Địa L4 hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng bắc bộ

24 372 0 Gửi tin nhắn cho Ernst Chladni
Ernst Chladni

Ernst Chladni

Tải lên: 11,480 tài liệu

  • Loading...
1/24 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 10:11

§Þa lý líp 4 Ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña ng­êi d©n ë ®ång b»ng B¾c Bé Bµi : 13 Thứ năm ngày tháng năm 200 Thứ năm ngày tháng năm 200 Địa lý Địa lý - Kể tên những lễ hội nổi tiếng ở đồng bằng Bắc Bộ mà em biết ? Kiểm tra bài cũ : Thứ năm ngày tháng năm 200 Thứ năm ngày tháng năm 200 Địa lý Địa lý Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng bắc bộ - Đọc sách đoạn từ Nhờ có đất phù sa của cả nước Đọc sách đoạn từ Nhờ có đất phù sa của cả nước SGK để trả lời câu hỏi: SGK để trả lời câu hỏi: Tìm 3 điều kiện chính giúp đồng bằng Bắc Bộ trở thành Tìm 3 điều kiện chính giúp đồng bằng Bắc Bộ trở thành vựa lúa lớn thứ hai của cả nước . vựa lúa lớn thứ hai của cả nước . Đồng bằng Bắc Bộ vựa lúa lớn thứ hai của cả nước Đất phù sa màu mỡ Nguồn nước dồi dào Người dân có nhiều kinh nghiệm trồng lúa nước Thứ năm ngày tháng năm 200 Thứ năm ngày tháng năm 200 Địa lý Địa lý Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng bắc bộ 1- Đồng bằng Bắc Bộ - vựa lúa lớn thứ hai của cả nước - Quan s¸t c¸c h×nh d­íi ®©y , em h·y kÓ c¸c c«ng viÖc ph¶i lµm trong viÖc s¶n xuÊt lóa g¹o. Lµm ®Êt Tuốt lúa Nhổ mạ Ch¨m sãc lóa Ph¬i thãc Gặt lúa Gieo mạ Cấy lúa Làm đất Gieo m¹ Nhổ mạ CÊy lóa Gặt lúa Tuèt lóa Ph¬i thãcCh¨m sãc lóa Thứ năm ngày tháng năm 200 Thứ năm ngày tháng năm 200 Địa lý Địa lý Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng bắc bộ - Kể tên các cây trồng và vật nuôi khác ở đồng bằng Bắc Bộ? + Cây trồng: Ngô, khoai, lạc, đỗ, cây ăn quả + Vật nuôi: Trâu, bò, lợn, vịt, gà, nuôi và đánh bắt cá - ở đây có điều kiện thuận lợi gì để phát triển chăn nuôi lợn, gà, vịt .? + Do là vựa lúa thứ hai nên có sẵn nguồn thức ăn lúa, gạo cho lợn, gà, vịt, đồng thời cũng có các sản phẩm như ngô, khoai làm thức ăn. . quả ở đồng bằng Bắc Bộ Thứ năm ngày tháng năm 200 Thứ năm ngày tháng năm 200 Địa lý Địa lý Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng bắc bộ 1- Đồng bằng. tháng năm 200 Địa lý Địa lý Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng bắc bộ - Kể tên các cây trồng và vật nuôi khác ở đồng bằng Bắc Bộ? + Cây trồng:
- Xem thêm -

Xem thêm: Địa L4 hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng bắc bộ, Địa L4 hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng bắc bộ, Địa L4 hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng bắc bộ

Bình luận về tài liệu dia-l4-hoat-dong-san-xuat-cua-nguoi-dan-o-dong-bang-bac-bo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP