câu trần thuật đơn không có từ "là"

31 910 0

Max Born Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 12,279 tài liệu

  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2013, 02:11

. giáo. Tiết 119: Câu trần thuật đơn không có từ là. 2- Phân loại câu trần thuật đơn không có từ là: 1- Đặc điểm của câu trần thuật đơn không có từ là: I- Bài. trần thuật đơn không có từ là. I- Bài học: 1- Đặc điểm của câu trần thuật đơn không có từ là: a- Ví dụ: b- Nhận xét c- Ghi nhớ Trong câu trần thuật đơn không
- Xem thêm -

Xem thêm: câu trần thuật đơn không có từ "là", câu trần thuật đơn không có từ "là", câu trần thuật đơn không có từ "là"

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn