de thi HSG lop 3- toan

2 179 1
Henry Cavendish

Henry Cavendish

Tải lên: 11,336 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/2 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 22:11

Đề THI KHảO SáT HọC SINH GiỏI. LớP 3 MÔN TIếNG VIệT 1. Điền vào chỗ trống eo hay oeo (1,5đ) - Nhà ngh ., đờng ngoằn ng , c ời ngặt ngh , ng .đầu, ngoắt ng 2. Tìm những sự vật đợc so sánh với nhau trong khổ thơ sau:(1,5đ) Thân dừa bạc phếch tháng năm Quả dừa-đàn lơn con nằm trên cao Đêm hè, hoa nở cùng sao Tàu dừa-chiếc lợc chải vào mây xanh. (Trần Đăng Khoa) 3. Đặt dấu phẩy vào những chỗ thích hợp trong câu văn dới đây:(1đ) Từ bấy trở đi sớm sớm cứ khi gà trống cất tiếng gáy là Mặt trời tơi cời hiện ra phân phát ánh sáng cho mọi vật mọi ngời. 4. Gạch dới bộ phận trả lời cho câu hỏi làm gì trong hai câu sau:(2đ) a) Trên đờng làng, học sinh lũ lợt đến trờng. b) Mới sáng tinh mơ, chú trống nòi đã gáy vang trên cảnh ổi bên hồi nhà. 5. Một lần em bị sốt cao, bố mẹ đã lo lắng và chăm sóc em với tất cả tấm lòng thơng yêu. Hãy kể lại chuyện em bị ốm đợc bố mẹ chăn sóc nh thế nào cho các bạn cùng nghe. (3,5đ). (Trình bày 0,5đ) ĐỀ THI HSG KHỐI 3 Tháng 10/2010 MÔN TIẾNG VIỆT Thời gian: 40 phút 1. Điền dấu thanh thích hợp (?/~) vào các chữ in nghiêng dưới đây: Ngõ hem, nga ba, tro bông, ngo lời, cho xôi, cây gô, cánh cưa, ướt đâm, nghi ngơi, nghi ngợi, vững chai, chai tóc. 2. Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống trong từng câu dưới đây để tạo ra hình ảnh so sánh: a) Mảnh trăng lưỡi liềm lơ lửng giữa trời như . b) Dòng sông mừa lũ cuồn cuộn chảy như . c) Những giọt sương sớm long lanh như . d) Tiếng ve đồng loạt cất lên như . 3. Tìm một số từ chỉ hoạt động, trạng thái mà em biết. 4. Kể lại câu chuyện đáng nhớ về người thân của mình. ĐỀ THI HSG KHỐI 3 Tháng 10/2010 MÔN TOÁN Thời gian: 40 phút 1. (1đ) Tính nhanh: 25 x 18 x 4 x 2 2. (2đ) Tính: a) 7 x 4 + 93 b) 7 x 7 + 84 c) 7 x 10 – 32 d) 7 x 7 – 29 3. (2đ) Tìm x : a) x : 7 = 5 (dư 2) b) x : 7 = 7 (dư 3) c) x x 8 + 25 = 81 d) 72 - x : 4 = 16 4. (2đ) Viên gạch men hình vuông có cạnh là 3dm. Chu vi viên gạch men là bao nhiêu? 5. (3đ) Một cửa hàng cây cảnh có 48 cây quất. Sau một ngày bán chỉ còn lại 6 1 số cây quất. Hỏi: a) Cửa hàng còn lại bao nhiêu cây quất? b) Đã bán bao nhiêu cây quất? . mẹ chăn sóc nh thế nào cho các bạn cùng nghe. (3,5đ). (Trình bày 0,5đ) ĐỀ THI HSG KHỐI 3 Tháng 10/2010 MÔN TIẾNG VIỆT Thời gian: 40 phút 1. Điền dấu thanh. thái mà em biết. 4. Kể lại câu chuyện đáng nhớ về người thân của mình. ĐỀ THI HSG KHỐI 3 Tháng 10/2010 MÔN TOÁN Thời gian: 40 phút 1. (1đ) Tính nhanh: 25
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi HSG lop 3- toan, de thi HSG lop 3- toan, de thi HSG lop 3- toan

Bình luận về tài liệu de-thi-hsg-lop-3-toan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP