Cặp phạm trù khả năng và hiện thực

19 2,142 38
Đặng Thành Tâm

Đặng Thành Tâm

Tải lên: 11,479 tài liệu

  • Loading...
1/19 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 01:11

Khả Năng & Hiện Thực Khả năng Hiện thực Khái niệm Mối quan hệ biện chứng Phương pháp luận 3 mối quan hệ đặc trưng 3 kết luận Khái niệm Phân biệt Phân loại 1. Khái niệm khả năng và hiện thực:  Hiện thực là phạm trù chỉ những cái đang tồn tại trên thực tế.  Khả năng là phạm trù chỉ cái chưa xuất hiện, chưa tồn tại trên thực tế, nhưng sẽ xuất hiện, sẽ tồn tại thực sự khi có các điều kiện tương ứng. a. Phân biệt hiện thực & hiện thực khách quan:  Hiện thực khách quan là khái niệm chỉ các sự vật, vật chất tồn tại độc lập với ý thức của con người.  Hiện thực bao gồm:  Những sự vật, hiện tượng vật chất đang tồn tại một cách khách quan trong thực tế.  Những gì đang tồn tại một cách chủ quan trong ý thức của con người.  Không nên quan niệm khái niệm hiện thực rộng hơn khái niệm hiện thực khách quan. Đây là những khái niệm triết học phản ánh những mặt khác nhau của thế giới chúng ta đang sống. b. Khả năng:  Khả năng là “cái hiện chưa có” nhưng bản thân khả năng với tư cách “cái chưa có” đó lại tồn tại. Các sự vật được nói tới trong khả năng chưa tồn tại, nhưng bản thân khả năng để xuất hiện sự vật đó thì tồn tại. → Dấu hiệu cơ bản để phân biệt khả năng với hiện thực là : Khả năng là cái chưa có, hiện thực là cái hiện đang có đang tồn tại.  Phân biệt khả năng với một số khái niệm:  Khả năng không đồng nhất với cái ngẫu nhiên và phạm trù xác suất.  Tiền đề, hoặc điều kiện của một sự vật: • Tiền đề hay điều kiện của một sự vật: là những cái hiện đang tồn tại thật sự, là những yếu tố hiện thực trên cơ sở đó xuất hiện cái mới. • Khả năng: không phải là bản thân các tiền đề, điều kiện của cái mới mà là cái mới đang ở dạng tiềm thế, chỉ trong tương lai với những điều kiện thích hợp nó mới tồn tại. Phá sản Khả năng Khả năng thực tế Khả năng tất nhiên Khả năng gần Khả năng xa Khả năng ngẫu nhiên  Phân loại khả năng  Khả năng thực tế: khả năng thực sự tồn tại do hiện thực sinh ra.  Khả năng ngẫu nhiên: khả năng được hình thành do quy luật vận động nội tại của sự vật quy định.  Khả năng tất nhiên: khả năng được hình thành do quy luật vận động nội tại của sự vật quy định. Khả năng tất nhiên bao gồm: • Khả năng gần: có đủ hoặc gần đủ những điều kiện cần thiết để biến thành hiện thực. • Khả năng xa: chưa đủ điều kiện cần thiết để biến thành hiện thực còn phải trải qua nhiều giai đoạn quá độ nữa. . sản Khả năng Khả năng thực tế Khả năng tất nhiên Khả năng gần Khả năng xa Khả năng ngẫu nhiên  Phân loại khả năng  Khả năng thực tế: khả năng thực sự. 1. Khái niệm khả năng và hiện thực:  Hiện thực là phạm trù chỉ những cái đang tồn tại trên thực tế.  Khả năng là phạm trù chỉ cái chưa xuất hiện, chưa
- Xem thêm -

Xem thêm: Cặp phạm trù khả năng và hiện thực, Cặp phạm trù khả năng và hiện thực, Cặp phạm trù khả năng và hiện thực

Bình luận về tài liệu cap-pham-tru-kha-nang-va-hien-thuc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP