Ngân hàng câu hỏi thi môn vi sinh

3 1,122 27 Gửi tin nhắn cho Diệp Tử
Diệp Tử

Diệp Tử

Tải lên: 12,933 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2012, 10:54

Câu 1: Hãy trình bày định nghĩa,hình thể của vi khuẩn?Câu 2: Anh(Chị) hãy trình bày cấu tạo,kích thước của vi khuẩn?Câu 3: Hãy trình bày đặc điểm sinh lý và các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát tri TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINHKHOA: YCƠ SỞBộ môn: Vi Sinh- ký sinh trùngNGÂN HÀNG CÂU HỎI THI MÔN VI SINH(Dùng cho khối cao đẳng )Câu 1: Hãy trình bày định nghĩa,hình thể của vi khuẩn?Câu 2: Anh(Chị) hãy trình bày cấu tạo,kích thước của vi khuẩn?Câu 3: Hãy trình bày đặc điểm sinh lý và các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển của vi khuẩn?Câu 4: Hãy trình bày nguyên lý hoạt động của vac xin? Nêu các nguyên tắc khi sử dụng vac xin?Câu 5: Anh(Chị) hãy phân tích các nguyên tắc khi sử dụng vac xin?Câu 6: Hãy trình bày các tiêu chuẩn của vac xin?Câu 7: Trình bày nguyên lý hoạt động của huyết thanh? Nêu các nguyên tắc khi sử dụng huyết thanh?Câu 8: Anh(Chị) hãy phân tích các nguyên tắc khi sử dụng huyết thanh?Câu 9: Hãy trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu lực của vac xin?Câu 10: Trình bày các loại vac xin cụ thể?Câu 11: Hãy nêu lịch tiêm chủng các loại vac xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng?Câu 12: Hãy trình bày đặc điểm sinh học của vi khuẩn tụ cầu?Câu 13: Trình bày khả năng gây bệnh của vi khuẩn tụ cầu?Câu 14: Hãy trình bày các phương pháp chẩn đoán vi khuẩn học do tụ cầu? Câu 15: Trình bày đặc điểm sinh vật học của vi khuẩn liên cầu?Câu 16: Hãy trình bày khả năng gây bệnh của vi khuẩn liên cầu?Câu 17: Anh(Chị) hãy trình bày các phương pháp chẩn đoán vi khuẩn học do liên cầu?Câu 18: Hãy trình bày đặc điểm sinh vật học và khả năng gây bệnh của vi khuẩn não mô cầu?Câu 19: Trình các phương pháp chẩn đoán vi khuẩn học do não mô cầu?Câu 20: Hãy trình bày đặc điểm sinh vật học và khả năng gây bệnh của trực khuẩn uốn ván?Câu 21: Trình bày các phương pháp chẩn đoán vi khuẩn học do trực khuẩn uốn ván?Câu 22: Anh(Chị) hãy trình bày đặc điểm sinh vật học và khả năng gây bệnh của trực khuẩn lao?Câu 23: Trình bày đặc điểm sinh vật học và khả năng gây bệnh của trực khuẩn shigella?Câu 24: Hãy trình bày đặc điểm sinh vật học và các phương pháp chẩn đoán xoắn khuẩn giang mai?Câu 25: Trình bày khả năng gây bệnh của xoắn khuẩn giang mai?Câu 26: Anh(Chị) hãy trình bày đặc điểm sinh vật học và khả năng gây bệnh của phẩy khuẩn tả?Câu 27: Trình bày quy trình nhuộm GRAM?Câu 28: Hãy trình bày quy trình nhuộm Ziehl-neelsen?Câu 29: Trình bày khái niệm nhiễm trùng bệnh viện? Nêu các đối tượng có nguy cơ mắc bệnh nhiễm trùng bệnh viện?Câu 30: Trình bày định nghĩa tiệt trùng? Nêu các biện pháp kỹ thuật tiệt trùng?Câu 31: Trình bày định nghĩa khử khuẩn? Nêu các biện pháp kỹ thuật khử khuẩn?Câu 32: Nêu các yếu tố ảnh hưởng tới tác dụng của chất sát khuẩn?Câu 33: Định nghĩa kháng sinh? Nêu cách xếp loại kháng sinh?Câu 34: Anh(Chị) hãy trình bày các biện pháp để hạn chế kháng thuốc kháng sinh?Câu 35: Định nghĩa nhiễm trùng ? Thế nào là nhiễm trùng cơ hội?Câu 36: Trình bày các hình thái nhiễm trùng ? lấy ví dụ minh họa?Câu 37: Nêu các hàng rào bảo vệ của hệ thống miễn dịch không đặc hiệu?Câu 38: Trình bày các cơ chế bảo vệ của hàng rào da và niêm mạc?Câu 39: Anh(Chị) hãy trình bày điều kiện hình thành mạng lưới ngưng kết ?Câu 40: Trình bày các phản ứng trung hòa trên Inviro và Invitro?Câu 41: Trình bày phản ứng kết hợp bổ thể?Câu 42: Trình bày các vi sinh vật ký sinh ở đường tiêu hóa? Nêu tác dụng của các vi sinh vật ký sinh tại đây?Câu 43: Anh(Chị) hãy trình bày định nghĩa và cách phân loại virus?Câu 44: Trình bày tóm tắt các vi sinh vật ký sinh trong môi trường?Câu 45: Hãy trình bày các loại ký sinh vật ký sinh trên da và niêm mạc?Câu 46: Trình bày các loại vi sinh vật ký sinh ở đường hô hấp?Câu 47: Hãy trình bày các loại vi sinh vật ký sinh ở bộ máy sinh dục, tiết niệu?Câu 48: Anh(Chị) hãy trình bày đặc điểm sinh học của virus?Câu 49: Nêu đặc điểm cấu trúc của virus?Câu 50: Trình bày đặc điểm hình thể của virus?Câu 52: Anh(Chị) hãy trình bày sự nhân lên của virus?Câu 53: Trình bày phương pháp phòng bệnh virus nói chung?Câu 54: Trình bày định nghĩa nhiễm trùng? Nêu các hình thái nhiễm trùng?Câu 55: Hãy trình bày một số khái niệm cơ bản về kháng nguyên?Câu 56: Nêu tính chất và cơ chế gây bệnh của virus bại liệt? Câu 57: Trình bày dịch tễ? Triệu chứng lâm sàng thể điển hình của bệnh bại liệt?Câu 58: Trình bày tính chất và cơ chế gây bệnh của virus sởi?Câu 59: Hãy trình bày phương pháp phòng bệnh và hướng xử trí bệnh sởi?Câu 60: Trình bày tính chất virus và khả năng gây bệnh của virus viêm gan?Câu 61: Trình bày tính chất virus và khả năng gây bệnh của virus thủy đậu?Câu 63: Hãy trình bày tính chất virus và khả năng gây bệnh của virus dại?Câu 64: Trình bày phương pháp xử trí khi bị súc vật dại xâm nhập cơ thể?Câu 65: Hãy trình bày tính chất của virus và phương pháp phòng bệnh HIV-AIDS?Câu 66: Hãy trình bày định nghĩa và đặc điểm sinh học của phage?Câu 67: Nêu các loại phage và ứng dụng của phage?Câu 68: Trình bày đặc điểm sinh học, khả năng gây bệnh của Rickeetsia?Câu 69: Hãy trình bày đặc điểm sinh học và khả năng gây bệnh của Chlamydia?Câu 70: Trình bày đặc điểm sinh học và khả năng gây bệnh của Mycoplasma?Câu 71: Hãy trình bày phương pháp chẩn đoán và phòng bệnh của Rickeetsia?Câu 72: Trình bày phương pháp chẩn đoán và phòng bệnh của Chlamydia?Câu 73: Trình bày phương pháp chẩn đoán và phòng bệnh của Mycoplasma? HẾT . KHOA VINHKHOA: YCƠ SỞBộ môn: Vi Sinh- ký sinh trùngNGÂN HÀNG CÂU HỎI THI MÔN VI SINH( Dùng cho khối cao đẳng )Câu 1: Hãy trình bày định nghĩa,hình thể của vi. ký sinh vật ký sinh trên da và niêm mạc ?Câu 46: Trình bày các loại vi sinh vật ký sinh ở đường hô hấp ?Câu 47: Hãy trình bày các loại vi sinh vật ký sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngân hàng câu hỏi thi môn vi sinh, Ngân hàng câu hỏi thi môn vi sinh, Ngân hàng câu hỏi thi môn vi sinh

Bình luận về tài liệu ngan-hang-cau-hoi-thi-mon-vi-sinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP