Lich s­u tuan 12 bai: Vuot qua tinh the hiem ngheo

18 549 3 Gửi tin nhắn cho Louis-Victor de Broglie
Louis-Victor de Broglie

Louis-Victor de Broglie

Tải lên: 11,406 tài liệu

  • Loading...
1/18 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 18:11

GV: Nguyễn Thế Vinh Phòng giáo dục Sơn Động Trửụứng Tieồu hoùc Long Sơn Thø ba ngµy 2 th¸ng 11 n¨m 2010 LÞch sö Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập Bác Hồ khẳng đònh điều gì? Thöù ba ngaøy 2 thaùng 11 naêm 2010 1. Hoàn cảnh nước ta lúc đó có những khó khăn, nguy hiểm gì? Thứ ba ngày 2 tháng 11 năm 2010 Lòch sử VƯT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO Quan sát hình ảnh trên màn hình kết hợp đọc sgk đoạn “Từ cuối 1945 -> nghìn cân treo sợi tóc” thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi sau: 1. Hoàn cảnh nước ta sau cách mạng tháng tám: Quân Trung Hoa Quốc dân đảng ở Hải Phòng 1945 Quân Anh đến Sài Gòn 9/1945 Quân Pháp ở Sài Gòn 1945 Thứ ba ngày 2 tháng 11 năm 2010 Lòch sử VƯT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO Dân đói năm 1945 Xương của nạn nhân trận đói 1945 được cải táng từ các hố chôn tập thể (Hà Nội) Thứ ba ngày 2 tháng 11 năm 2010 Lòch sử VƯT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO 1. Hoàn cảnh nước ta lúc đó có những khó khăn, nguy hiểm gì? Thứ ba ngày 2 tháng 11 năm 2010 Lòch sử VƯT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO Quan sát hình ảnh trên màn hình kết hợp đọc sgk đoạn “Từ cuối 1945 -> nghìn cân treo sợi tóc” thảo luận nhóm đôi trả lời các câu hỏi sau: 1. Hoàn cảnh nước ta sau cách mạng tháng tám:  Các nước đế quốc và các thế lực phản động chống phá cách mạng.  Lũ lụt, hạn hán làm cho nông nghiệp đình đốn. Nạn đói năm 1945 làm hơn 2 triệu người chết.  H n 90% đồng bào không biết chữ.ơ Thứ ba ngày 2 tháng 11 năm 2010 Lòch sử VƯT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO 1. Hoàn cảnh nước ta sau cách mạng tháng tám: Giặc ngoại xâm Giặc đói Giặc dốt Tình thế “ Nghìn cân treo sợi tóc” Quan sát hình ảnh trên màn hình kết hợp đọc sgk và thảo luận nhóm 4. Nêu những giải pháp mà Bác, Đảng và chính phủ ta đã thực hiện. Thứ ba ngày 2 tháng 11 năm 2010 Lòch sử VƯT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO 1. Hoàn cảnh nước ta sau cách mạng tháng tám: 2. Những giải pháp đưa đất nước ta vượt qua tình thế hiểm nghèo. . sử VƯT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO 1. Hoàn cảnh nước ta sau cách mạng tháng tám: 2. Những giải pháp đưa đất nước ta vượt qua tình thế hiểm nghèo. Mít tinh cứu. Lòch sử VƯT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO 1. Hoàn cảnh nước ta lúc đó có những khó khăn, nguy hiểm gì? Thứ ba ngày 2 tháng 11 năm 2010 Lòch sử VƯT QUA TÌNH THẾ
- Xem thêm -

Xem thêm: Lich s­u tuan 12 bai: Vuot qua tinh the hiem ngheo, Lich s­u tuan 12 bai: Vuot qua tinh the hiem ngheo, Lich s­u tuan 12 bai: Vuot qua tinh the hiem ngheo

Bình luận về tài liệu lich-s-u-tuan-12-bai-vuot-qua-tinh-the-hiem-ngheo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP