DE THI HS GIOI CAP TRUONG

Ernst Abbe
Ernst Abbe(11570 tài liệu)
(12 người theo dõi)
Lượt xem 39
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 6 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 13:11

Mô tả: ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG Năm học 2008 -2009 LỚP 5 Môn : Toán Thời gian : 60 phút Họ và tên : …………………………………… Lớp : …………………………………………. Trường : Tiểu học Đổng Xá Ngày … tháng … năm 2009 ĐỀ BÀI : Câu 1 ( 2điểm ) : Tính : 6 X 7 X 8 X 9 X 1 18 X 16 X 14 X 12 X 2 …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 2 ( 2điểm ) : Tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện nhất : 2,5 x 16,27 x 4 + 7,3 …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. Câu 3 ( 2điểm ) : Tìm X : 7 x X + 1782 = 1852 …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 4 ( 1điểm ) : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời trước : Phân số 3 4 viết dưới dạng số thập phân : A. 0,34 B. 0,75 C. 7,5 D. 3,4 Câu 5 ( 1điểm ) : Một hình tam giác có diệt tích là 624,72 m 2 và chiều cao là 27,4 m . Cạnh đáy của tam giác đó là : Điểm Bằng số Bằng chữ ………… . …………… A. 22,8 m B. 44,6 m C. 45,6 m D. 46,5 m Câu 6 ( 2điểm ) : Một hình thang có đáy lớn 12 cm , đáy bé 8 cm và diện tích bằng diện tích hình vuông có cạnh 10 cm . Tính chiều hình thang ? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN CHẤM THI HS GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN TOÁN Năm học 2008 - 2009 Câu 1 (2 điểm ) : 6 X 7 X 8 X 9 X 1 18 X 16 X 14 X 12 X 2 = 6 12 x 7 14 x 8 16 x 9 18 x 1 2 = 1 2 x 1 2 x 1 2 x 1 2 x 1 2 = 1 32 Câu 2 ( 2điểm ) : 2,5 x16,27 x 4 + 7,3 = ( 2,5 x 4 ) x 16,27 + 7,3 = 10 x 16,27 + 7,3 = 162,7 + 7,3 = 170 Câu 3 ( 2điểm ) : 7 x X + 1782 = 1852 7 x X = 1852 – 1782 7 x X = 70 X = 70 : 7 X = 10 Câu 4 ( 1điểm ) : B . 0,75 Câu 5 ( 1điểm ) : C . 45,6 Câu 6 ( 2điểm ) : Bài giải Diện tích hình vuông là : 10 x 10 = 100 ( cm 2 ) Vì diện tích hình thang bằng diện tích hình vuông . Tổng hai cạnh đáy của hình thang là : 12 + 8 = 20 ( cm ) Chiều cao của hình thang là : 100 x 2 : 20 = 10 ( cm ) Đáp số : 10 ( cm ) ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG Năm học 2008 – 2009 LỚP 5 Môn : Tiếng Việt Thời gian : 60 phút Họ và tên : ……………………………………… Lớp : …………………………………………… . Trường : Tiểu học Đổng Xá Ngày … tháng … năm 2009 Đề bài : Câu 1 ( 1điểm ) : Tìm từ đồng nghĩa với từ : a) Nhân hậu ; …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… b) Trung thực ; ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 2 ( 2điểm ) : Tìm vế câu sau chỉ nguyên nhân hay kết quả ? Chỉ ra cặp quan hệ từ đó ? Bởi chưng bác mẹ tôi nghèo Cho nên tôi phải băm bèo , thái khoai . …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 3 ( 2điểm ) : Trong bài thơ Hành trình của bày ong của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu (Tiếng Việt 5 tập I ) có câu : “Với đôi cánh đẫm nắng trời Bầy ong bay đến trọn đời tìm hoa” Theo em tác giả dùng từ “đẫm” ở câu thơ đầu có nghĩa gì ? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Điểm Bằng số Bằng chữ ………… . ……………. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 4 ( 5điểm ) : Viết một đoạn văn tả về người thân nhất của em . …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN THI HS GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 Năm học 2008 – 2009 Câu 1 ( 1điểm ) : Mỗi ý đúng 0,5 điểm . a) Nhân hậu , phúc hậu , hiền hậu , nhân đức , nhân ái , bao dung ,… b) Trung thực ,thật thà , ngay thẳng , chân thật , chân thành , … Câu 2 ( 2điểm ) : - Chỉ nguyên nhân . - Cặp quan hệ từ : bởi chưng  cho nên . Câu 3 ( 2điẻm ) : Ý nghĩa “đẫm” Ý nói con ong cần mẫn , chăm chỉ ngày ngày chịu mưa , chịu nắng làm tổ hút mật …nên đôi cánh rám nắng màu đẫm lại ví như ngươi nông dân một năng hai sương . Câu 4 ( 5điểm ) : - Mở bài 0,5 điểm - Thân bài 4điểm - Kết bài 0,5 điểm . …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN CHẤM THI HS GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN TOÁN Năm học 2008 - 2009 Câu 1 (2 điểm ) : 6 X 7 X. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN THI HS GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 Năm học 2008 – 2009 Câu 1 ( 1điểm

— Xem thêm —

Xem thêm: DE THI HS GIOI CAP TRUONG, DE THI HS GIOI CAP TRUONG, DE THI HS GIOI CAP TRUONG

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-thi-hs-gioi-cap-truong

Đăng ký

Generate time = 0.27029299736 s. Memory usage = 18.48 MB