TIẾT:28.LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2

15 137 2 Gửi tin nhắn cho Laurene Powell Jobs
Laurene Powell Jobs

Laurene Powell Jobs

Tải lên: 11,691 tài liệu

  • Loading...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2013, 16:11

Giaùo vieân daïy : Ñoã Thò Thanh Bài tập 1 A. Hãy điền công thức hóa học phù hợp vào chỗ trống và viết PTHH cho mỗi trường hợp sau: 1. ………+ O 2 ----> Fe 3 O 4 . 2. ………+ Cl 2 ----> NaCl. 3. Fe + ……. ----> FeCl 2 + H 2 4. Fe + …… ----> FeSO 4 + Cu 5. ………+ H 2 O ----> NaOH + H 2 Tiết 28: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2: KIM LOẠI Bài tập 1 B. Để làm được bài tập này, em cần những kiến thức gì từ chương 2? 3. Fe + 2HCl  FeCl 2 + H 2 4. Fe + CuSO 4  FeSO 4 + Cu 5. 2Na + 2H 2 O  2NaOH + H 2 1. 3Fe + 2O 2  Fe 3 O 4 t o Tiết 28: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2: KIM LOẠI 2. 2Na + Cl 2  2NaCl t o A. Hãy điền cơng thức hóa học phù hợp vào chỗ trống và viết PTHH cho mỗi trường hợp sau: *Tính chất hóa học của kim loại. *Dãy hoạt động hóa học của kim loại: K,Na,Mg,Al,Zn,Fe,Pb, (H), Cu, Ag, Au. Bài tập 2 (bài 3/SGK/69) Có 4 kim loại A,B,C,D đứng sau Mg trong dãy HĐHH. Biết rằng: - A và B tác dụng với dd HCl giải phóng khí H 2 . - C và D không phản ứng với dd HCl. - B tác dụng với dd muối của A và giải phóng A. - D tác dụng với dd muối của C và giải phóng C. Hãy xác định thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng (theo chiều hoạt động hóa học giảm dần): a. B,D,C,A b. D,A,B,C. c. B, A, D,C d. A,B,C,D e. C,B,D,A Tiết 28: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2: KIM LOẠI K,Na,Mg,Al,Zn,Fe,Pb, (H), Cu, Ag, Au. => A,B đứng trước H => C,D đứng sau H => B đứng trước A => D đứng trước C Tiết 28: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2: KIM LOẠI Thảo luận nhóm: Điền vào phiếu học tập. Giống nhau Khác nhau - Al, Fe đều có tính chất hóa học của kim loại. - Đều không phản ứng với HNO 3 đặc, nguội và H 2 SO 4 đặc, nguội. - Al có phản ứng với kiềm. - Khi tham gia phản ứng tạo hợp chất Al chỉ có hóa trị III, còn sắt tạo thành hợp chất trong đó Fe có hóa trị (II) hoặc (III). K,Na,Mg,Al,Zn,Fe,Pb, (H), Cu, Ag, Au. Tiết 28: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2: KIM LOẠI Giống nhau: Khác nhau - Al, Fe đều có tính chất hóa học của kim loại. - Đều không phản ứng với HNO 3 đặc, nguội và H 2 SO 4 đặc, nguội. - Al có phản ứng với kiềm. - Khi tham gia phản ứng tạo hợp chất Al chỉ có hóa trị III, còn sắt tạo thành hợp chất trong đó Fe có hóa trị (II) hoặc (III). Fe + 2HCl  FeCl 2 + H 2 2Fe + 3Cl 2  2FeCl 3 Sắt (III) clorua Sắt (II) clorua 2Al + 3Cl 2  2AlCl 3 2Al + 6HCl  2AlCl 3 + 3H 2 K,Na,Mg,Al,Zn,Fe,Pb, (H), Cu, Ag, Au. (t 0 ) (t 0 ) ? Viết PTHH chứng tỏ Al tạo hợp chất có hóa trị III, Fe tạo hợp chất có hóa trị II hoặc III ? Tiết 28: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2: KIM LOẠI Bài tập 3 K,Na,Mg,Al,Zn,Fe,Pb, (H), Cu, Ag, Au. Để phân biệt 2 kim loại nhôm và sắt ta dùng hóa chất nào ? a.dd NaCl. b.HNO 3 đặc, nguội. c.Dd NaOH. d.H 2 SO 4 đặc, nguội. Thành phần Hàm lượng cacbon 2-5% Hàm lượng cacbon <2% Tính chất Giòn, không rèn, không dát mỏng được. Đàn hồi, dẻo và cứng. Sản xuất - Trong lò cao. - Nguyên tắc: Dùng CO khử các oxit sắt ở t 0 cao: 3CO + Fe 2 O 3  3CO 2 + 2Fe t o -Trong lò luyện thép -Nguyên tắc: Oxi hóa các nguyên tố C, Mn, Si, S, P, … có trong gang. FeO + C  Fe + CO t o Tiết 28: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2: KIM LOẠI GANG THÉP 3. Hợp kim của sắt: thành phần, tính chất và sản xuất gang, thép: Tiết 28: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2: KIM LOẠI *)Thế nào là sự ăn mòn kim loại ? *)Những yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại ? - Sự ăn mòn kim loại : là sự phá hủy kim loại và hợp kim do tác dụng hóa học trong môi trường. - Sự ăn mòn kim loại không xảy ra hoặc xảy ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào các chất trong môi trường, nhiệt độ của môi trường… - Biện pháp bảo vệ kim loại không bị ăn mòn: ngăn không cho kim loại tiếp xúc với môi trường hoặc chế tạo những hợp kim ít bị ăn mòn. *)Biện pháp bảo vệ kim loại không bị ăn mòn ? K,Na,Mg,Al,Zn,Fe,Pb, (H), Cu,Ag, Au. Tiết 28: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2: KIM LOẠI K,Na,Mg,Al,Zn,Fe,Pb, (H), Cu, Ag, Au. II. Bài tập: Bài tập 4: a. (1) 4Al + 3O 2 2Al 2 O 3 (2) 2Al 2 O 3 4Al + 3O 2 đp nc criolit t o b.(1) Fe 2 O 3 +3CO 2Fe + 3CO 2 (2) Fe + H 2 SO 4  FeSO 4 + H 2 t o Viết các phương trình hóa học biểu diễn sự chuyển đổi sau đây: a.Al Al 2 O 3  Al b.Fe 2 O 3  Fe  FeSO 4 (1) (2) (1) (2) . PTHH: 2A + Cl 2  2ACl 2A g 2( A+35,5) g 9 ,2 g 23 ,4 g => A = 23 Ta có pt: 9 ,2. 2( A+35,5) = Vậy A là Na (natri) 2A. 23 ,4 Tiết 28 : LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2: KIM. từ chương 2? 3. Fe + 2HCl  FeCl 2 + H 2 4. Fe + CuSO 4  FeSO 4 + Cu 5. 2Na + 2H 2 O  2NaOH + H 2 1. 3Fe + 2O 2  Fe 3 O 4 t o Tiết 28 : LUYỆN TẬP CHƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: TIẾT:28.LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2, TIẾT:28.LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2

Bình luận về tài liệu tiet-28-luyen-tap-chuong-2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP