Câu hỏi ngữ văn 9

3 175 1
Bill Gates

Bill Gates

Tải lên: 11,509 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 06:11

CÂU HỎI MÔN NGỮ VĂN 9 1. Chủ đề được nêu trong 3 văn bản nhật dụng “ Phong cách Hồ Chí Minh- Đấu tranh cho một thế giới hòa bình- Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em” là gì ? 2. Xác định các phương thức biểu đạt được sử dụng trong các văn bản trên ? Phương thức biểu đạt chính của mỗi văn bản ? 3. Nội dung phản ánh chủ yếu trong các tác phẩm văn học Trung đại là gì? 4. Chuyện Người con gái Nam Xương , Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh, Hoành Lê nhất thống chí viết theo thể loại gì? 5. Vẻ đẹp của Quang Trung Nguyễn Huệ qua hồi thứ 14? 6. Số phận của người phụ nữ dưới chế độ PK qua nhân vật Vũ Nương? 7. Ý nghĩa chi tiết nghệ thuật “ cái bóng” và chi tiết kết thúc truyện? 8. Nguyễn Du cuộc đời và sự nghiệp? 9. Giá trị đặc sắc của Truyện Kiều ? 10.Điểm nhìn trần thuật trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long? Cảm nhận của em về nhân vật anh thanh niên? 11.Truyện ngắn Chiếc lược ngà, Lặng lẽ Sa Pa, Làng: được viết vào thời điểm nào? 12.Nội dung chính của tác phẩm “Cố hương” ( Lỗ Tấn), “Những đứa trẻ” (Go- rơ- ki) là gì? 13. Xác định nhân vật chính và nhân vật trung tâm của tác phẩm Cố hương? 14.Nêu tên tác giả , thời gian sáng tác, giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật của các bài thơ: Đồng chí, Bài thơ về tiểu đội xe không kính, Đoàn thuyền đánh cá, Bếp lửa, Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ, Ánh trăng. 15.Tóm tắt nội dung văn bản: Chuyện người con gái Nam Xương, Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh, Hoàng Lê nhất thống chí, Truyện Kiều, Truyện Lục Vân Tiên? 16.Mục đích của tóm tắt văn bản tự sự? 17.Biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong văn bản thuyết minh? 18.Để văn bản thuyết minh được sinh động hấp dẫn cần sử dụng yếu tố gì? 19.Tác dụng của yếu tố nghị luận trong văn bản thuyết minh? 20.Các phương châm hội thoại: Thế nào là phương châm về lượng, phương châm về chất, phương châm quan hệ, phương châm cách thức, phương châm lịch sự? 21.Những câu tục ngữ , thành ngữ sau liên quan đến phương châm hội thoại nào? a. Nói trời nói đất; Mồm năm miệng mười; Người khôn nói ít làm nhiều không như người dại nói nhiều nhàm tai; Câm như hến. b. Nói có sách mách có chứng; Biết thì thưa thốt không biết thì dựa cột mà nghe; Nói phải củ cải cũng nghe; Ăn ngay nói thật. c. Ông nói gà bà nói vịt; Trống đánh xuôi kèn thổi ngược. d. Ăn không nên đọi nói chẳng nên lời; Nói bóng nói gió; Nói như tép nhảy. đ. Một câu nhịn chín câu lành; Hoa thơm ai nỡ bỏ rơi, người khôn ai nỡ nặng lời làm chi; Lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. 22. Để không vi phạm phương châm hội thoại trong giao tiếp cần phải làm gì? 23. Thế nào là cách dẫn trực tiếp? Cách dẫn gián tiếp? 25. Trong tiếng Việt xưng hô thường tuân theo phương châm “ xưng khiêm, hô tôn”. Em hiểu phương châm đó như thế nào? Cho ví dụ minh họa? 26. Vì sao trong Tiếng Việt khi giao tiếp người nói phải hết sức chú ý đến sự lựa chọn từ ngữ xưng hô? 27. Từ vựng của ngôn ngữ Tiếng Việt có những cách phát triển nào? 28. Thế nào là thuật ngữ? Nêu đặc điểm của thuật ngữ? 29.Những từ gạch chân trong đoạn thơ sau có được xem là thuật ngữ không? Vì sao? Em là ai cô gái hay nàng tiên ? Em có tuổi hay không có tuổi . Mái tóc em đây hay là mây là suối ? Đôi mắt em nhìn hay chớp lửa đêm giông ? Thịt da em hay là sắt là đồng ? 30. Thế nào là khởi ngữ ? Dấu hiệu có thể phân biệt giữa trạng ngữ và khởi ngữ gì? 31. Các thành phần biệt lập trong câu ? Đặc điểm, công dụng ? 32. Nghĩa tường minh? Hàm ý? Những điều kiện cần thiết khi sử dụng hàm ý? 33. Vai trò miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự là gì? Độc thoại ? Độc thoại nội tâm ? 34.Nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống ? Nghị luận về một tư tưởng đạo lý? 35. Nghị luận về một tác phẩm truyện ( hoặc đoạn trích)? Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ ? 36.Chép lại nguyên văn khổ thơ cuối bài thơ Đồng chí ( Chính Hữu). 37. Đọc hai câu thơ : Ngày xuân em hãy còn dài Xót tình máu mủ thay lời nước non. ( Nguyễn Du – Truyện Kiều). Từ “xuân” trong câu thứ nhất được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển ? Và nghĩa chuyển đó được hình thành theo phương thức chuyển nghĩa nào? 38. Tìm từ Hán Việt trong câu thơ sau : Thanh minh trong tiết tháng ba Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh. ( Nguyễn Du – Truyện Kiều) Giải nghĩa 2 từ “thanh minh” , “đạp thanh”. 39. Chép chính xác hai khổ đầu bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận và nêu nội dung chính của hai khổ thơ đó? 40. Đọc hai câu thơ sau: Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. ( Viễn Phương – Viếng lăng Bác). Từ “mặt trời” trong câu thơ thứ hai được sử dụng theo phép tu từ nào? Có thể coi đây là hiện tượng một nghĩa gốc của từ phát triển thành nhiều nghĩa được không? Vì sao? 41. Cảm nhận của em về bức tranh thiên nhiên trong 4 câu thơ đầu đoạn trích Cảnh ngày xuân ( Truyện Kiều) của Nguyễn Du. Ngày xuân con én đưa thoi Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi. Cỏ non xanh tận chân trời Cành lê trắng điểm một vài bông hoa. 42. Trong câu thơ sau: Nỗi mình thêm tức nỗi nhà Thềm hoa một bước lệ hoa mấy hàng. ( Nguyễn Du – Truyện Kiều). Từ hoa trong thềm hoa, lệ hoa được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Có thể coi đây là hiện tượng chuyển nghĩa làm xuất hiện từ nhiều nghĩa được không? Vì sao? 43. Vận dụng kiến thức về trường từ vựng để phân tích sự độc đáo trong cách dùng từ ở đoạn trích sau : “ Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khới nghĩa của ta trong những bể máu.” ( Hồ Chí Minh – Tuyên ngôn độc lập). 44. Xác định biện pháp tu từ trong khổ thơ sau và cho biết tác dụng của các biện pháp tu từ ấy Đất nước bốn nghìn năm Vất vả và gian lao Đất nước như vì sao Cứ đi lên phía trước. ( Thanh Hải – Mùa xuân nho nhỏ) 45. Tìm lời dẫn trong đoạn trích sau và cho biết đó là lời nói hay ý nghĩ được dẫn, là lời dẫn trực tiếp hay lời dẫn gián tiếp : “ Anh hạ giọng, nửa tâm sự, nửa đọc lại một điều rõ ràng đã ngẫm nghĩ nhiều: - .Và, khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được? Huống chi công việc của cháu gắn liền với việc của bao anh em, đồng chí dưới kia. Công việc của cháu gian khổ thế đấy, chứ cất nó đi, cháu buồn đến chết mất .” 46. Cho câu thơ “nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm” ( Bằng Việt – Bếp lửa). a.Em hãy viết tiếp 4 câu kế cho hoàn chỉnh khổ thơ. b.Nêu ý nghĩa ẩn dụ của hình ảnh “Bếp lửa” trong khổ thơ vừa chép. 47. Tìm thành phần biệt lập trong các câu sau: “ – Thưa ông, chúng cháu ở Gia Lâm lên đấy ạ. Đi bốn năm hôm mới lên đến đây, vất vả quá ! ( Kim Lân – Làng). 48. Dựng một đoạn hội thoại trong đó có chứa thành phần cảm thán và tình thái. 49.Truyện ngắn Làng ( Kim Lân) đã xây dựng một tình huống truyện như thế nào? Nêu ý nghĩa tác dụng của tình huống đó. 50. Trong truyện Chiếc lược ngà, Nguyễn Quang Sáng đã tạo được tình huống truyện khá bất ngờ nhưng tự nhiên hợp lý. Em hãy làm rõ nhận xét này. 51. Tóm tắt truyện ngắn Bến quê của Nguyễn minh Châu ? Nêu tình huống của truyện và ý nghĩa của tình huống trong việc xây dựng nội tâm nhân vật? . CÂU HỎI MÔN NGỮ VĂN 9 1. Chủ đề được nêu trong 3 văn bản nhật dụng “ Phong cách Hồ Chí Minh- Đấu tranh. chọn từ ngữ xưng hô? 27. Từ vựng của ngôn ngữ Tiếng Việt có những cách phát triển nào? 28. Thế nào là thuật ngữ? Nêu đặc điểm của thuật ngữ? 29. Những từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi ngữ văn 9, Câu hỏi ngữ văn 9, Câu hỏi ngữ văn 9

Bình luận về tài liệu cau-hoi-ngu-van-9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP