luyện tư và câu lớp 2

13 543 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 18:11

. cũ: Khoanh vào đáp án đúng. Câu 1: Em trai của bố thì gọi là : A. Chú B. Cậu C. Bác Câu 2: Em gái của mẹ thì gọi là : A. Cô B. Dì C. Thím D. Mợ Câu 3: Đọc. sau và cho biết mỗi vật dùng để làm gì ? Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 20 09 Bài: Từ ngữ về đồ dùng và công việc trong nhà Cốc(Tách) trà Ấm trà Kiềng Dao
- Xem thêm -

Xem thêm: luyện tư và câu lớp 2, luyện tư và câu lớp 2, luyện tư và câu lớp 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn