giao an T Đ lop 3 bàn tay dịu dàng

10 81 0
Ludwig Boltzmann

Ludwig Boltzmann

Tải lên: 11,619 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/10 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2013, 07:11

Thứ ngày tháng 11 năm 2010 TẬP ĐỌC: 1. Kiểm tra bài cũ: Bưu thiếp Thứ hai ngày tháng 11 năm 2010 TẬP ĐỌC: Thứ hai ngày tháng 11 năm 2010 TẬP ĐỌC: *Luyện đọc: Đọc mẫu bài: Bà cháu *Hướng dẫn luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ: a, Đọc từng câu Luyện đọc: Rau cháo nuôi nhau Tuy vất vả Giàu sang Cực khổ Chiếc quạt Móm mém… Thứ hai ngày tháng 11 năm 2010 TẬP ĐỌC: b, Đọc từng đoạn trước lớp - Đọc chú giải, tìm hiểu nghĩa các từ mới: - Đầm ấm: - Màu nhiệm: Đoạn 1: + Ba bà cháu/ rau cháo nuôi nhau,/ tuy vất vả/ nhưng cảnh nhà / lúc nào cũng đầm ấm./ / Đoạn 2: + Hạt đào vừa reo xuống đã nảy mầm,/ ra lá, / đơm hoa,/ kết bao nhiêu là trái vàng, trái bạc./ Thứ hai ngày tháng 11 năm 2010 TẬP ĐỌC: C, Đọc từng đoạn trong nhóm d, Thi đọc giữa các nhóm( từng đoạn; đồng thanh) e, Cả lớp đọc đồng thanh( cả bài ) Thứ hai ngày tháng 11 năm 2010 TẬP ĐỌC: TÌM HIỂU BÀI: Đọc thầm cả bài- Trả lời câu hỏi Câu hỏi: Trả lời: + Trước khi gặp cô tiên cuộc sống của ba bà cháu ra sao? + Cô tiên cho hai anh em hạt đào và nói gì? + Sau khi bà mất cuộc sống của hai anh em ra sao? + Vì sao sống trong giàu sang sung sướng mà hai anh em lại không vui? + Câu chuyện kết thúc ra sao? + Sống rất nghèo khổ / sống khổ cực, rau cháu nuôi nhau. + Khi bà mất, gieo hạt đào lên mộ bà, các cháu sẽ được giàu sang sung sướng + Trở nên giàu có vì có nhiều vàng bạc. + Vì nhớ bà./ Vì vàng bạc không thay được tình cảm ấm áp của bà. + Bà sống lại, hiền lành, móm mém, dang rộng hai tay ôm các cháu, còn ruộng vườn, lâu đài, nhà của thì biến mất. ( TIẾT 2) Thứ hai ngày tháng 11 năm 2010 TẬP ĐỌC: * LUYỆN ĐỌC LẠI: Thi đọc truyện theo vai CỦNG CỐ- DẶN DÒ: Nhân xét tiết học - Về nhà đọc bài. - Chuẩn bị: Cây xoài của ông em. - Qua câu chuyện này, em rút ra được điều gì? . bạc./ Thứ hai ngày tháng 11 năm 2010 T P Đ C: C, Đ c t ng đoạn trong nhóm d, Thi đ c giữa các nhóm( t ng đoạn; đ ng thanh) e, Cả lớp đ c đ ng thanh( cả. qu t Móm mém… Thứ hai ngày tháng 11 năm 2010 T P Đ C: b, Đ c t ng đoạn trước lớp - Đ c chú giải, t m hiểu nghĩa các t mới: - Đ m ấm: - Màu nhiệm: Đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an T Đ lop 3 bàn tay dịu dàng, giao an T Đ lop 3 bàn tay dịu dàng, giao an T Đ lop 3 bàn tay dịu dàng

Bình luận về tài liệu giao-an-t-d-lop-3-ban-tay-diu-dang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP