Tiet 51: Luyen tap chung

Hannes Alfvén
Hannes Alfvén(9781 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 25
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 7 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 09:11

Mô tả: Thø ba ngµy 26 th¸ng 10 n¨m 2010 To¸n C A B M - Góc vuông đỉnh A; BAM - Góc nhọn : ABM; MBC; ABC; MCB; ACB; AMB - Góc tù là BMC - Góc bẹt là AMC Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2010 Toán Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2010 Toán Bài 1: Đặt tính rồi tính a. 386259 + 260837 726485 - 452936 Luyện tập chung 386259 260837 647096 726485 452936 273549 Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất a.6257 + 989 + 743 = ( 6257 + 743) + 989 = 7000 + 989 = 7989 + - Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2010 Toán Luyện tập chung A D I C B H Bài 3: Cho hình vuông ABCD có cạnh 3 cm.Vẽ tiếp hình vuông BIHC để có hình chữ nhật AIHD - Cạnh DH vuông góc với những cạnh nào? - Cạnh DH vuông góc với những cạnh AD, BC, IH Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2010 Toán Luyện tập chung Bài 4: Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 16cm, chiều dài hơn chiều rộng 4cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó. Bài giải Chiều rộng của hình chữ nhật là: (16 - 4) : 2 = 6 (cm) Chiều dài hình chữ nhật là: 6 + 4 = 10 (cm) Diện tích của hình chữ nhật là: 10 x 6 = 60 (cm 2 ) Đáp số: 60 cm 2 Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2010 Toán Luyện tập chung Bài 1: Đặt tính rồi tính Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất a.6257 + 989 + 743 = ( 6257 + 743) + 989 = 7000 + 989 = 7989 Bài 3 Bài 4: Bài toán A D I C B H 386259 260837 647096 726485 452936 273549 + - . Toán Bài 1: Đặt tính rồi tính a. 386259 + 260837 726485 - 452936 Luyện tập chung 386259 260837 647096 726485 452936 273549 Bài 2: Tính bằng cách thuận. 989 = 7000 + 989 = 7989 + - Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2010 Toán Luyện tập chung A D I C B H Bài 3: Cho hình vuông ABCD có cạnh 3 cm.Vẽ tiếp hình vuông

— Xem thêm —

Xem thêm: Tiet 51: Luyen tap chung, Tiet 51: Luyen tap chung, Tiet 51: Luyen tap chung

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tiet-51-luyen-tap-chung

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.12015700340271 s. Memory usage = 17.86 MB