chính tả lớp 2 Tuần 12

11 166 0 Gửi tin nhắn cho Larry Page
Larry Page

Larry Page

Tải lên: 11,559 tài liệu

  • Loading...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2013, 06:11

Thứ tư ng y 5 tháng 11 Thứ tư ng y 5 tháng 11 nm nm 2008 2008 Tập đọc Tập đọc : : Cây xoài của ông em. Cây xoài của ông em. ẫm chẫm hoa ở lúc lỉu Ăn quả xoài cát chín trảy từ cây của ông em trồng, kèm với xôi nếp hương thỡ đối với em không thứ quà gỡ ngon bằng. Tỡm Tỡm hiểu bài hiểu bài Luyện đọc Luyện đọc n Thứ tư ngày 5 tháng 11 nm 2008 Tập đọc: Cây xoài của ông em. Cây xoài của ông em. l lẫm chẫm hoa nở lúc lỉu Ăn quả xoài cát chín trảy từ cây của ông em trồng, kèm với xôi nếp hương, thỡ đối với em không thứ quà gỡ ngon bằng. trảy Tỡm Tỡm hiểu bài hiểu bài Luyện đọc Luyện đọc Thứ tư ngày 5 tháng 11 nm 2008 Tập đọc: Cây xoài của ông em. Cây xoài của ông em. Cây xoài của ông em. Ông em trồng cây xoài cát này trước sân khi em còn đi lẫm chẫm . Cuối đông, hoa nở trắng cành . ầu hè, quả sai lúc lỉu. Trông từng chùm quả to, đu đưa theo gió, em càng nhớ ông. Mùa xoài nào, mẹ em cũng chọn nhng quả chín vàng và to nhất bày lên bàn thờ ông. Xoài thanh ca, xoài tượng đều ngon. Nhưng em thích xoài cát nhất. Mùi xoài thơm dịu dàng, vị ngọt đậm đà, màu sắc đẹp, quả lại to. Ăn quả xoài cát chín trảy từ cây của ông em trồng, kèm với xôi nếp hương, thỡ đối với em không thứ quà gỡ ngon bằng. lẫm chẫm hoa nở lúc lỉu Ăn quả xoài cát chín trảy từ cây của ông em trồng, kèm với xôi nếp hương, thỡ đối với em không thứ quà gỡ ngon bằng. trảy Tỡm Tỡm hiểu bài hiểu bài Luyện đọc Luyện đọc lúc lỉu , lẫm chẫm Thứ tư ngày 5 tháng 11 nm 2008 Tập đọc: Cây xoài của ông em. Cây xoài của ông em. Cây xoài của ông em. Cây xoài của ông em. lẫm chẫm hoa nở lúc lỉu Ăn quả xoài cát chín trảy từ cây của ông em trồng, kèm với xôi nếp hương, thỡ đối với em không thứ quà gỡ ngon bằng. trảy Tỡm Tỡm hiểu bài hiểu bài xoài cát Luyện đọc Luyện đọc lúc lỉu , lẫm chẫm , đu đưa , đậm đà , xôi nếp hương Thứ tư ngày 5 tháng 11 nm 2008 Tập đọc: Cây xoài của ông em. Cây xoài của ông em. lẫm chẫm hoa nở lúc lỉu Ăn quả xoài cát chín trảy từ cây của ông em trồng, kèm với xôi nếp hương thỡ đối với em không thứ quà gỡ ngon bằng. trảy Tỡm Tỡm hiểu bài hiểu bài xoài cát Luyện đọc Luyện đọc lúc lỉu , lẫm chẫm , đu đưa , đậm đà , xôi nếp hương Thứ tư ngày 5 tháng 11 nm 2008 Tập đọc: . Thứ tư ng y 5 tháng 11 Thứ tư ng y 5 tháng 11 nm nm 20 08 20 08 Tập đọc Tập đọc : : Cây xoài của ông em. Cây xoài của ông em. ẫm chẫm. bằng. Tỡm Tỡm hiểu bài hiểu bài Luyện đọc Luyện đọc n Thứ tư ngày 5 tháng 11 nm 20 08 Tập đọc: Cây xoài của ông em. Cây xoài của ông em. l lẫm chẫm hoa nở lúc
- Xem thêm -

Xem thêm: chính tả lớp 2 Tuần 12, chính tả lớp 2 Tuần 12, chính tả lớp 2 Tuần 12

Bình luận về tài liệu chinh-ta-lop-2-tuan-12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP