Vuot qua tinh the hiem ngheo

Đặng Thành Tâm
Đặng Thành Tâm(11479 tài liệu)
(17 người theo dõi)
Lượt xem 156
3
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 20 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2013, 03:11

Mô tả: Ngửụứi thửùc hieọn: Th H ng Nga Trửụứng Tieồu hoùc Lờ Vn Tỏm Nối sự kiện lòch sử ứng với thời gian diễn ra sự kiện Nối sự kiện lòch sử ứng với thời gian diễn ra sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Cách mạng tháng 8 thành công. Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập 2 – 9 - 1945 19 - 8 - 1945 3 – 2 - 1930 a. b. c. Thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta khi nào? 1 – 9 - 1858 1 – 9 – 1958 1 – 9 - 1945 A. B. C. Nêu ý nghóa lòch sử của Tuyên ngôn Độc lập? Thứ tư, ngày 3 tháng 11 năm 2010 Nhiệm vụ trọng tâm của bài. Nhiệm vụ trọng tâm của bài. 1. Hoàn cảnh nước ta sau cách 1. Hoàn cảnh nước ta sau cách mạng tháng Tám 1945. mạng tháng Tám 1945. 2. Những giải pháp để giải quyết 2. Những giải pháp để giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính. về tài chính. Hoàn cảnh nước ta sau cách mạng tháng Tám 1945 1. Hoàn cảnh nước ta lúc đó có những khó khăn, nguy hiểm gì? 2. Em hiểu thế nào là “nghìn cân treo sợi tóc”? Quân Trung Hoa Quốc dân đảng ở Hải Phòng 1945 Quân Anh đến Sài Gòn 9/1945 Quân Pháp ở Sài Gòn 1945 Dân đói năm 1945 Xương của nạn nhân trận đói 1945 được cải táng từ các hố chôn tập thể- Hà Nội Xương của nạn nhân trận đói 1945 được cải táng từ các hố chôn tập thể- Hà Nội Dân đói năm 1945  Giặc ngoại xâm và các thế lực phản động chống phá cách mạng.  Lũ lụt, hạn hán làm cho nông nghiệp đình đốn. Nạn đói năm 1945 làm hơn 2 triệu người chết.  90% đồng bào không biết chữ. Hoàn cảnh nước ta sau cách mạng tháng Tám 1945 . bài vè “Bình dân học vụ” Một số bài vè “Bình dân học vụ” "Hơm qua anh đến "Hơm qua anh đến chơi nhà. chơi nhà. Thấy mẹ dệt vải thấy Thấy mẹ dệt. khó khăn về tài chính. Nêu những giải pháp mà Đảng ta đã thực hiện để: Mít tinh cứu đói tháng 11/ 1945 ở Hà Nội Cụ Ngô Tử Hạ- Đại biểu cao tuổi nhất Quốc

— Xem thêm —

Xem thêm: Vuot qua tinh the hiem ngheo, Vuot qua tinh the hiem ngheo, Vuot qua tinh the hiem ngheo

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu vuot-qua-tinh-the-hiem-ngheo

Đăng ký

Generate time = 0.14998698234558 s. Memory usage = 18.57 MB