de kiem tra mon toan lop 8

4 589 3
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 14:11

. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN : TOÁN 8 THỜI GIAN : 90 PHÚT ( Không kể thời gian phát đề ) I/ PHẦN TRẮC. bằng bình phương tỉ số đồng dạng. 3 Nếu ∆ ABC đồng dạng ∆ DEF với tỉ số đồng dạng là 3/2 và ∆ DEF đồng dạng ∆ MNP với tỉ số đồng dạng là 1/3 thì ∆ MNP đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra mon toan lop 8, de kiem tra mon toan lop 8, de kiem tra mon toan lop 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn