Tiết 52- Khoa học: Sự sinh sản của thực vật có hoa

17 404 3
Subrahmanyan Chandrasekhar

Subrahmanyan Chandrasekhar

Tải lên: 11,485 tài liệu

  • Loading...
1/17 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 10:11

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN ĐỒNG XUÂN Trường tiểu học Xuân Lãnh 1 • Chào mừng quý thầy cô. Về dự giờ thăm lớp • Môn : Khoa học • Lớp :5 GV : Đặng Ngọc Hùng Dạy Trường TH Xuân Lãnh 1 Đồng Xuân – Phú Yên. A/ Kiểm tra bài cũ : 1/ Chỉ và nói tên từng bộ phận của nhò và nhụy ? 2/ Cơ quan sinh sản của những loài thực vật có hoa là gì ? 1/ Các bộ phận của nhò và nhụy : Nhò Nhụy A/ Kiểm tra bài cũ : Khoa học: Sự sinh sản của thực vật có hoa 2/ Cơ quan sinh sản của những loài thực vật có hoa là: -Hoa là cơ quan sinh sản của những loài thực vật có hoa. Cơ quan sinh dục đực còn gọi là nhò. Cơ quan sinh dục cái gọi là nh. -Một số cây có hoa đực riêng hoa cái riêng Ở đa số cây khác, trên cùng một hoa có cả nhò và nh. A/ Kiểm tra bài cũ : Nhụy Nhò Khoa học: Sự sinh sản của thực vật có hoa • -Hiện tượng đầu nh nhận được những hạt phấn của nhò gọi là sự thụ phấn. • -Sau khi thụ phấn, từ hạt phấn mọc ra ống phấn. ng phấn đâm ra đầu nh, mọc dài ra đến noãn, Tại noãn, tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái thành hợp tử, Hiện tượng đó gọi là sự thụ tinh. • -Hợp tử phát triển thành phôi. Noãn phát triển thành hạt chứa phôi. Bầu nhò phát triển thành quả chứa hạt Khoa học: Sự sinh sản của thực vật có hoa -Đọc các thông tin và trả lời các câu hỏi: 1/ Hiện tượng đầu nh nhận được những hạt phấn gọi là gì? a) Sự thụ phấn b) Sự thụ Tinh 2/ Hiện tượng tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn kết hợp tế bào sinh dục cái của noãn gọi là gì? a) Sự thụ phấn b) Sự thụ Tinh 3/ Hợp tử phát triển thành gì? a) Hạt b) Phôi Khoa học: Sự sinh sản của thực vật có hoa 3/ Noãn phát triển thành gì? a) Hạt b) Quả 4/ Bầu nh phát triển thành gì phát triển thành gì? a) Hạt b) Quả Khoa học: Sự sinh sản của thực vật có hoa ? • Ghép các tấm phiếu có nội dung dưới đây vào hình cho phù hợp : Ống PhấnHạt Phấn Noãn Bầu Nh Bao Phấn Đầu Nh vòi Nh ? ? ? ? ? ? Khoa học: Sự sinh sản của thực vật có hoa Kể tên một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng và một số hoa thụ phấn nhờ gió mà em biết ? Khoa học: Sự sinh sản của thực vật có hoa . Khoa học: Sự sinh sản của thực vật có hoa Kể tên một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng và một số hoa thụ phấn nhờ gió mà em biết ? Khoa học: Sự sinh sản của. không có Bạn cần biết: Khoa học: Sự sinh sản của thực vật có hoa Sưu tầm tranh ảnh hay vật thật về hoa thụ phấn nhờ gió hoặc côn trùng. Khoa học: Sự sinh sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 52- Khoa học: Sự sinh sản của thực vật có hoa, Tiết 52- Khoa học: Sự sinh sản của thực vật có hoa, Tiết 52- Khoa học: Sự sinh sản của thực vật có hoa

Bình luận về tài liệu tiet-52-khoa-hoc-su-sinh-san-cua-thuc-vat-co-hoa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP