Rào cản kĩ thuật của Hoa Kì đối với mặt hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam.doc

62 913 13
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2012, 16:51

Rào cản kĩ thuật của Hoa Kì đối với mặt hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam Chuyên đề cuối khoá GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh HàLỜI MỞ ĐẦU1.Lí do chọn đề tài:Hoa là một trong những đối tác thương mại lớn của Việt Nam trong đó thủy sản là một trong những nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam. Trong thời gian qua sự gia tăng trong kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản của Việt Nam có sự đóng góp không nhỏ của thị trường Hoa vì đây là nhóm hàng chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kì.Tuy nhiên, những mặt hàng thủy sản có lợi thế của Việt Nam xuất khẩu sang Hoa cũng chính là những mặt hàng mà nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt là các nước trong Asean, Trung Quốc có điều kiện thuận lợi để xuất khẩu sang thị trường Hoa Kì. Đồng thời đây cũng là một trong những thị trường có chính sách quản lí hàng hóa nhập khẩu phức tạp nhất. Mặt hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam cũng gặp phải nhiều rào cản khi thâm nhập thị trường Hoa do chưa đáp ứng các yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như các tiêu chuẩn thuật khắt khe khác của Hoa Kì.Trước bối cảnh hiện nay thì cạnh tranh xuất khẩu ngày càng gay gắt và đặc biệt những yêu cầu khắt khe về hàng rào thuật thương mại đối với hàng thủy sản nhập khẩu vào Hoa Kì. Xuất khẩu hàng thủy sản của Việt Nam sang thị trường này trong thời gian qua tuy có nhiều thành tựu nhưng cũng bộc lộ nhiều hạn chế và yếu kém trong cạnh tranh, chưa đáp ứng một cách đầy đủ các yêu cầu của thị trường Hoa Kì, chưa phát huy hết những lợi thế và khả năng của đất nước để duy trì và mở rộng thị phần trên thị trường Hoa Kì. Mặt khác, Hoa được coi như là thịtrường truyền thống và luôn chiếm thị phần lớn nhất trong việc nhập khẩu thủy sản của Việt Nam. Do đó việc duy trì chỗ đứng trên thị trường Hoa là một yêu cầu mang tính cấp thiết đối với xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Vì vậy em cho rằng việc nghiên cứu đề tài “Rào cản thuật của Hoa đối với mặt hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam.” là hết sức cần thiết.Bài viết là sự kế tiếp các công trình nghiên cứu trước đây trong việc phân tích thực trạng hang thuỷ sản Việt Nam, các hàng rào thuật của Hoa áp dụng đối với mặt hàng thuỷ sản nói chung và thuỷ sản Việt Nam nói riêng trong những năm gần đây, thêm vào đó bài viết đi vào phân tích những rào cản thuậtViệt Nam chưa vượt qua để đưa ra những giải pháp thiết thực chủ yếu từ phía nhà nước để SV: Dương Kim Trang Lớp: Kinh tế Quốc tế 48B1Chuyên đề cuối khoá GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Hàgiúp đỡ các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu thuỷ sản sang Hoa một cách thuận lợi trong thời hậu khủng hoảng.2. Đối tượng nghiên cứu;Là các rào cản thuật thương mại Mỹ đối với mặt hàng thủy sản nhập khẩu từ Việt Nam và tác động của nó đến việc xuât khẩu thủy sản của Việt Nam sang Hoa 3. Mục đích nghiên cứu:Mục đích là nghiên cứu và phân tích tác động của rào cản thuật thương mại Hoa đối với hàng thủy sản của Việt Nam và đề xuất các giải pháp vượt rào cản thuật thương mại Hoa nhằm phát triển xuất khẩu hàng thủy sản của Việt Nam sang Hoa Kì.Để thực hiện mục tiêu này, đề tài sẽ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:- Tổng quan về rào cản thuật của Hoa đối với hàng thủy sản nhập khẩu- Phân tích, đánh giá tác động của các rào cản thuật thương mại Hoa đối với xuất khẩu hàng thủy sản của Việt Nam- Đề xuất các giải pháp vượt rào cản thuật thương mại Hoa để đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủy sản của Việt Nam sang thị trường này.4. Phạm vi nghiên cứu:- Phạm vi thời gian: phân tích thực trạng từ 2001 đến nay và giải pháp cho tới năm 2015- Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu tác động của rào cản thuật thương mại Hoa đối với hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa để từ đó đứng trên giác độ cơ quan quản lí nhà nước đề xuất các giải pháp nhằm vượt qua các rào cản thuật thương mại để đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủy sản của Việt Nam sang thị trường Hoa Kì.SV: Dương Kim Trang Lớp: Kinh tế Quốc tế 48B2Chuyên đề cuối khoá GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Hà5. Phương pháp nghiên cứu:-Thực hiện nghiên cứu tài liệu trên cơ sở các nguồn tài liệu là sách, báo, websites.- Phuơng pháp phân tích, thống kê, so sánh, tổng hợp.6. Kết cấu:Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và các phụ lục, chuyên đề có 3 chương như sau:Chương 1: Tổng quan về Viện nghiên cứu thương mạiChương 2: Thực trạng rào cản thuật của Hoa đối với hàng thủy sản xuất khẩu của Việt NamChương 3: Định hướng và giải pháp vượt qua các rào cản thuật của Hoa đối với hàng thủy sản xuất khẩu Việt Nam SV: Dương Kim Trang Lớp: Kinh tế Quốc tế 48B3Chuyên đề cuối khoá GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh HàCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VIỆN NGHIÊN CỨU THƯƠNG MẠI VÀ KHÁI QUÁT VỀ RÀO CẢN THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA HOA KÌ1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Viện nghiên cứu Thương mại - Tên doanh nghiệp: Viện Nghiên cứu Thương mại - Tên tiếng Anh: Vietnam institute for trade (VIT)- Địa chỉ: 17 Yết Kiêu - Hai Bà Trưng - Hà Nội - Điện thoại: (04) 38 262 721- Fax: (04) 38 248 279- Email: vit@netnam.orgVi ệ t Nam - Hình thức pháp lý: Đơn vị sự nghiệp hành chính - Tên giao dịch trong hoạt động của Viện là tên tiếng việt: Viện Nghiên cứu Thương mại.- Ngành nghề kinh doanh chính của Viện: Nghiên cứu khoa học về kinh tế - thương mại.Viện Nghiên cứu Thương mại là đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học quốc gia được thành lập theo Quyết định số 721/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 8/11/1995 trên cơ sở hợp nhất Viện Kinh tế kỹ thuật Thương mại và Viện Kinh tế Đối ngoại mà tiền thân là:- Viện Kinh tế Kỹ thuật Thương nghiệp (1983 - 1992)- Viện Khoa học Kỹ thuật và Kinh tế vật tư (1983 - 1992)- Viện Kinh tế Đối ngoại (1982 - 1995)- Viện Kinh tế Kỹ thuật Thương mại (1992 - 1995)1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Viện nghiên cứu Thương mại1.2.1. Chức năng Viện Nghiên cứu Thương mại có chức năng nghiên cứu những vấn đề khoa học về kinh tế - thương mại như: nghiên cứu các chiến lược và quy hoạch phát triển thương mại; nghiên cứu các cơ chế, chính sách phát triển thương mại; nghiên cứu thị trường trong nước và quốc tế, dự báo xu hướng phát triển của thị trường hàng hoá và SV: Dương Kim Trang Lớp: Kinh tế Quốc tế 48B4Chuyên đề cuối khoá GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Hàdịch vụ thế giới cũng như Việt Nam; nghiên cứu các vấn đề về thương mại liên quan đến môi trường, hội nhập kinh tế của Việt Nam; tổ chức đào tạo trên đại học, đào tạo và bồi dưỡng về nghiệp vụ, nâng cao trình độ và cung cấp các dịch vụ tư vấn, thông tin thương mại, thông tin thị trường…1.2.2. Nhiệm vụLà một đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương, nằm trong hệ thống các viện nghiên cứu khoa học quốc gia nên Viện Nghiên cứu Thương mại có những nhiệm vụ sau:- Nghiên cứu các luận cứ khoa học phục vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển thương mại và thị trường;- Nghiên cứu đổi mới và hoàn thiện chính sách và cơ chế quản lý thương mại;- Nghiên cứu kinh tế và thương mại thế giới, các tổ chức kinh tế và thương mại quốc tế và các vấn đề liên quan đến hoạt động thương mại của Việt Nam;- Nghiên cứu và dự báo về thị trường hàng hoá, thị trường dịch vụ trong nước và quốc tế;- Nghiên cứu vềhội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam;- Nghiên cứu những vấn đề về thương mại liên quan đến môi trường của Việt Nam;- Tổ chức đào tạo trên đại học chuyên ngành kinh tế thương mại;- Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng về nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn, công nghệ thông tin và ngoại ngữ cho cán bộ thương mại;- Cung cấp các dịch vụ tư vấn chất lượng cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cả trong và ngoài nước về những lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu của Viện;- Hợp tác nghiên cứu, đào tạo và trao đổi thông tin khoa học thương mại với các tổ chức nghiên cứu, các trường đại học, các nhà khoa học trong và ngoài nước .1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Viện Nghiên cứu Thương mạiCác mô hình tổ chức phổ biến hiện nay là mô hình trực tuyến chức năng và trực tuyến tham mưu. Đối với Viện nghiên cứu Thương mại, mô hình tổ chức quản lý cũng mô hình trực tuyến chức năng và trực tuyến tham mưu. Hình 1.1: Cơ cấu bộ máy tổ chức của ViệnSV: Dương Kim Trang Lớp: Kinh tế Quốc tế 48B5Chuyên đề cuối khoá GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Hà(Nguồn: Viện Nghiên cứu Thương mại)Người Lãnh đạo đứng đầu Viện là Viện trưởng. Viện trưởng là người đứng đầu cơ quan, có thẩm quyền cao nhất, có quyền quyết định và bổ nhiệm các Trưởng, Phó các Phòng, Ban. Có nhiệm vụ tổ chức triển khai toàn bộ hoạt động của Viện, là người chịu trách nhiệm về hoạt động cua Viện với cơ quan quản lý cấp trên.Các Phó Viện trưởng, có nhiệm vụ tham mưu, quản lý giúp Viện trưởng trong phạm vi chuyên môn, nghiệp vụ mình phụ trách.Tiếp đến là các Phòng, Ban chuyên môn và nghiệp vụ. Mỗi một Phòng, Ban có chức năng và nhiệm vụ riêng, thực hiện các công việc của cấp trên giao xuống. 1.3.1. Ban Nghiên cứu Chiến lược phát triển thương mạiA. Chức năng, nhiệm vụ của BanSV: Dương Kim Trang Lớp: Kinh tế Quốc tế 48B6Viện trưởngCác phó viện trưởngBan nghiên cứu chiến lược phát triển thương mạiBan nghiên cứu chính sách và cơ chế quản lýBan nghiên cứu thị trườngBan nghiên cứu thương mại môi trườngPhòng quản lý khoa học và đào tạoPhòng hợp tác quốc tếPhòng thông tin tư liệuPhòng nghiên cứu phát triển dự ánVăn phòngPhòng tài chính kế toánPhân viện nghiên cứu TM tại TPHCMTrung tâm tư vấn và đào tạo kinh tế thương mạiChuyên đề cuối khoá GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Hà- Nghiên cứu các luận cứ khoa học phục vụ cho việc xây dựng chiến lược và qui hoạch phát triển thương mại;- Nghiên cứu xây dựng chiến lược, qui hoạch phát triển thương mại các vùng lãnh thổ, địa phương và quốc gia theo đề tài, dự án khoa học do Bộ hoặc các cơ quan yêu cầu.B. Cơ cấu tổ chức của BanCơ cấu tổ chức của Ban gồm 1 trưởng ban, các phó trưởng ban, các nhóm nghiên cứu. Hiện nay, Ban có 11 cán bộ khoa học, trong đó có 2 Tiến sĩ, 7 cử nhân và 2 kỹ sư, tổ chức hoạt động nghiên cứu theo ban nhóm: - Thương mại và phát triển;- Phát triển thị trường và thương mại quốc tế;- Phát triển thị trường và thương mại trong nước.1.3.2. Ban Nghiên cứu Chính sách và Cơ chế quản lý thương mạiA. Chức năng Nghiên cứu về chính sách và cơ chế quản lý thương mại, tiến trình đổi mới và hoàn thiện chính sách, cơ chế quản lý thương mại để thực hiện nhiệm vụ do Bộ Thương mại và Viện giao.B. Nhiệm vụBan Nghiên cứu Chính sách và Cơ chế quản lý thương mại có các nhiệm vụ chủ yếu sau:- Nghiên cứu lý luận và phương pháp luận về xây dựng và hoàn thiện chính sách và cơ chế quản lý thương mại;- Nghiên cứu xác lập luận cứ khoa học trong tiến trình đổi mới và hoàn thiện chính sách và cơ chế quản lý thương mại;- Tư vấn và thực hiện các dịch vụ về hoạch định chính sách và cơ chế quản lý thương mại.- Nghiên cứu chính sách phát triển thương mại nội địa, thương mại quốc tế và hội nhập.C. Cơ cấu tổ chứcHiện nay Ban nghiên cứu chính sách và cơ chế quản lý thương mại có 9 cán bộ nghiên cứu khoa học, trong đó có 1 tiến sĩ, 2 thạc sĩ và 6 cử nhân kinh tế và luật.SV: Dương Kim Trang Lớp: Kinh tế Quốc tế 48B7Chuyên đề cuối khoá GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Hà- Lãnh đạo ban: Gồm trưởng Ban và các phó trưởng Ban- Các nhóm nghiên cứu:Nhóm 1: Chính sách phát triển ngành hàng tư liệu sản xuất, công nghiệp tiêu dùng, hàng nông sản.Nhóm 2: Chính sách hội nhập khu vực và thế giới.Nhóm 3: Cơ chế quản lý thương mại.Nhóm 4: Chính sách phát triển thương mại với thị trường ngoài nước (Mỹ, EU, ASEAN).Nhóm 5: Nghiên cứu lý luận và phương pháp luận về xây dựng và hoàn thiện chính sách và cơ chế quản lý thương mại.1.3.3. Ban Nghiên cứu Thị trườngA. Chức năng và nhiệm vụ của Ban- Nghiên cứu các vấn đề về thị trường hàng hoá, dịch vụ, quan hệ cung - cầu, xu hướng phát triển thị trường trong nước và quốc tế;- Nghiên cứu và đánh giá các chính sách trong nước và quốc tế đối với từng mặt hàng, từng thị trường cụ thể;- Tư vấn về các vấn đề liên quan đến thị trường trong và ngoài nước;- Là đầu mối phối hợp với các cơ quan hữu quan ngoài Viện nghiên cứu các vấn đề liên quan đến thương mại, thị trường trong nước và quốc tế;- Tư vấn thị trường cho các doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoàinước.B. Cơ cấu tổ chức của BanBan nghiên cứu thị trường gồm 8 thành viên, trong đó có 1 nghiên cứu viên chính, 7 nghiên cứu viên. Trong 8 thành viên có 3 thạc sĩ và 5 cử nhân. Lãnh đạo Ban gồm: 1 trưởng ban và 2 phó trưởng ban. Ban Nghiên cứu thị trường hình thành các nhóm nghiên cứu theo đối tượng nghiên cứu là thị trường hàng hoá và dịch vụ, các phân nhóm hàng hoá, dịch vụ; theo khu vực địa lý là thị trường thế giới, thị trường khu vực, thị trường từng nước và thị trường nội địa.1.3.4. Ban Nghiên cứu Thương mại môi trườngA. Chức năng và nhiệm vụ- Nghiên cứu các vấn đề thương mại môi trường liên quan đến hoạt động thương mại trong nước và quốc tế của Việt Nam;SV: Dương Kim Trang Lớp: Kinh tế Quốc tế 48B8Chuyên đề cuối khoá GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Hà- Tư vấn về các vấn đề môi trường liên quan đến hoạt động thương mại trong nước và quốc tế;- Là đầu mối trong việc phối hợp với các cơ quan hữu quan ngoài Viện nghiên cứu các vấn đề thương mại môi trường.B. Cơ cấu tổ chứcBan Nghiên cứu Thương mại môi trường gồm có 7 thành viên, 1 trưởng ban và 1 phó trưởng ban. Trong đó có 3 thạc sĩ và 4 cử nhân kinh tế.1.3.5. Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạoA. Chức năng, nhiệm vụPhòng Quản lý Khoa học và Đào tạo thuộc Viện Nghiên cứu Thương mại có chức năng thăm mưu, giúp Viện trưởng về công tác quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo của Viện.Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:- Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch nghiên cứu khoa học và đào tạo của Viện;- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các đề tài đúng tiến độ và các qui chế về quản lý khoa học do Nhà nước ban hành;- Quản lý các hoạt động đào tạo của Viện. Tổ chức và quản lý các khoá đào tạo sau đại học theo đúng quy chế của Nhà nước;- Thực hiện các quan hệ công tác với các cơ quan quản lý cấp trên, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước về những vấn đề liên quan đến công tác quản lý khoa học và đào tạo của Viện;- Quản lý cán bộ, cơ sở vật chất - kỹ thuật của phòng theo sự phân cấp quản lý của Viện, lưu trữ hồ sơ liên quan đến công tác quản lý khoa học và đào tạo của Viện;- Được sử dụng cơ sở vật chất - kỹ thuật của Viện phục vụ cho các hoạt động quản lý khoa học và đào tạo; được chủ động khai thác và sử dụng các nguồn kinh phí hỗ trợ khác ngoài nguồn kinh phí Nhà nước cấp theo hạn mức hàng năm.B. Tổ chức bộ máy của phòng- Lãnh đạo phòng gồm trưởng phòng và 1 phó trưởng phòng;- Các chuyên viên nghiệp vụ.SV: Dương Kim Trang Lớp: Kinh tế Quốc tế 48B9Chuyên đề cuối khoá GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Hà1.3.6. Phòng Hợp tác quốc tếA. Chức năng và nhiệm vụ của phòngPhòng Hợp tác quốc tế có chức năng tổ chức các hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, trao đổi thông tin khoa học, thương mại với các tổ chức nghiên cứu và các nhà khoa học ngoài nước.Nhiệm vụ chủ yếu của Phòng là:- Nghiên cứu phát triển quan hệ hợp tác quốc tế với các tổ chức quốc tế, các khu vực thị trường và các nước nhằm phát triển thương mại Việt Nam;- Tổ chức hoạt động hợp tác nghiên cứu với các tổ chức, các doanh nghiệp và các nhà khoa học để phát triển hợp tác quốc tế về kinh tế thương mại;- Tư vấn và thực hiện các dịch vụ nghiên cứu hợp tác quốc tế.B. Cơ cấu tổ chức- Lãnh đạo phòng: 1 Trưởng phòng- Các nhóm công tác:Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ nêu trên, Phòng Hợp tác quốc tế được chia thành các nhóm sau đây:Nhóm 1: Nghiên cứu phát triển quan hệ hợp tác quốc tế với các tổ chức quốc tế và các viện khoa học khu vực châu á - Thái Bình Dương bao gồm các nước và các tổ chức như ASEAN, diễn đàn APEC, ASEM .Nhóm 2: Nghiên cứu hợp tác quốc tế với các nước, khu vực thị trường châu úc, châu Phi.Nhóm 3: Nghiên cứu hợp tác quốc tế khu vực châu Âu và ITC.Nhóm 4: Nghiên cứu hợp tác quốc tế khu vực châu Mỹ, hoạt động cửa các tổ chức WTO, WB, ADB.1.3.7. Phòng Thông tin tư liệuA. Chức năng Chức năng của Phòng là tổ chức hiện hoạt động thông tin thư viện và ngân hàng dữ liệu phục vụ hoạt động nghiên cứu của Bộ Thương mại, Viện Nghiên cứu Thương mại các tổ chức có liên quan; Hợp tác nghiên cứu trao đổi thông tin khoa học thương mại với các nhà khoa học, các tổ chức thông tin trong và ngoài nước.SV: Dương Kim Trang Lớp: Kinh tế Quốc tế 48B10[...]... liệu thủy sản Từnhững thác thức như trên, vấn đề đặt ra đối với thủy sản Việt Nam là cần có những định hướng và giải pháp phù hợp để nâng cao năng lực xuất khẩu cho mặt hàng thủy sản Việt Nam trên thị trường Hoa 2.2 Khái quát về các rào cản thuật của Hoa đối với hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam 2.2.1 Rào cản thuật của Hoa đối với thủy sản nhập khẩu 2.2.1.1 Quy định của Hoa về... hưởng của rào cản thuật đối với thủy sản xuất khẩu Việt Nam 2.2.2.1 Ảnh hưởng tích cực của rào cản thuật -Việc đối mặt với rào cản thuật đã tạo ra động lực mạnh mẽ cho ngành thuỷ sản Việt Nam đổi mới phát triển Trước đây, chất lượng sản phẩm thủy sản nói chung và các sản phẩm chế biến xuất khẩu còn thấp, trình độ sản xuất chế biến chưa thực sự phát triển do rào cản thuật ở các nước nhập khẩu. .. sang Hoa Kỳ xuât khâutra vàtraba sa cá basa sang Hoa (Nguồn: Báo cáo của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn) Đối với mặt hàng tôm Tôm là mặt hàng thủy sản xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu thủy sản Việt Nam sang Hoa với mức tổng kim ngạch xuất khẩu được duy trì tương đối ổn định, trên 30 nghìn tấn Vụ kiện bán phá giá đối với mặt hàng cá tra, cá basa của Việt Nam bị Hoa khởi... về mặt kinh tế không thể vừa thực hiện vừa duy trì được sức cạnh tranh trên thị trường nước ngoài SV: Dương Kim Trang Lớp: Kinh tế Quốc tế 48B Chuyên đề cuối khoá 17 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Hà CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RÀO CẢN THUẬT CỦA HOA ĐỐI VỚI HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM 2.1 Tổng quan về xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Hoa 2.1.1 Về kim ngạch xuất khẩu Năm 2001, Việt Nam xuất khẩu. .. vượt qua các rào cản thuật của Hoa - Các doanh nghiệp xuất khẩu thiếu chủ động trong việc tìm hiểu các rào cản của thị trường Hoa và đáp ứng nó Hiện nay, vẫn còn rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam chỉ thực sự nghiên cứu tìm hiểu những rào cản thuật khi hàng thủy sản xuất khẩu vào thị trường Hoa không được nhập khẩu, bị trả lại hoặc tiêu hủy chứ không chủ động nghiên cứu các rào cản trước nhằm... tranh của các mặt hàng thủy sản xuất khẩu Việt Nam tại thị trường Hoa Theo báo cáo của Cục khí quyển và Hải dương quốc gia Hoa (NOAA), Hoa nhập khẩu khoảng 84 % lượng thủy sản tiêu dùng trong đó ít nhất ½ là thủy sản nuôi, tuy vậy ngành thủy sản trong nước chỉ đáp ứng được khoảng 5,7 % nhu cầu tiêu dùng, chính vì vậy Hoa trở thành thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu. .. nghiệp chế biến thủy sản và “Quy chế bảo vệ môi trường vùng nuôi tôm tập trung” nhằm kiểm soát việc ô nhiễm môi trường, nâng cao khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường của hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam 2.2.2.2 Ảnh hưởng tiêu cực của rào cản thuật Rào cản thuật tạo ra tác động tiêu cực là hạn chế thuỷ sản Việt Nam thâm nhập vào thị trường Hoa do không vượt qua được các rào cản này do... Việt Nam xuất khẩu sang Hoa với khối lượng 70.930 tấn thủy sản các loại, trị giá 489.03 triệu USD Năm 2002, khối lượng các mặt hàng thủy sản xuất khẩu sang Hoa tăng lên 98.664 tấn, đạt 654.98 triệu USD, chiếm khoảng32,4% tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam Hiệp định thương mại song phương Việt Nam- Hoa bắt đầu có hiệu lực, theo đó thuế nhập khẩu hàng hóa Việt Nam vào Hoa giảm 30-40 % tạo điều... đó, ngành thủy sản Việt Nam đã không ngừng hoàn thiện hệ thống luật pháp, thành lập các cơ quan chuyên quản lí kiểm soát chất lượng thủy sản đảm bảo phù hợp với các tiêu chuẩn thuật của Hoa Kì, góp phần nâng cao vị thế của thủy sản trên thị trường - Rào cản thuật đã mở ra cơ hội nâng cao chất lượng nâng cao chất lượng, tạo điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu cũng... doanh nghiệp Việt Nam muốn xuất khẩu thủy sản sang Hoa phải không ngừng đầu tư vào quá trình xử lý rác thải, giảm ảnh hưởng tới môi trường để vượt qua các rào cản về môi trường của Hoa - Tạo điều kiện để Việt Nam hoàn thiện hệ thống luật pháp về các tiêu chuẩn và quy định đối với hàng thuỷ sản xuất khẩu nhằm chủ động đáp ứng các tiêu chuẩn của nước nhập khẩu Năm 2007, ngành thủy sản đã tham gia . TRẠNG RÀO CẢN KĨ THUẬT CỦA HOA KÌ ĐỐI VỚI HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM2 .1 Tổng quan về xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Hoa Kì2 .1.1 Về kim ngạch xuất. trạng rào cản kĩ thuật của Hoa Kì đối với hàng thủy sản xuất khẩu của Việt NamChương 3: Định hướng và giải pháp vượt qua các rào cản kĩ thuật của Hoa Kì đối
- Xem thêm -

Xem thêm: Rào cản kĩ thuật của Hoa Kì đối với mặt hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam.doc, Rào cản kĩ thuật của Hoa Kì đối với mặt hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam.doc, Rào cản kĩ thuật của Hoa Kì đối với mặt hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam.doc, Quá trình hình thành và phát triển của Viện nghiên cứu Thương mại Chức năng và nhiệm vụ của Viện nghiên cứu Thương mại 1. Chức năng, Ban Nghiên cứu Chiến lược phát triển thương mại Ban Nghiên cứu Chính sách và Cơ chế quản lý thương mại, Ban Nghiên cứu Thị trường Ban Nghiên cứu Thương mại mơi trường Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo, Phòng Hợp tác quốc tế Phòng Thơng tin tư liệu, Phòng Nghiên cứu và Phát triển dự án Văn phòng, Phòng Tài chính kế tốn, Phân Viện Nghiên cứu Thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh Trung tâm Tư vấn và Đào tạo kinh tế thương mại, Các rào cản kỹ thuật trong thương mại Mỹ TBTs, Rào cản kĩ thuật của Hoa Kì đối với thủy sản nhập khẩu, Ảnh hưởng của rào cản kĩ thuật đối với thủy sản xuất khẩu Việt Nam, Về vệ sinh an toàn thực phẩm, Về bảo vệ môi trường và nguồn lợi, Những kết quả đạt được, Bất cập từ phía Việt Nam, Giải pháp từ phía nhà nước, Giải pháp từ phía doanh nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn