Tập đọc 4- Ông Trạng thả diều

14 520 6 Gửi tin nhắn cho Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg

Tải lên: 11,569 tài liệu

  • Loading...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 19:11

TRƯỜNG TH ĐINH BỘ LĨNH GV: Ng« ThÞ Hång V©n Hot ng I: Đoạn 1: Từ đầu đến . biết làm lấy diều để chơi. Đoạn 2: Lên sáu tuổi, .vẫn cò thì giờ chơi diều. Đoạn 3: Sau vì nhà nghèo quá, vượt xa các học trò của thầy. Đoạn 4: Phần còn lại. Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010 Tập đọc ông Trạng thả diều Luyện đọc Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010 Tập đọc ông Trạng thả diều - Luyeọn ủoùc: - Tửứ ngửừ: - Trng nguyờn - Kinh ngc - Th diu - Nghe ging - Mnh gch v - Trng nguyờn - Kinh ngc - Th diu 1. Tỡm nhng chi tit núi lờn t cht thụng minh ca Nguyn Hin. - Nguyn Hin hc n õu hiu ngay n y, trớ nh l thng: cú th thuc 20 trang sỏch trong ngy m vn cú thỡ gi chi diu Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010 Tập đọc ông Trạng thả diều Hot ng II: Tỡm hiu bi 2. Nguyn Hin ham hc v chu khú nh th no ? - Nh nghốo, Hin phi b hc nhng ban ngy i chn trõu, Hin ng ngoi lp nghe ging nh. Ti n, i bn hc thuc bi ri mn v ca bn. - Sỏch ca Hin l lng trõu, nn cỏt; bỳt l ngún tay, mnh gch v, ốn l v trng th om úm vo trong. - Mi ln cú kỡ thi, Hin lm bi vo lỏ chui khụ nh bn xin thy chm h Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010 Tập đọc ông Trạng thả diều Hot ng II: Tỡm hiu bi 3. Vỡ sao Nguyn Hin c gi l ụng Trng th diu ? 3. Vỡ sao Nguyn Hin c gi l ụng Trng th diu ? - - Vỡ Hin Trng nguyờn tui 13, khi vn cũn l chỳ bộ ham thớch chi diu. Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010 Tập đọc ông Trạng thả diều Hot ng II: Tỡm hiu bi a) Tuổi trẻ tài cao c) Công thành danh toại 4. Tc ng hoc thnh ng no di õy núi ỳng ý ngha ca cõu chuyn trờn ? b) Có chí thì nênb) Có chí thì nên Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010 Tập đọc ông Trạng thả diều Hot ng II: Tỡm hiu bi *) Ni dung Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010 Tập đọc ông Trạng thả diều Câu chuyện ca ngợi chú bé Nguyễn Hiền thông minh, có ý chí vượt khó nên đã đỗ Trạng nguyên khi mới 13 tuổi. . sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010 Tập đọc ông Trạng thả diều Luyện đọc Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010 Tập đọc ông Trạng thả diều - Luyeọn ủoùc: - Tửứ ngửừ:. tháng 11 năm 2008 Tập đọc ông Trạng thả diều - Truyện đọc này giúp em hiểu ra điều gì? Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2008 Tập đọc ông Trạng thả diều - Luy n
- Xem thêm -

Xem thêm: Tập đọc 4- Ông Trạng thả diều, Tập đọc 4- Ông Trạng thả diều, Tập đọc 4- Ông Trạng thả diều

Bình luận về tài liệu tap-doc-4-ong-trang-tha-dieu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP