hội giang bài định luật 2 niuton rất hay

49 62 0 Gửi tin nhắn cho Subrahmanyan Chandrasekhar
Subrahmanyan Chandrasekhar

Subrahmanyan Chandrasekhar

Tải lên: 11,485 tài liệu

  • Loading...
1/49 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2013, 02:11

Niu – t¬n (1642 - 1727) Nhµ vËt lý ng­êi Anh GV:Lâm Thị Giàu Ki m tra ể bài cũ Câu 1: -Phát biểu định luật I Newton. -Vì sao định luật I này còn gọi là định luật quán tính? Quan sát và giải thích hiện tượng sau: Câu 2: - Rất nhiều tai nan giao thông có nguyên nhân vật lý là quán tính.Em hãy tìm một số ví dụ về điều đó và nêu cách phòng tránh tai nạn trong trường hợp như thế. - Tính lực kéo F k để kéo một thang máy có khối lượng m=400kg chuyển động lên đều? Lấy g = 10 m/s 2 Vật lý lớp 10. Tiết 21: Hãy quan sát và nhận xét về các ví dụ sau! I. I. Đ Đ Ị Ị NH L NH L U U Ậ Ậ T II NIUT T II NIUT Ơ Ơ N N  Quan sát I. I. ĐỊ ĐỊ NH LU NH LU Ậ Ậ T II NIUT T II NIUT Ơ Ơ N N  Quan sát: TN 1 F 1 a 1 I. I. ĐỊ ĐỊ NH LU NH LU Ậ Ậ T II NIUT T II NIUT Ơ Ơ N N  Quan sát:- TN 1: Giöõ nguyeân m , Ta tăng lực lên I. I. ĐỊ ĐỊ NH LU NH LU Ậ Ậ T II NIUT T II NIUT Ơ Ơ N N  Quan sát:TN 1 F 2 a 2 Giöõ nguyeân m , Ta tăng lực lên I. I. ĐỊ ĐỊ NH LU NH LU Ậ Ậ T II NIUT T II NIUT Ơ Ơ N N  Quan sát:TN 2 Giữ nguyên lực F 2 , tăng khối lượng . (16 42 - 1 727 ) Nhµ vËt lý ng­êi Anh GV:Lâm Thị Giàu Ki m tra ể bài cũ Câu 1: -Phát biểu định luật I Newton. -Vì sao định luật I này còn gọi là định luật. sát:TN 1 F 2 a 2 Giöõ nguyeân m , Ta tăng lực lên I. I. ĐỊ ĐỊ NH LU NH LU Ậ Ậ T II NIUT T II NIUT Ơ Ơ N N  Quan sát:TN 2 Giữ nguyên lực F 2 , tăng khối
- Xem thêm -

Xem thêm: hội giang bài định luật 2 niuton rất hay, hội giang bài định luật 2 niuton rất hay, hội giang bài định luật 2 niuton rất hay

Bình luận về tài liệu hoi-giang-bai-dinh-luat-2-niuton-rat-hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP