unit 5 lesson 2 A2

Jeff Bezos
Jeff Bezos(11315 tài liệu)
(16 người theo dõi)
Lượt xem 59
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 29 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2013, 11:11

Mô tả: & Class 7.1 A C B D CHATTING 1. Tell me some subjects you study at school ? 2. What do you study in Geography class ? 3. What s your favorite class ?‘ 4. What is Mai s favorite class ?’ Her favorite class is Computer Science MAI Unit 5 Unit 5 work and play work and play P P eriod eriod 27 27 : A : A 2 (p 52 ) 2 (p 52 ) New words : New words : 1.(to) repair : 1.(to) repair : Söa ch÷a(m¸y mãc) He is going He is going to repair to repair the machine the machine 11:24 Unit 5 work and play Unit 5 work and play P P eriod eriod 29 29 : A : A 2 (p 52 ) 2 (p 52 ) I. Vocabulary: I. Vocabulary: 1.(to) repair : 1.(to) repair : 2.(to) fix: 2.(to) fix: Ex: They Ex: They enjoy enjoy reading books reading books 3.(to) enjoy: 3.(to) enjoy: 4. (to ) be good at 4. (to ) be good at 5.electronics(n): 5.electronics(n): Ba is fixing the socket Giỏi về làm gì/cái gì Sửa chữa(máy móc) Yêu thích Moõn ủieọn tửỷ Sửa chữa Ex 1: He Ex 1: He is good at is good at music music Ex 2 : They Ex 2 : They are good at are good at cooking cooking He likes studying electronics What ‘s his job ? What ‘s his job ? Unit 5 work and play Unit 5 work and play P P eriod eriod 29 29 : A : A 2 (p 52 ) 2 (p 52 ) New words New words 1.(to) repair : 1.(to) repair : 2.(to) fix: 2.(to) fix: 3.(to) enjoy: 3.(to) enjoy: 4. (to ) be good at 4. (to ) be good at 5.electronics(n): 5.electronics(n): 6.An artist (n): 6.An artist (n): Họa sú Giỏi về cái gì /laứm gỡ ủoự Sửa chữa(máy móc) Yêu thích Moõn ủieọn tửỷ Sửa chữa . repair the machine the machine 11 :24 Unit 5 work and play Unit 5 work and play P P eriod eriod 29 29 : A : A 2 (p 52 ) 2 (p 52 ) I. Vocabulary: I. Vocabulary:. chữa Unit 5 Unit 5 work and play work and play P P eriod eriod 29 29 : A : A 2 (p 52 ) 2 (p 52 ) New words New words 1.(to) repair : 1.(to) repair : 2. (to)

— Xem thêm —

Xem thêm: unit 5 lesson 2 A2, unit 5 lesson 2 A2, unit 5 lesson 2 A2

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu unit-5-lesson-2-a2

Đăng ký

Generate time = 0.23254799842834 s. Memory usage = 18.53 MB