bài sau:Luyện tập (tr 14) - 2 em lên bảng làm (mỗi em làm 2 bài). ( 18 + 2 = 20 14 + 6 = 20 ) ( 17 + 3 = 20 13 + 7 = 20 ) - Lớp đọc đồng thanh . - Vài học. nốt khổ thơ cuối . - Gọi một em đọc khổ thơ còn lại . - Lang thang nghĩa là gì ? - Vì đi lang thang nên chuyện gì đã xảy ra với Bê Vàng ? - Khi bạn quên

— Xem thêm —

Xem thêm: Giao an lop2 tuan 13 ( ckt- ky nang song), Giao an lop2 tuan 13 ( ckt- ky nang song), Giao an lop2 tuan 13 ( ckt- ky nang song)

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu giao-an-lop2-tuan-13-ckt-ky-nang-song

Đăng ký

Generate time = 0.144789934158 s. Memory usage = 18.47 MB