De thi HKI Ly 9

3 75 0 Gửi tin nhắn cho Paul Allen
Paul Allen

Paul Allen

Tải lên: 11,698 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2013, 22:11

UBND Thành Phố Long Xuyên ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 LỚP 9 PHÒNG GIÁO DỤC Năm học : 2006 - 2007 *** ********** ĐỀ CHÍNH THỨC Môn : VẬT LÝ SBD:…….…. PHÒNG…… Thời gian : 45 phút ( không kể phát đề ). *********************** Trường THCS…………………………… ……………… Lớp : 9A……… Họ tên : ……………………………………………… ……… Điểm bằng số Điểm bằng chữ A.Trắc Nghiệm (6 điểm). Ghi chữ X vào ô trước câu trả lời a,b ,c ,d mà em cho là đúng. I. Đánh dấu x vào câu trả lời đúng nhất : (1,5 đ ) Câu 1: Công thức nào sau đây là biểu thức của đònh luật ôm : a I = R U b U =I.R c R = I U d Câu a và b đúng Câu 2: Hãy chọn câu phát biểu đúng : Trong đoạn mạch song song : a Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi mạch rẽ luôn bằng nhau b Tổng hiệu điện thế giữa hai đầu mạch rẽ bằng hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch c Cường độ dòng điện mạch rẽ bằng cường độ dòng điện mạch chính d Điện trở tương đương của cả mạch luôn lớn hơn các điện trở thành phần Câu 3: Mắc nối tiếp hai điện trở có giá trò lần lượt là R 1 =8 Ω và R 2 = 12 Ω vào hai đầu đoạn mạch có hiệu điện thế U= 4,8V .Cường độ dòng điện qua đoạn mạch có thể nhận giá trò nào đúng trong các giá trò sau : a I=0,6A b I=0,4A c I=1A d I=0,24A Câu 4: Hai dây dẫn đồng chất cùng chiều dài , có điện trở R 1 , R 2 và tiết diện là S 1 , S 2 . Hệ thức nào dưới đây là đúng : a R 1 .R 2 =S 1 .S 2 b 1 2 2 1 R R S S = c 2 2 1 1 R S R S = d Cả a,b,c đều sai Câu 5: Trên một biến trở con chạy có ghi :100 Ω -2A .Hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt lên hai đầu dây cố đònh của biến trở là : a U=200V b U=50V c U=98V d Một giá trò khác Câu 6: Một bếp điện có ghi :220V-1KW hoạt động liên tục trong 2h với hiệu điện thế 220V .Điện năng mà bếp điện tiêu thụ trong thời gian đó là : a 200Wh b 7200KJ c 2KWh d 720J Câu 7: Nếu nhiệt lượng Q tính bằng Jun thì phải dùng công thức nào dưới đây : a Q= t R I 2 b Q= t I U 2 c Q=0,24.I 2 .R.t d Q=I 2 .R.t Câu 8: Theo qui tắc bàn tay trái , chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa chỉ : a Chiều của lực điện từ c Chiều của dòng điện b Chiều của đường sức từ d Chiều của cực Nam-Bắc đòa lý Câu 9: Nhà Vật Lý phát hiện sự liên hệ giữa điện và từ là : a Ampe b Ơcxtét c Ôm d Joule Chữ ký GT coi thi II.Tìm cụm từ thích hợp điền vào chổ trống trong các câu sau :( 1,5đ ) 1.Đặt tại điểm A một kim nam châm , nếu thấy có ………………………… .…………tác dụng lên……… …… ………… …………thì ở A có từ trường . 2.Dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường và không song song với ……………… …… ………………………………thì chòu tác dụng của …………………………… .……………… 3.Động cơ điện một chiều có …………………………………………………là…………… .……………………………và khung dây dẫn có dòng điện chạy qua . III.Tự luận : ( 4điểm ) Hai bóng đèn có điện trở R 1 =10 Ω và R 2 =15 Ω mắc song song vào mạch điện có hiệu điện thế không đổi bằng 12V . a.Tính điện trở tương đương của đoạn mạch ? b.Tính cường độ dòng điện qua mạch chính và qua các mạch rẽ ? c.Tính công suất tiêu thụ của cả đoạn mạch . d.Tính nhiệt lượng toả ra trên R 2 trong 10 phút . BÀI LÀM ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN . **************** Phần I: ( 4,5 điểm ) Câu A B C D Câu 1 X Câu 2 X Câu 3 X Cẫu 4 X Câu 5 X Câu 6 X Câu 7 X Câu 8 X Câu 9 X Phần II : ( 1,5 điểm ) Câu 1 : Lực từ , Kim nam châm . Câu 2 : Đường sức từ , Lực điện từ . Câu 3 : Hai bộ phận chính , Nam châm . Phần III : ( 4điểm ) . a. Điện trở tương đương của đoạn mạch . R td = Ω== + = + 6 25 150 1510 1510 . 21 21 x RR RR . ( 1 điểm ) b.Cường độ dòng điện qua mạch chính và qua mỗi điện trở : I= )(2 6 12 A R U td == ( 0,5 điểm ) I 1 = )(2,1 10 12 1 A R U == ( 0,25 điểm ) I 2 = )(8,0 15 12 2 A R U == . ( 0,25 điểm ) c. Công suất tiêu thụ của cả đoạn mạch : )(242.12. WIU ===℘ . ( 1 điểm ) D. Nhiệt lượng toả ra trên R 2 trong 10 phút : Q = )(5760600. 15 12 . 2 2 2 Jt R U == ( 1 điểm ) . của cực Nam-Bắc đòa lý Câu 9: Nhà Vật Lý phát hiện sự liên hệ giữa điện và từ là : a Ampe b Ơcxtét c Ôm d Joule Chữ ký GT coi thi II.Tìm cụm từ thích hợp. kể phát đề ). *********************** Trường THCS…………………………… ……………… Lớp : 9A……… Họ tên : ……………………………………………… ……… Điểm bằng số Điểm bằng chữ A.Trắc Nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi HKI Ly 9, De thi HKI Ly 9, De thi HKI Ly 9

Bình luận về tài liệu de-thi-hki-ly-9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP