tong ket tu vung lop 9

17 736 21
Larry Ellison

Larry Ellison

Tải lên: 11,609 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/17 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2013, 13:11

Tuần 9 Ngày soạn: 11.10.10 Tiết 43 Ngày giảng: 16.10.10 Tổng kết từ vựng ( tiết 1 ) I. Mục tiêu bài học . - Kiến thức: Củng cố lại để nắm vững và biết vận dụng những kiến thức về từ vựng đã học từ lớp 6 đến lớp 9. - Kỹ năng: Rèn kĩ năng hệ thống hoá, tổng hợp - Thái độ: Có thái độ đúng đắn trong học tập tiết ôn tập, từ đó có sự chuẩn bị đầy đủ. II.Phơng tiện thực hiện -Thầy: Giáo án, sgk, sgv, TLTK. - Trò: Sgk, vở soạn văn, vở ghi. III.Cách thức tiến hành : PP nêu vđề, đàm thoại, thựchành. IV.Tiến trình bài dạy. A.Tổ chức : 9B B.KT bài cũ : Lồng trong giờ ôn . C.Bài mới : - GV gợi dẫn vào bài. - Nêu yêu cầu giờ học tổng kết . - Hệ thống hoá kiến thức vào bảng. - HS treo bảng phụ và trình bày -> Các nhóm đánh giá nhận xét -> GVKL chuẩn kiến thức trên bảng phụ. I.Bảng hệ thống kiến thức . STT Đơn vị bài học Khái niệm Cách sử dụng Ví dụ 1 Từ đơn Từ chỉ có 1 tiếng. Thờng dùng để tạo từ ghép, từ láy làm phông phú vốn từ Nhà, cây, biển, trời, . 2 Từ phức + Từ ghép: - Từ gồm 2 hoặc nhiều tiếng. Từ phức gồm 2 loại: + Là những từ phức đợc tạo ra bằng cách ghép các tiếng có quan hẹ với - Dùng định danh sv, hiện tợng,rất phong phú trong đ/s. VD1: Quần áo, sách vở, mong muốn, VD2: Con trởng, khoẻ mạnh, chờ mong, yêu thơng, . + Từ láy: nhau về nghĩa. + Những từ phức có quan hệ láy âm giữa các tiếng. - Tạo nên những từ tợng thanh, tợng hình trong văn MT trong thơ ca, VD3: Nho nhỏ, xinh xinh, láp lánh, 3 Thành ngữ Là 1 ngữ cố định biểu thị 1 K/ niệm, có giá trị tơng đơng với 1 từ và đ- ợc dùng nh 1 từ có sẵn trong kho từ vựng Làm cho câu văn thêm h/a sinh động, tăng tính hình tợng và tính biểu cảm. - Mẹ tròn con vuông tơng đ- ơng nghĩa với từ trọn vẹn, tốt đẹp. 4 Nghĩa của từ Là ND từ biểu thị. ( ND: sự vật, tính chất, hành động, quan hệ, ) Dùng đúng chỗ, đúng lúc hợp lí. - SV: Bàn, ghé, cây, - Hoạt động: Đi, chạy, nhảy,. 5 Từ nhiều nghĩa Từ có thể có 1 hay nhiều nghĩa. Dùng nhiều trong văn chơng, đặc biệt là trong thơ ca. + Từ có 1 nghĩa: Xe đạp, HS, toán, . + Từ có nhiều nghĩa: chân, xuân, tay, mũi, 6 Hiện tợng chuyển nghĩa của từ Chuyển nghĩa là hiện t- ợng thay đổi nghĩa của từ tạo ra những từ nhiều nghĩa. Trong từ nhiều nghĩa có: + Nghĩa gốc: Nghĩa xuất hiện từ đầu, làm cơ sở hình thành các nghĩa khác. + Nghĩa chuyển: Đợc hình thành trên cơ sở nghĩa gốc . Hiện tợng chuyển nghĩa của từ dùng trong từng văn cảnh nhất định VD1: Anh em nh thể chân tay ( nghĩa gốc) VD2: Một chân bóng đá ( nghĩa chuyển) VD3: chân mây cuối trời. ( nghĩa chuyển) II.Luyện tập. - Xác định từ ghép? Từ láy? GV: NHững từ ghép trên có các yếu tố cấu tạo giống nhau 1 phần về vỏ ngữ âm nhng chúng đợc coi là từ ghép vì: giữa các yếu tố đó có mối quan hệ ngữ nghĩa với nhau. Sự giống nhau về * Bài 2 - I ( tr 122) + Từ ghép: Ngặt nghèo, giam giữ, bó buộc, tơi tốt, bọt bèo, cỏ cây, đa đón, nhờng nhịn, rơi rụng, mong muốn. + Từ láy: Nho nhỏ, gật gù, lạnh lùng, ngữ âm ở đây có tính chất ngẫu nhiên. - Trong các từ láy sau đây, từ láy nào có sự giảm nghĩa, từ láy nào có sự tăng nghĩa so với yếu tố gốc? - Trong những tổ hợp từ sau đây, tổ hợp từ nào là thành ngữ, tổ hợp từ nào là tục ngữ? Giải thích? - Tìm 2 thành ngữ có yếu tố chỉ động vật và 2 thành ngữ có yếu tố chỉ thực vật. Giải thích ý nghĩa và đặt câu với mỗi thành ngữ tìm đợc? + Mất bò mới lo làm chuồng: Không biét lo xa, phòng xa, khi tìm cách đối phó thì đã quá muộn. + Mật ít ruồi nhiều: Y/ cầu, n/ cầu thì lớn mà khả năng đáp ứng lại hạn hẹp, không thể thoả mãn đợc. + Mèo già hoá cáo: ở lâu ngày, sống lâu năm trở nên ranh ma, quỷ quái. + Mèo mẹ bắt chuột con:Ngời có khả năng lớn mà lại làm những việc nhỏ nhặt hoặc chỉ thu dợc kết quả nhỏ nhoi. + Mặt đỏ nh gà chọi. + Chó chê mèo lắm lông. + Cây ngay không sợ chết đứng: Ng- ời ngay thẳng, ngời tốt thì không sợ sự gièm pha, vu không hoặc trù dập của xa xôi, lấp lánh. * Bài 3 - I ( tr 123) + Những từ láy có sự giảm nghĩa: trăng trắng, đèm đẹp, nho nhỏ, lành lạnh, xôm xốp. + Những từ láy có sự tăng nghĩa: Nhấp nhô, sạch sành sanh, sát sàn sạt. * Bài 2- II ( tr 123) a. Tục ngữ: H/ cảnh, môi trờng có ả/ hởng quan trọng đến T/ cách, đạo đức của con ngời. b. Thành ngữ: Làm việc không đến nơi đến chốn, bỏ dở, thiéu trách nhiệm. c. Tục ngữ. d. Thành ngữ: Tham lam, đợc cái này lại muốn cái khác. e. Thành ngữ: Sự thông cảm, xót th- ơng giả dối nhằm đánh lừa ngời khác. * Bài 3- II ( tr 123) * Hai thành ngữ có yếu tố chỉ ĐV: + Chó cắn áo rách: áo rách là ẩn dụ chỉ H/ cảnh khổn cùng. Đã khó khăn đến cùng cực lại còn gặp tai hoạ, điều rủi ro. VD: Anh ấy vừa bị mất trộm, nay lại bị cháy nhà, đúng là cảnh chó cắn áo rách. + Chó cùng dứt giậu: Liều lĩnh làm xằng bậy 1 cách thiếu cân nhắc, tính toán do bị đẩy vào bớc đờng cùng không con cách xoay sở nào khác. VD: Nhng chúng cũng có thể liều chị ạ! Thua quá ở trong Nam mà. Chó cùng dứt giậu ( Hồ Phơng- Nhằm thẳng quân thù mà bắn). + Chó ghẻ có mỡ đằng đuôi: Đã xấu, tồi tệ lại còn kiêu căng, hợm hĩnh. ngời xấu. + Cây nhà lá vờn: Những thứ tự làm ra chứ không phải đem từ bên ngoài vào. + Chanh chua khế cũng chua: Cũng ghê gớm nh nhau, chẳng thua kém gì. - Tìm DC về việc sử dụng thành ngữ trong văn chơng? + Trong CD: Đố ai lợm đá quăng trời Đan gầu tát biển ghẹo ngời trong trăng Cơm cha, áo mẹ, công thầy Nghĩ sao cho bõ những ngày ớc ao. + Trong thơ của Hồ Xuân Hơng: Thân em vừa trắng lại vừa tròn Bảy nổi ba chìm với nớc non. - Chọn cách hiểu đúng trong những cách hiểu sau? + Chó cậy gần nhà: ỷ thế, cậy vào thế thuận lợi mà hung hăng, doạ nạt, bắt chẹt, làm tình làm tội ngời khác. * Hai thành ngữ có yếu tố chỉ TV: + Bèo dạt mây trôi: Phiêu dạt, trôi nổi, không ổn định. + Bẻ hành bẻ tỏi: Bắt bẻ, vặn vẹo hết điều này đến điều khác để gây khó dễ, phiền phức. + Cà chua mắm mặn: Nghèo đói, ăn uống đạm bạc. + Cay hơn ăn ớt: Cảm thấy cay cú, bực tức vì thua kém hoặc không đạt đ- ợc mục đích. + Cắn rơm cắn cỏ: Lời nói biểu thị sự tự hạ mình van xin 1 cách thảm thiết. * Bài 4 - II ( tr 123) Thành ngữ đợc sử dụng trong văn ch- ơng: + Kẻ cắp bà già. + KIến bò miệng chén. + Đầu trâu mặt ngựa. VD: Trong Truyện Kiều của N.Du : + Ngời nách, thớc, kẻ tay đao Đầu trâu mặt ngựa ào ào nh sôi. + Tình cờ chẳng hẹn mà nên Màn ca mớp đắng đôi bên 1phờng. + Ra tuồng mèo mả gà đồng Ra tuồng lúng túng chẳng xong bề nào. + Hoạn Th hồn lạc phách xiêu Khấu đầu dới trớng liệu điều kêu ca. + Một đời đợc mấy anh hùng Bõ chi cá chậu chim lồng mà chơi. * Bài 2- III ( tr 123) a. Hợp lý. b. Không thể chọn b. Vì: nghĩa của từ Mẹ nghĩa của từ Bố ở phần nghĩa ngời phụ nữ. c. Không thể chọn c. Vì trong 2 câu - Cách giải thích nào trong 2 cách GT sau là đúng? Vì sao? - Trong 2 câu thơ sau đây, từ hoa trong thềm hoa, lệ hoa đợc dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Có thể coi đây là hiện tợng chuyển nghĩa làm xuất hiện từ nhiều nghĩa đợc không? Vì sao? này nghĩa của từ Mẹ có thay đổi. d. Không thể chọn d. Vì nghĩa của từ Mẹ và nghĩa của từ Bà có phần nghĩa chung ngời phụ nữ. * Bài 3 - III ( tr 123) Cách giải thích b là đúng. Vì GT bằng từ đồng nghĩa. Cách giải thích a vi phạm 1 nguyên tắc quan trọng phải tuân thủ: Khi GT nghĩa của từ, vì đã dùng 1 cụm từ có nghĩa thực thể để GT cho 1 từ chỉ đặc điểm, tính chất. * Bài 2 - IV ( tr 124) Từ hoa trong thềm hoa, lệ hoa đợc dùng theo nghĩa chuyển. Tuy nhiên, không thể coi đây là hiện tợng chuyển nghĩa làm xuất hiện từ nhiều nghĩa. Vì nghĩa chuyển này của từ hoa chỉ là nghĩa chuyển lâm thời, nó cha làm thay đổi nghĩa của từ, cha thể đa vào từ điển. D.Củng cố: - GV hệ thống bài giảng. - Hoàn chỉnh bài tập vào vở BT E.HDHT: - Nắmvững kiến thúc đã ôn theo bảng . - Làm bài tập còn lại vào vở . Tuần 9 Ngày soạn: 11.10.10 Tiết 44 Ngày giảng: 16.10.10 Tổng kết từ vựng ( tiết 2 ) I. Mục tiêu bài học . - Kiến thức: Củng cố lại để nắm vững và biết vận dụng những kiến thức về từ vựng đã học từ lớp 6 đến lớp 9. - Kỹ năng: Rèn kĩ năng hệ thống hoá, tổng hợp - Thái độ: Có thái độ đúng đắn trong học tập tiết ôn tập, từ đó có sự chuẩn bị đầy đủ. II.Phơng tiện thực hiện -Thầy: Giáo án, sgk, sgv, TLTK. - Trò: Sgk, vở soạn văn, vở ghi. III.Cách thức tiến hành : PP nêu vđề, đàm thoại, thựchành. IV.Tiến trình bài dạy. A.Tổ chức : 9B B.KT bài cũ : Lồng trong giờ ôn . C.Bài mới : - GV gợi dẫn vào bài. - Nêu yêu cầu giờ học tổng kết . - Hệ thống hoá kiến thức vào bảng. - HS treo bảng phụ và trình bày -> Các nhóm đánh giá nhận xét -> GVKL chuẩn kiến thức trên bảng phụ. I.Bảng hệ thống kiến thức . STT Đơn vị bài học Khái niệm Cách sử dụng Ví dụ 7 Từ đồng âm Là những từ giống nhau về âm thanh nhng nghĩa khác xa nhau, không liên quan gì tới nhau . Đờng ( để ăn): đờng kính, đờng phèn. Khi dùng từ đồng âm phảI chú ý đến ngữ cảnh để trách gây hiểu lầm- th- ờng dùng trong thơ trào phúng. Con ngựa đá con ngựa đá. Đờng ( để ăn): đ- ờng kính, đờng phèn. + Đờng (để đi): Đờng làng. + Trong : TT chỉ tính chất của sự vật: nớc trong, bột trong, . - DT chỉ sự vât: Trong nhà, trong 8 Từ đồng nghĩa Là những từ có nghĩa giống hoặc gần giống nhau. - Dùng từ đồng nghĩa và các laọi từ đồng nghĩa để thay thế phải phù hợp với ngữ cảnh và sắc thái biểu cảm. + Máy bay- Phi cơ- Tàu bay. + Sân bay- Phi trờng- Trờng bay. + Cọp- Hổ- Hùm. + Hy sinh- Từ trần- Chết- Toi- Bỏ mạng, . 9 Từ trái nghĩa Là những từ có nghĩa trái ngợc nhau. Dùng trong thể đối, tạo hình tợng tơng phản gây ấn tợng mạnh, làm cho lời nói sinh động VD1: Trắng - đen ( 1 từ trái nghĩa với 1 từ). VD2: Một từ nhiều nghĩa có thể trái nghĩa với nhiều từ. + áo (lành)- áo (rách) +Tính (lành)- Tính (ác) có i + Nấm (lành)- Nấm (ác) + Bát (lành)- Bát (mẻ) 10 Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ Nghĩa của 1 từ ngữ có thể rộng hơn hoặc hẹp hơn nghĩa của 1 từ ngữ khác: + 1 từ ngữ đợc coi là nghĩa rộng khi phạm vi nghĩa của từ đó bao hàm phạm vi nghĩa của 1 số từ ngữ khác. + 1 từ đợc coi là nghĩa hẹp khi phạm vi nghĩa của từ đó đợc bao hàm trong phạm vi nghĩa của 1 từ ngữ khác. + 1 từ có nghĩa rộng đối với từ này đồng thời lại có nghĩa hẹp đối với từ ngữ khác. SD nghĩa từ ngữ theo cấp độ khái quát tránh vi phạm cấp độ khái quát nghãi từ ngữ. VD1: Nghĩa của từ Động vật bao hàm nghĩa của các từ: Thú, Chim, Cá. VD2: Nghĩa của từ chim sẻ, chim câu hẹp hơn nghĩa của từ Chim. VD3: Nghĩa của từ Thú có nghĩa rộng hơn đối với nghĩa của các từ Hổ, Báo, Hơu nh- ng lại có nghĩa hẹp hơn đối với từ Động vật. 11 Trờng từ vựng Là tập hợp của những từ Có ít nhất một nét chung về nghĩa Chú ý cách chuyển TTV để tăng tính nt của từ ngữ và k/n diễn đạt ( phép Trờng từ vựng về Tay + Các bộ phận: Bàn tay, cổ tay, ss,nhân hoá, ẩn dụ, ) đốt, móng, + Hình dáng; to nhỏ, dày, mỏng, . + Hoạt động: sờ, cầm, nắm, bắt, . II.Luyện tập. Lu ý : + Hiện t ợng nhiều nghĩa ( 1 từ có chứa nhiều nét nghĩa khác nhau) VD: Từ Chín - + Lúa, hoa, quả .Phát triển đến kì thu hoạch. + Lơng thực, thực phẩm, chế biến qua lửa, điện: Cơm chín, thịt chín + Sự vật nói chung đợc sử lý qua nhiệt nh 1 công đoạn kĩ thuật bắt buộc: Vá chín. + Tài năng, trí tuệ phát triển đến trình độ cao: Suy nghĩ đã chín. Các từ ít nhiều có liên hệ với nghĩa gốc. + Hiện t ợng đồng âm (2 hoặc nhiều từ có nghĩa rất khác nhau) VD: + ( Con ngựa): Lồng lên- Lồng ( Vỏ chăn)- Lồng (để nhốt gà)- ( đèn) Lồng. + (hòn ) Đá - Đá (bóng)- Đá (lửa). + Con chào bọ mẹ ( Bọ: Cha, bố) + Mùng 5 là ngày giết sâu bọ. Các từ đồng âm không có mối liên hệ nào về nghĩa. - Chọn cách hiểu đúng? + Không chọn a. Vì không có ngôn ngữ nào trên TG không có hiện tợng đồng nghĩa. + Không chọn b. Vì đồng nghĩa có thể là quan hệ giữa 2, 3 hoặc nhiều hơn 3 * Bài 2- V ( tr 124) a. Có hiện tợng từ nhiều nghĩa. Vì nghĩa của từ lá trong lá phổi có thể coi là kết quả chuyển nghĩa của từ lá trong lá xa cành. b. Có hiện tợng từ đồng âm. Vì 2 từ có vỏ ngữ âm giống nhau nhng nghĩa của từ đờng ( Đờng ra trận) không có một mối liên hệ nào với nghĩa của từ đờng ( Ngọt nh đờng). Hoàn toàn không có cơ sở để cho rằng nghĩa này đợc hình thành trên cơ sở nghĩa kia. * Bài 2- VI ( tr 125) Cách hiểu đúng : d từ. + Không chọn c. Vì không phải bao giờ các từ đồng nghĩa cũng có nghĩa hoàn toàn giống nhau. Giải thích: Bài 2 -VIII (tr 126) + Từ gồm 1 tiếng là từ đơn. VD: Nhà, biển, trời, . + Từ gồm 2 tiếng trở lên là từ phức. - Hai tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa là từ ghép VD: Quần áo, chìm nổi, Đẳng lập: ghép 2 tiếng bình đẳng về ngữ pháp và ngữ nghĩa VD: Tôm cá, già trẻ, . Chính phụ: ghép 2 tiếng không bình đẳng về ngữ pháp và ngữ nghĩa. Trong đó có 1 tiếng chính, 1 tiếng phụ; tiếng phụ bổ sung nghĩa cho tiếng chính. VD: Cà chua, Cá rô, - Hai tiếng có quan hệ với nhau về ngữ âm là từ láy. VD: Đẹp đẽ, lạnh lùng, . Láy hoàn toàn: Lặp lại toàn bộ * Bài 3- VI ( tr 125) Xuân là từ chỉ 1 mùa trong năm, khoảng thời gian tơng ứng với 1 tuổi. Có thể coi đây là trờng hợp lấy bộ phận thay thế cho toàn thể, 1 hình thức chuyển nghĩa theo phơng thức hoán dụ. Từ xuân thể hiện tinh thần lạc quan của T/ giả. Ngoài ra, dùng từ này để tránh lặp với từ tuổi tác. * Bài 2- VII ( tr 125) Cặp từ có quan hệ trái nghĩa: Xấu- đẹp; xa- gần; rộng- hẹp; * Bài 3- VII ( tr 125) - Cùng nhóm với Sống- Chết là: chẵn-lẻ, chiến tranh- hoà bình ( TRái nghĩa l ỡng phân ): Hai từ trái nghĩa kiểu này biểu thị hai k/ niệm đối lập nhau và loại trừ nhau, k/ định cái này là phủ định cái kia, thờng không có khả năng kết hợp đợc với những từ chỉ mức độ: rất, hơi, lắm, quá, - Cùng nhóm với già- trẻ là: yêu- ghét, cao- thấp, nông- sâu, giàu- nghèo ( Trái nghĩa thang độ): Hai từ trái nghĩa kiểu này biểu thị hai k/ niệm có tính chất thang độ, k/ định cái này không có nghĩa là phủ định cái kia, có khả năng kết hợp đợc với những từ chỉ mức độ. * Bài 2 - IX ( tr 126) a. Trờng từ vựng: Tắm, Bể cùng nằm trong 1 trờng từ vựng là nớc nói chung. + Nơi chứa nớc: bể, hồ ao, sông, ngòi, lạch, . + Công dụng: tắm, tới, uống, rửa, + Hình thức: Trong, xanh, xanh biếc, trong vắt, . hình thức ngữ âm của tiếng gốc. VD: Xanh xanh, cao cao, vàng vàng, . Láy bộ phận: Lặp lại 1 bộ phận hình thức ngữ âm của tiếng gốc. + Tính chất: mát mẻ. b. Tác dụng: Tác giả dùng hai từ này khiến cho câu văn có hình ảnh, sinh động và có giá trị tố cáo mạnh mẽ hơn. D.Củng cố: - GV nhận xét giờ ôn tập , cho điểm hs ôn tập tốt. E.HDHT: - Hoàn chỉnh các BT vào vở - Nắm vững kiến thức ôn tập toàn cấp đã ôn. - Chuẩn bị cho tổng kết tiếp sgk tr 135 - 136. - Gìơ sau học trả bài viết số II. Tuần 10 Ngày soạn: 17.10.10 Tiết 48 Ngày giảng: 23.10.10 Kiểm tra truyện trung đại I.Mục tiêu bài học : - Nắm lại những kiến thức cơ bản về truyện trung đại VN: những thể loại chủ yếu, giá trị ND và NT của những tác phẩm tiêu biểu. - Qua bài kiểm tra, đánh giá trình độ nắm kiến thức của HS về các mặt: kiến thức và năng lực diễn đạt. Từ đơn Từ phức Từ láy Từ ghép Từ ghép đẳng lập Từ láy âm Từ láy bộ phận Từ láy hoàn toàn Từ ghép chính phụ Từ láy vần Từ (xét về đặc điểm cấu tạo) . Tu n 9 Ngày soạn: 11.10.10 Tiết 43 Ngày giảng: 16.10.10 Tổng kết từ vựng ( tiết. + Tình cờ chẳng hẹn mà nên Màn ca mớp đắng đôi bên 1phờng. + Ra tu ng mèo mả gà đồng Ra tu ng lúng túng chẳng xong bề nào. + Hoạn Th hồn lạc phách xiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: tong ket tu vung lop 9, tong ket tu vung lop 9, tong ket tu vung lop 9

Bình luận về tài liệu tong-ket-tu-vung-lop-9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP