bai 11: quang hop va nang suat cay trong

4 651 11 Gửi tin nhắn cho Archimedes
Archimedes

Archimedes

Tải lên: 11,706 tài liệu

  • Loading...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 00:11

Trường :………………… Ngày…… tháng… năm… Người soạn : . Tiết ……… Lớp ……… Bài 11: QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Học xong bài này HS phải: - Phân tích được vai trò của quang hợp quyết định đến năng suất cây trồng. - Trình bày các biện pháp khoa học, kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất cây trồng. 2. Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng quan sát tranh, hình để phát hiện kiến thức: phân tích, so sánh, khái quát. 3. Thái độ: - Cũng cố quan điểm thế giới quan duy vật biện chứng về quang hợp và năng suất cây trồng - Giáo dục ý thức tìm hiểu và ứng dụng các biện pháp khoa học kĩ thuật trong sản xuất và tin tưởng vào triển vọng của năng suất cây trồng. II. Trọng tâm Biện pháp tăng nang8 suất cây trồng. III. Phương pháp Phương pháp đàm thoại kết hợp với phương pháp trực quan. Thảo luận nhóm. IV. Phương tiện Sử dụng sơ đồ H12.1 và 12.2 Phiếu học tập, bảng phụ. Sách giáo khoa lớp 11cb V. Các bước lên lớp 1. Ổn định tổ chức:2’ 2. Kiểm tra bài củ: 8’ - Trình bày vai trò của ánh sáng và CO2 đối với quang hợp ở thực vật? - Sự phụ thuộc của quang hợp vào nhiệt độ như thế nào? Vai trò của các nguyên tố khoáng trong quang hợp? ví dụ? 3. Giảng bài mới: GV yêu cầu Hs nhắc lại bản chất và sản phẩm cuối cùng của quá trình quang hợp. Sau đó GV nhấn mạnh sản phẩm cuối cùng của quang hợp là chất hữu cơ. Trong sản xuất nông nghiệp làm gì để lượng chất hữu cơ ở cây xanh đạt cao nhất? Đó là nội dung của bài học hôm nay. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1:tìm hiểu quang hợp quyết định năng suất cây trồng. - GV nêu cho HS ví dụ về năng suất cây trồng: Trồng lúa → sau 1 vụ thu hoạch được 7tấn/ 1ha, trồng mì → sau 1 vụ thu hoạch được - HS trả lời: I. Quang hợp quyết định năng suất cây trồng. 4tấn/ 1ha. - GV khẳng định: sản lượng thu được ở cây mì: 7tấn/ha (A) hay cây lúa: 4tấn/ ha (B) sau 1 vụ được gọi là năng suất cây trồng (NSCT)  Năng suất đó phần lớn do đâu mà có? Người ta chứng minh tổng số chất khô do quang hợp tạo ra chiếm 90%– 95% tổng lượng chất khô của thực vật.  Vậy quang hợp có vai trò như thế nào đối với năng suất cây trồng? Phân tích thành phần hóa học trong sản phẩm thu hoạch của cây trồng thu được các số liệu: C:45%, O:42%, H:6.5% chất khô; phần còn lại là các nguyên tố khoáng.  Năng suất sinh học là gì?  Năng suất kinh tế là gì? VD.  Phần lớn có được là nhờ vào quá trình quang hợp ở cây xanh.  Quang hợp quyết định 90%– 95% NSCT, còn lại là các chất dinh dưỡng khoáng.  Là tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi ngày trên một ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng của cây.  Là một phần của năng suất SH - luợng chất khô tích luỹ trong các cơ quan có giá trị kinh tế như củ, quả, hạt, lá… của từng loại cây đối với con người. Quang hợp quyết định 90%– 95% NSCT, còn lại là các chất dinh dưỡng khoáng. - Năng suất sinh học: Là tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi ngày trên một ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng của cây. - Năng suất kịnh tế: Là một phần của năng suất SH - luợng chất khô tích luỹ trong các cơ quan (hạt, củ…) chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người và từng loài cây. Hoạt động 2: tìm hiểu tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang hợp. NSCT phụ thuộc phần lớn vào hiệu suất quá trình quang hợp. Mà quang hợp lại chịu ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp từ các nhân tố môi trường. Do đó - HS trả lời: II. Tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang hợp. có thể tăng NSCT thông qua việc điều tiết các nhân tố ảnh hưởng đến QH .  Nêu các biện pháp nâng cao năng suất cây trồng thông qua điều tiết QH ?  Tại sao sao tăng diện tích lá lại tăng năng suất cây trồng?  Các biện pháp làm tăng diện tích lá?  Trong sản xuất nông nghiệp , có phải cứ tăng diện tích lá là tăng năng suất cây trồng không?  Việc tăng NSCT còn phụ thuộc vào yếu tố nào? Đối với cây lấy hạt thì trị số diện tích là tương ứng: 3 – 4 ( 30.000m 2 – 40.000m 2 ). Đối với cây lấy củ và lấy rễ là: 4 – 5,5 ( 40.000 – 55000m 2 )  Vậy khi gieo trồng các loaị cây trồng khác nhau, để đảm bảo được trị số trên thì cần chú ý đến việc gì? Cường độ quang hợp là chỉ số thể hiện hiệu suất của bộ máy QH (lá) . Chỉ số này ảnh hưởng đến sự tích luỹ chất khô và năng suất cây trồng nên ta phải tìm cách tăng cường độ quang hợp.  Các biện pháp làm tăng cường độ quang hợp?  Gồm 3 biện pháp: tăng diện tích lá, tăng cường độ quang hợp, tăng hệ số kinh tế.  Lá là cơ quan quang hợp, trong lá có lục lạp chứa hệ sắc tố quang hợp hấp thu năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ. Tăng diện tích lá là tăng khả năng hấp thụ ánh sáng và làm tăng diện tich quang hợp dẫn đến tăng tích lũy chất hữu cơ trong cây và tăng năng suất cây trồng.  Bón phân, tưới nước hợp lý, thực hiện kỹ thuật chăm sóc phù hợp với loài giống cây trồng.  Không  Tăng NSCT còn phụ thuộc vào tỉ số diện tích lá / diện tích đất . Tỉ số này gọi là trị số diện tích lá.  Cần chú ý đến mật độ gieo trồng ( khoảng cách giữa các cây)  Các biện pháp: + Áp dụng các biện pháp kỹ thuật , chăm sóc, bón phân hợp 1. Tăng diện tích lá. Bón phân, tưới nước hợp lý, thực hiện kỹ thuật chăm sóc phù hợp với loài giống cây trồng. 2. Tăng cường độ quang hợp. - Cường độ QH là chỉ số thể hiện hiệu suất QH của bộ máy QH. Chỉ số đó quyết định ảnh hưởng đến sự tích lũy chất khô và tăng năng suất cây trồng. - Điều tiết hoạt động của bộ máy QH bằng cách: + Áp dụng các biện pháp kỹ thuật , chăm sóc, bón phân  Hệ số kinh tế là gì?  Để tăng năng suất kinh tế cần làm gì? lí tuỳ thuộc vào từng giống và loại cây trồng khác nhau. + Tuyển chọn các giống cây trồng mới có cường độ QH cao.  Hệ số kinh tế là tỉ số giữa lượng chất khô tích trong trong cơ quan kinh tế với tổng lượng chất khô quang hợp được.  Các biện pháp như: + Tuyển chọn các giống cây có sự phân bố sản phẩm QH vào các bộ phận có giá trị kinh tế (hạt, củ, quả…) với tỉ lệ cao. + Áp dung các biện pháp nông sinh như bón phân hợp lí hợp lí tuỳ thuộc vào từng giống và loại cây trồng khác nhau. + Tuyển chọn các giống cây trồng mới có cường độ QH cao. 3. Tăng hệ số kinh tế. + Tuyển chọn các giống cây có sự phân bố sản phẩm QH vào các bộ phận có giá trị kinh tế (hạt, củ, quả…) với tỉ lệ cao. + Áp dung các biện pháp nông sinh như bón phân hợp lí. 4. Cũng cố kiến thức: 3’ - Bôi bảng sau đó cũng cố cho học sinh. 5. Bài tập về nhà: - Học sinh đọc phần tóm tắt và đọc phần em có biết ở cuối bài. - Trả lời các câu hỏi SGK - Đọc trước bài mới SGK . bày vai trò của ánh sáng và CO2 đối với quang hợp ở thực vật? - Sự phụ thuộc của quang hợp vào nhiệt độ như thế nào? Vai trò của các nguyên tố khoáng trong. ……… Lớp ……… Bài 11: QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Học xong bài này HS phải: - Phân tích được vai trò của quang hợp quyết định
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 11: quang hop va nang suat cay trong, bai 11: quang hop va nang suat cay trong, bai 11: quang hop va nang suat cay trong

Bình luận về tài liệu bai-11-quang-hop-va-nang-suat-cay-trong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP