BÀI 27 ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP SÂU BỌ

15 329 3 Gửi tin nhắn cho Nicolas Léonard Sadi Carno
Nicolas Léonard Sadi Carno

Nicolas Léonard Sadi Carno

Tải lên: 11,616 tài liệu

  • Loading...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2013, 16:11

I. MỘT SỐ ĐẠI DIỆN SÂU BỌ KHÁC II. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ THỰC TIỄN 2. Vai trò thực tiễn 1. Đặc điểm chung 1. Sự đa dạng về loài, lối sống và tập tính 2. Nhận biết một số đại diện và môi trường sống BÀI 27:ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP SÂU BỌ Kí hiệu (?) ở đầu dòng là câu hỏi mà các em phải trả lời Kí hiệu bàn tay cầm bút () là nội dung bắt buộc các em phải ghi vào vở. Kí hiệu bàn tay cầm bút () là nội dung bắt buộc các em phải ghi vào vở. I.Một số đại diện sâu bọ khác II. Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn V. Củng cố Chú ý BÀI 27:ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP SÂU BỌ LỚP SÂU BỌ BÀI 26: CHÂU CHẤU 4 I. MỘT SỐ ĐẠI DIỆN SÂU BỌ KHÁC 1. Sự đa dạng về loài, lối sống và tập tính I.Một số đại diện sâu bọ khác II. Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn V. Củng cố Chú ý BÀI 27:ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP SÂU BỌ V. Củng cố I.Cấu tạo ngoài và di chuyển II. Cấu tạo trong III. Dinh dưỡng IV. Sinh sản và phát triển V. Kiểm tra đánh giá Chú ý BÀI 27:ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP SÂU BỌ I.Cấu tạo ngoài và di chuyển II. Cấu tạo trong III. Dinh dưỡng IV. Sinh sản và phát triển V. Kiểm tra đánh giá Chú ý BÀI 27:ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP SÂU BỌ ? Ở các hình trên có những đại diện nào? ? Em hãy cho biết thêm những đặc điểm của mỗi đại diện mà em biết? ? Nhận xét sự đa dạng về số loài, cấu tạo cơ thể, môi trường sống và tập tính của lớp sâu bọ? + Các đại diện: mọt hại gỗ, ong mật, bướm, chuồn chuồn, kiến, bọ ngựa, ve sầu, ruồi, muỗi + Bổ sung thêm các thông tin về các đại diện Ví dụ: Bọ ngựa: ăn sâu bọ, có khả năng biến đổi màu sắc theo môi trường Ve sầu: đẻ trứng trên thân cây, ấu trùng ở đất, ve đực kêu vào mùa hạ Ruồi, muỗi là động vật trung gian truyền nhiều bệnh Kiến : chăn nuôi rệp sáp để làm thức ăn………… + Số loài, cấu tạo cơ thể, môi trường sống và tập tính của lớp sâu bọ rất đa dạng + Kết luận: Sâu bọ rất đa dạng: - Chúng có số lượng loài lớn - Môi trường sống đa dạng - Có lối sống và tập tính phong phú, thích nghi với điều kiện sống + Kết luận: Sâu bọ rất đa dạng: - Chúng có số lượng loài lớn - Môi trường sống đa dạng - Có lối sống và tập tính phong phú, thích nghi với điều kiện sống I.Cấu tạo ngoài và di chuyển II. Cấu tạo trong III. Dinh dưỡng IV. Sinh sản và phát triển V. Kiểm tra đánh giá Chú ý BÀI 27:ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP SÂU BỌ I.Cấu tạo ngoài và di chuyển II. Cấu tạo trong III. Dinh dưỡng IV. Sinh sản và phát triển V. Kiểm tra đánh giá Chú ý Bảng 1: Sự đa dạng về môi trường sống STT Các môi trường sống Một số sâu bọ đại diện 1 Ở nước Trên mặt nước Trong nước 2 Ở cạn Dưới đất Trên mặt đất Trên cây Trên không 3 Kí sinh Ở cây Ở động vật 4 Các đại diện để lựa chọn Bọ ngựa, dế mèn, dế trũi, bướm, ong, ấu trùng ve sầu, bọ hung, ấu trùng chuồn chuồn, bọ gậy, bọ vẽ, bọ rầy, chấy, rận………. BÀI 27:ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP SÂU BỌ 2. Nhận biết một số đại diện và môi trường sống I.Cấu tạo ngoài và di chuyển II. Cấu tạo trong III. Dinh dưỡng IV. Sinh sản và phát triển V. Kiểm tra đánh giá Chú ý Bảng 1: Sự đa dạng về môi trường sống STT Các môi trường sống Một số sâu bọ đại diện 1 Ở nước Trên mặt nước bọ vẽ Trong nước ấu trùng chuồn chuồn, bọ gậy 2 Ở cạn Dưới đất dế trũi, ấu trùng ve sầu Trên mặt đất dế mèn, bọ hung Trên cây Bọ ngựa Trên không bướm, ong 3 Kí sinh Ở cây bọ rầy Ở động vật chấy, rận………. BÀI 27:ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP SÂU BỌ . Chú ý BÀI 27: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP SÂU BỌ LỚP SÂU BỌ BÀI 26: CHÂU CHẤU 4 I. MỘT SỐ ĐẠI DIỆN SÂU BỌ KHÁC 1. Sự đa dạng về loài, lối sống và tập. diện sâu bọ khác II. Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn V. Củng cố Chú ý BÀI 27: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP SÂU BỌ V. Củng cố I.Cấu tạo ngoài và
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 27 ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP SÂU BỌ, BÀI 27 ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP SÂU BỌ

Bình luận về tài liệu bai-27-da-dang-va-dac-diem-chung-cua-lop-sau-bo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP