Bai tap lich su 6 - kỳ 2

4 336 4 Gửi tin nhắn cho Aage Niels Bohr
Aage Niels Bohr

Aage Niels Bohr

Tải lên: 11,585 tài liệu

  • Loading...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 07:11

TUẦN 29 . TIẾT : 29 BÀI TẬP LỊCH SỬ I.MỤC TIÊU : 1. Kiến Thức : Giúp học sinh nắm những nội dung cơ bản của lòch sử Việt Nam -những cuộc khởi nghóa lớn thời kỳ bắc thuộc ( từ bài 21 đến bài 24) .Tình hinh văn hóa , kinh tế của Cham pa … 2. Tư tưởng : Bồi dưỡng cho học sinh tinh thần quật cường của dân tộc ta , ý chí căm thù các triều đại phong kiến phương bắc đã áp bức bóc lột nhân dân ta . 3. Kỹ năng : Rèn luyện kỹ năng phân tích tổng hợp , so sánh , kỹ năng bản đồ . II.CHUẨN BỊ : 1. Giáo Viên : Đèn chiếu ,phim trong , lược đồ… 2.Học Sinh : Coi trước nội dung các bài đã học từ bài 21- 24 III. TIẾN TRÌNH LÀM BÀI TẬP. 1. Giới thiệu nội dung , yêu cầu . 2 .Làm bài tập . Hoạt động của Gv và HS Nội dung . Hoạt động 1: Bài tập nhậân biết các nhân vật lòch sử Gv :Tổ chức cho học sinh làm bài tập . Câu 1: ng quê ở Thái Bình (mạn Bắc Sơn Tây) , tổ tiên ông là người Trung Quốc nhưng sang nước ta lập nghiệp từ lâu . ng được giữ chức chỉ huy quân đội ở Đức Châu ( Nam Nghệ An ),một thời gian ngắn sau ,vì căm ghét bọn đô hộ , ông đã từ quan bỏ về quê ,ngấm ngầm liên lạc với các hào kiệt trong vùng chuẩn bò nổi dậy. ng là ai? ( Lý Bí ) Câu 2:ng là con trai của Triệu Túc là người có công lớn trong cuộc khởi nghóa và được Lý Bí rất tin cậy sau thất bại ở hồ Điển Triệt , ông được Lý Nam Đế trao quyền chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân Lương . ng là ai ?( Triệu Quang Phục ) 1.Bài tập : nhận biết các nhân vật lòch sử . Hoạt động 2: Bài tập trắc nghiệm. Câu 1: Vùng đất mà Triệu Quang Phục chọn làm căn cứ kháng chiến và phát triển lực lượng là : a.Động Khuất Lão ( Tam Nông –Phú Thọ) b.Đầm Dạ Trạch ( Hưng Yên) c.Gia Ninh ( Việt Trì –Phú Thọ) d.Hồ Điển Triệt( Lập Thạch –Vónh Phúc) Đáp án : b Câu 2 : Nối thời gian với sự kiện sao cho đúng 1.Năm 542 a. Quân Tùy tấn công vạn xuân 2.Năm 603 b. Lý Bí phất cờ khởi nghóa 3.Năm 679 c. Khởi nghóa Mai Thúc Loan 4.Năm 618 d .Nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ 5.Năm 722 e. Nhà Đường thành lập ở Trung Quốc 6.Năm 192- 193 e. 1…b……… 2…a…………….3…d………………………4……e………….5… c……….6………… Đáp án : 1……,2………,3………,4…………, 5…………. Câu 3: Cách đánh chủ yếu của nghóa quân do Triệu Quang Phục chỉ huy ? a. Tấn công vào doanh trại đóng của quân đòch b. Ban ngày im hơi lặng tiếng , ban đêm chèo thuyền ra đánh úp trại giặc , cướp vũ khí lương thực. c. Tấn công liên tục cả ngày lẫn đêm vào trại giặc làm cho quân Lương không kòp trở tay. Đáp án: b . Câu 4: Nước Lâm p ra đời vào thời gian ? a. Thế kỷ III b. Thế kỷ II c. Thế kỷ II d. Thế kỷ X Đáp án : c. 2.Bài tập trắc nghiệ m . Câu 5: Thành tựu văn hóa tiêu biểu của người Chăm là a. Chữ viết a. Hỏa táng b. Đồ gốm c. Tháp Chăm Đáp án : d. Hoạt động 3: Bài tập thực hành Gv: Dùng lược đồ hình 47 trong sgk ? Em hãy trình bày diễn biến của cuộc khởi nghóa Lý Bí chống quân xâm lược Lương Giáo viên: nhận xét cách trình bày của học sinh Hoạt động 4 : Bài tập tự luận 1. Sau khi đánh bại quân lương Lý Bí đã làm gì ? Em có suy nghó gì việc đặt tên nước là Vạn Xuân ? 2. Em có nhận xét gì về tình hình nước ta dưới ách thống trò của nhà Đường ? chính sách bóc lột của nhà Đường có gì khác so với thời trước ? Gv: chia nhóm cho học sinh thảo luận , sau đó gọi từng nhóm trình bày kết quả của mình -> sau đó giáo viên nhận xét bài làm của hs -. Gv chốt ý . 3. Bài tập thự c hà nh. 4. Bài tập tự luậ n. 3. Tổng Kết : Gv nhận xét kỹ năng thực hành của học sinh . 4 : Dặn Dò : Đọc trước bài ôn tập chương III . Thúc Loan 4.Năm 61 8 d .Nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ 5.Năm 722 e. Nhà Đường thành lập ở Trung Quốc 6. Năm 19 2- 193 e. 1…b………. .2 a…………….3…d………………………4……e………….5…. Đáp án : b Câu 2 : Nối thời gian với sự kiện sao cho đúng 1.Năm 5 42 a. Quân Tùy tấn công vạn xuân 2. Năm 60 3 b. Lý Bí phất cờ khởi nghóa 3.Năm 67 9 c. Khởi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap lich su 6 - kỳ 2, Bai tap lich su 6 - kỳ 2, Bai tap lich su 6 - kỳ 2

Bình luận về tài liệu bai-tap-lich-su-6-ky-2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP