Đề kiểm trá tiết vật lý 6 lần (hay)

James Goodnight
James Goodnight(11525 tài liệu)
(17 người theo dõi)
Lượt xem 36
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2013, 08:11

Mô tả: Họ và tên : đề kiểm tra 1 tiết. Lớp : Môn: Vật Lý. Thời gian: 45 phút. I. phần trắc nghiệm : Hãy khoanh tròn vào phơng án đúng nhất: Câu 1: Một bạn dùng thớc đo có ĐCNN là 1dm để đo chều dài lớp học. Trong các cách ghi kết quả sau đây, cách ghi nào là chính xác ? A. 5 m. B. 50 dm. C. 500 cm. D. 50,0 dm. Câu 2: Dụng cụ nào dùng để đo thể tích chất lỏng? A. Thớc dây. B. Bình chia độ. C. Cân đồng hồ. D. Bình chia độ và bình tràn. Câu 3: Bình chia độ có ĐCNN là 5cm 3 chứa 65cm 3 nớc. Thả vào bình một viên sỏi thì nớc dâng lên tới 80cm 3 . Thể tích viên sỏi là: A. 80 cm 3 . B. 18 cm 3 . C. 15 cm 3 . D. 145 cm 3 . Câu 4: Ngời ta đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ có ĐCNN 0,5 cm 3 .Hãy chỉ ra cách ghi kết quả đúng trong những trờng hợp dới đây: A. V 1 = 20,2 cm 3 B. V 2 = 20,50 cm 3 C. V 3 = 20,5 cm 3 D. V 4 = 20,4 cm 3 Câu 5: Khi sử dụng bình tràn và bình chia độ để đo thể tích vật rắn không thấm nớc ngời ta thả vật vào bình tràn thì thể tích của vật bằng: A. Thể tích bình tràn. B. Thể tích của bình chia độ. B. Thể tích phần nớc tràn ra sang bình chia độ. D. Thể tích nớc còn lại trong bình tràn. Câu 6: Dụng cụ nào dới đây dùng để đo khối lợng? A. Thớc cuộn. B. bình chia độ. C. Bình tràn. D. Cân Rôbecvan. Câu 7: Trên hộp mứt tết có ghi 500 gam, giá trị đó cho biết gì? A. Khối lợng hộp mứt. B. Khối lợng tịnh của hộp mứt. C. Khối lợng của mứt có trong hộp. D. Sức nặng của hộp mứt. Câu 8: Một cân Rôbecvan có hộp quả cân gồm 4 quả nặng, trên mỗi quả có ghi : 5gam, 10gam, 20gam, 50gam. Giới hạn đo của hộp quả cân là: A. 50 g. B. 85 g. C. 65 g. D. 70 g. Câu 9: Một học sinh đá vào quả bóng. Có những hiện tợng gì xảy ra đối quả bóng ? A. Quả bóng bị biến dạng. B. Quả bóng bị biến dạng,đồng thời bị biến đổi. C. Chuyển động của quả bóng bị biến đổi D. Không có sự biến đổi nào xảy ra. Câu10: Nếu không có ảnh hởng của gió thì khi thả một vật, vật sẻ rơi theo phơng nào? A. Phơng thẳng đứng. B. Phơng của dây dọi. C. Phơng của trọng lực. D. Cả A,B,C đều đúng. Hãy chọn từ thích hợp đễ hoàn chỉnh các câu sau. Câu11: Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là . Câu 12: Chọn những từ thích hợp trong khung để diền vào chỗ trống trong các câu sau: Một gầu nớc treo đứng yên ở đầu một sợi dây. Gầu nớc chịu tác dụng của hai lực Lực thứ nhất là . của dây gầu ; lực thứ hai là của gầu nớc. Lực kéo do tác dụng vào gầu. Trọng lợng do tác dụng vào gầu. II. Phần tự luận Câu1: Lấy 1 ví dụ về lực tác dụng lên một vật làm biến đổi chuyển động của vật và 1 ví dụ về lực tác dụng lên một vật làm vật biến dạng. Câu 2: Một vật có khối lợng là 1kg, 50kg thì có trọng lợng lần lợt là bao nhiêu? Cân bằng, lực kéo, trọng lợng, dây gầu, Trái đất . Họ và tên : đề kiểm tra 1 tiết. Lớp : Môn: Vật Lý. Thời gian: 45 phút. I. phần trắc nghiệm : Hãy khoanh tròn. về lực tác dụng lên một vật làm biến đổi chuyển động của vật và 1 ví dụ về lực tác dụng lên một vật làm vật biến dạng. Câu 2: Một vật có khối lợng là 1kg,

— Xem thêm —

Xem thêm: Đề kiểm trá tiết vật lý 6 lần (hay), Đề kiểm trá tiết vật lý 6 lần (hay), Đề kiểm trá tiết vật lý 6 lần (hay)

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-tiet-vat-ly-6-lan-hay

Đăng ký

Generate time = 0.16943192482 s. Memory usage = 18.42 MB