Dai tu xung ho

18 82 0 Gửi tin nhắn cho David Brewster
David Brewster

David Brewster

Tải lên: 11,543 tài liệu

  • Loading...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2013, 08:11

Ng­êi thùc hiÖn: NguyÔn thÞ Mai. Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2010 Luyện từ và câu 1. Em hãy đ c on vn v cho bit trong số các xưng hô đư ợc in đậm dưới đây, những từ nào chỉ người nói? Những từ nào chỉ người nghe? Từ nào chỉ người hay vật được nhắc tới? I. Nhận xét: Ngày xưa có cô Hơ Bia đẹp nhưng rất lười, lại không biết yêu quý cơm gạo. Một hôm, Hơ Bia ăn cơm đổ vãi lung tung. Thấy vậy, cơm hỏi: - Chị đẹp là nhờ cơm gạo, sao chị khinh rẻ chúng tôi thế? Hơ Bia giận dữ: - Ta đẹp là do công cha công mẹ, chứ đâu nhờ các ngươi. Nghe nói vậy, thóc gạo tức lắm. Đêm khuya, chúng rủ nhau bỏ cả vào rừng. Theo truyện cổ Ê - đê. CƠM THÓC GẠO Nghe nói vậy, thóc gạo tức lắm. Đêm khuya, chúng rủ nhau bỏ cả vào rừng. HƠ BIA Chị đẹp là nhờ cơm gạo, sao chị khinh rẻ chúng tôi thế? Ta đẹp là do công cha công mẹ, chứ đâu nhờ các ngươi. Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2010 Luyện từ và câu I. Nhận xét: Ngày xưa có cô Hơ Bia đẹp nhưng rất lười, lại không biết yêu quý cơm gạo. Một hôm, Hơ Bia ăn cơm đổ vãi lung tung. Thấy vậy, cơm hỏi: - Chị đẹp là nhờ cơm gạo, sao chị khinh rẻ chúng tôi thế? Hơ Bia giận dữ: - Ta đẹp là do công cha công mẹ, chứ đâu nhờ các ngươi. Nghe nói vậy, thóc gạo tức lắm. Đêm khuya, chúng rủ nhau bỏ cả vào rừng. Theo truyện cổ Ê - đê. Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2010 Luyện từ và câu 1. Đại từ xưng hô là từ được người nói dùng để tự chỉ mình hay chỉ người khác khi giao tiếp: tôi, chúng tôi; mày, chúng mày; nó, chúng nó. CƠM Chị đẹp là nhờ cơm gạo , sao chị khinh rẻ chúng tôi thế? Ta đẹp là do công cha công mẹ , chứ đâu nhờ các ngươi. Thể hiện sự tôn trọng, lịch sự Thể hiện sự kiêu căng, thô lỗ, coi thường người đối thoại Bài 3: -Với thầy, cô -Với bố, mẹ -Với anh, chị, em -Với bạn bè : Xưng là con : Xưng là em, anh (chị) : Xưng là tôi, tớ, mình… : Xưng là con, em, cháu… Tìm những từ em vẫn dùng để xưng hô: Thø hai ngµy 18 th¸ng 10 n¨m 2010 LuyÖn tõ vµ c©u Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2010 Luyện từ và câu Ghi nhớ: 1. Đại từ xưng hô là từ được người nói dùng để tự chỉ mình hay chỉ người khác khi giao tiếp: tôi, chúng tôi; mày, chúng mày; nó, chúng nó. 2. Bên cạnh các từ nói trên, người Việt Nam còn dùng nhiều danh từ chỉ người làm đại từ xưng hô để thể hiện rõ thứ bậc, tuổi tác, giới tính: ông, bà, anh, chị, em cháu, thầy, bạn . 3. Khi xưng hô, cần chú ý chọn từ cho lịch sự, thể hiện đúng mối quan hệ giữa mình với người nghe và người được nhắc tới. Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2010 Luyện từ và câu II. Luyện tập: Bài 1: Tìm các đại từ xưng hô và nhận xét về thái độ, tình cảm của nhân vật khi dùng mỗi đại từ trong đoạn văn sau: Trời mùa thu mát mẻ. Trên bờ sông, một con rùa đang cố sức tập chạy. Một con thỏ thấy thế liền mỉa mai: - Đã gọi là chậm như rùa mà cũng đòi tập chạy à! Rùa đáp: - Anh đừng giễu tôi! Anh với tôi thử chạy thi coi ai hơn! Thỏ ngạc nhiên: - Rùa mà dám chạy thi với thỏ sao? Ta chấp chú em một nửa đường đó. Đã gọi là chậm như rùa mà cũng đòi tập chạy à ! Anh đừng giễu tôi! Anh với tôi thử chạy thi coi ai hơn! Rùa mà dám chạy thi với thỏ sao?Ta chấp chú em một nửa đường đó. Bài 1: Kiêu căng, coi thường rùa Tự trọng, lịch sự với thỏ . thích hợp với mỗi chỗ chấm: Bồ chao hốt ho ng kể với các bạn: - . và Tu Hú đang bay dọc một con sông lớn, chợt Tu Hú gọi: kìa cái trụ chống trời . .ngước. thích hợp với mỗi chỗ chấm: Bồ chao hốt ho ng kể với các bạn: - . và Tu Hú đang bay dọc một con sông lớn, chợt Tu Hú gọi: kìa cái trụ chống trời . .ngước
- Xem thêm -

Xem thêm: Dai tu xung ho, Dai tu xung ho, Dai tu xung ho

Bình luận về tài liệu dai-tu-xung-ho

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP