Giáo án tăng buổi lớp 5 mới và hay

70 874 2 Gửi tin nhắn cho Rudjer Josip Boscovich
Rudjer Josip Boscovich

Rudjer Josip Boscovich

Tải lên: 11,465 tài liệu

  • Loading...
1/70 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2013, 09:11

Tuần 15 Thứ 2 ngày 15 tháng 12 năm 2008 LỊCH SỬ: CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU ĐÔNG 1950 I. MỤC TIÊU: - Học sinh biết: Tại sao ta mở chiến dòch Biên giới thu đông 1950. - Thời gian, đòa điểm, diễn biến và ý nghóa của chiến dòch Biên giới 1950. - Rèn sử dụng lược đồ chiến dòch biên giới để trình bày diễn biến. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - Lược đồ chiến dòch biên giới. Sưu tầm tư liệu về chiến dòch biên giới. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động dạy của giáo viên Hoạt động học của học sinh 1. Bài cũ: - Nêu ý nghóa của chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947? - Giáo viên nhận xét bài cũ. 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài mới Chiến thắng biên giới thu đông 1950. b. Hướng dẫn bài mới: HĐ 1: 1. Nguyên nhân đòch bao vây Biên giới. - Giáo viên sử dụng bản đồ, chỉ đường biên giới Việt – Trung, nhấn mạnh âm mưu của Pháp trong việc khóa chặt biên giới nhằm bao vây, cô lập căn cứ đòa - Học sinh nêu. - Học sinh nhận xét. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe và quan sát bản đồ. - 3 em học sinh xác đònh trên bản đồ. - Học sinh thảo luận theo nhóm đôi, xác đònh trên lược đồ những điểm đòch chốt 1 Việt Bắc . - Giáo viên cho học sinh xác đònh biên giới Việt – Trung trên bản đồ. + Nếu không khai thông biên giới thì cuộc kháng chiến của nhân dân ta sẽ ra sao? GV: Đòch bao vây biên giới để tăng cường lực lượng cô lập căn cứ Việt Bắc. HĐ 2: 2. Tạo biểu tượng về chiến dòch Biên Giới. - Để đối phó với âm mưu của đòch, TW Đảng dưới sự lãnh đạo của Bác Hồ đã quyết đònh như thế nào? Quyết đònh ấy thể hiện điều gì? + Trận đánh tiêu biểu nhất trong chiến dòch Biên Giới thu đông 1950 diễn ra ở đâu? + Hãy thuật lại trận đánh ấy? + Em có nhận xét gì về cách đánh của quân đội ta? + Kết quả của chiến dòch Biên Giới thu đông 1950? + Nêu ý nghóa của chiến dòch Biên Giới thu đông 1950? → Giáo viên nhận xét. → Rút ra ghi nhớ. quân để khóa biên giới tại đường số 4. → 1 số đại diện nhóm xác đònh lược đồ trên bảng lớp. - Học sinh nêu. - Học sinh thảo luận nhóm đôi. → Đại diện 1 vài nhóm trả lời. → Các nhóm khác bổ sung. → Gọi 1 vài đại diện nhóm nêu diễn biến trận đánh. Quá trình hình thành cách đánh cho thấy tài trí thông minh của quân đội ta. - Ý nghóa: + Chiến dòch đã phá tan kế hoạch “khóa cửa biên giới” của giặc. + Giải phóng 1 vùng rộng lớn. + Căn cứ đi a Việt Bắc được mở rộng. + Tình thế giữa ta và đòch thay đổi: ta chủ động, đòch bò động. 3. Củng cố – Dặn dò: ( HĐ 3) - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bò: “Hậu phương những năm sau chiến dòch Biên Giới”. ____________________________________________________ 2 Toán chia 1 số thập phân cho 1 số thập phân I. Mục tiêu: - Rèn kỹ năng chia một số thập phân cho một số thập phân. - Vận dụng để giải toán II. Chuẩn bị - Hệ thống bài tập III. Các HĐ dạy học HĐ 1: Rèn kỹ năng chia - Cho HS làm lần lợt từng bài tính trong bài 1 - Nhắc nhở HS nhng sai sót còn mắc phải Bài 1: 0,4671 : 17,3 6,9106 : 6,34 81,263 : 32,9 21,1355 : 10,31 Hoạt động 2: Ôn giải toán Bài 2: Đi 94,5 km đờng thì ô tô của chú Bình tiêu thụ hết 8,805 lít xăng. Hỏi đi 126,5km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng ? Bài 3: Chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật là 416,12m ; chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Ngời ta đã trồng khoai hết 5 4 diện tích thửa ruộng. Hỏi diện tích còn lại là bao nhiêu? - HS đọc đề, phát hiện dạng toán - Nêu cách giải - GV công nhân, phân tích, giải thích - HS làm bài 3 Ho¹t ®éng 3: ¤n vỊ sè thËp ph©n Bµi 4: T×m 5 gi¸ trÞ cđa x 5,31 < x < 5,32 __________________________________________________ KHOA HỌC: THỦY TINH I. MỤC TIÊU: - Phát hiện một số tính chất và công dụng của thủy tinh thông thường. - Kể tên các vật liệu được dùng để sản xuất ta thủy tinh. - Nêu được tính chất và công dụng của thủy tinh chất lượng cao. - Luôn có ý thức giữ gìn vật dụng trong nhà. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - Hình vẽ trong SGK trang 60, 61 + Vật thật làm bằng thủy tinh. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động dạy của giáo viên Hoạt động học của học sinh 1. Bài cũ: + Nêu tác dụng của xi măng. - GV nhận xét, cho điểm. 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài mới: Thủy tinh. b. Hướng dẫn bài mới: HĐ 1: 1. Phát hiện một số tính chất và công dụng của thủy tinh thông thường. Bước 1: Làm việc theo cặp, trả lời theo cặp. Bước 2: Làm việc cả lớp. Giáo viên chốt. - HS trả lời. - HS lắng nghe. - Học sinh quan sát các hình trang 60 và dựa vào các câu hỏi trong SGK để hỏi và trả lời nhau theo cặp. - Một số học sinh trình bày trước lớp kết quả làm việc theo cặp. + Một số đồ vật được làm bằng thủy tinh như: li, cốc, bóng đèn, kính…, - Một số tính chất của thủy tinh 4 + Thủy tinh trong suốt, cứng nhưng giòn, dễ vỡ. Chúng thường được dùng để sản xuất chai, lọ, li, cốc, bóng đèn, kính đeo mắt, kính xây dựng,… HĐ 2: 2. Kể tên các vật liệu được dùng để sản xuất ra thủy tinh. Nêu được tính chất và công dụng của thủy tinh. Bước 1: Làm việc theo nhóm. Bước 2: Làm việc cả lớp. Giáo viên chốt: Thủy tinh được chế tạo từ cát trắng và một số chất khác . Loại thủy tinh chất lượng cao (rất trong, chòu được nóng lạnh, bền , khó vỡ) được dùng làm các đồ dùng và dụng cụ dùng trong y tế, phòng thí nghiệm và những dụng cụ quang học chất lượng cao. thông thường như: trong suốt, bò vỡ khi va chạm mạnh hoặc rơi xuống sàn nhà. - Nhóm trưởng điều khiển các bạn thảo luận các câu hỏi trang 55 SGK. - Đại diện mỗi nhóm trình bày một trong các câu hỏi trang 61 SGK, các nhóm khác bổ sung. Câu 1 : Tính chất: Trong suốt, không gỉ, cứng nhưng dễ vỡ , không cháy, không hút ẩm và không bò a-xít ăn mòn. Câu 2 : Tính chất và công dụng của thủy tinh chất lượng cao: rất trong, chòu được nóng, lạnh, bền, khó vỡ, được dùng làm bằng chai, lọ trong phòng thí nghiệm, đồ dùng ý tế, kính xây dựng, kính của máy ảnh, ống nhòm,… - Lớp nhận xét. 3. Củng cố – Dặn dò: - GV yêu cầu học sinh nêu ghi nhớ giáo dục. - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bò: Cao su. ______________________________________________________ Thứ 4 ngày 17 tháng 12 năm 2008 ĐỊA LÍ: THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH I. MỤC TIÊU: 5 - Nắm được khái niệm sơ lược về thương mại, nội thương, ngoại thương, vai trò của ngành thương mại trong đời sống và sản xuất. Xác đònh trên bản đồ các trung tâm thương mại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các trung tâm du lòch lớn ở nước ta. - Nắm được tình hình phát triển du lòch ở nước ta. Thấy được mối quan hệ giữa sản xuất và xuất nhập khẩu, giữa điều kiện và tình hình phát triển du lich. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - Tranh ảnh. Bản đồ Hành chính VN. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : Hoạt động dạy của giáo viên Hoạt động học của học sinh 1. Bài cũ: - Giao thông vận tải có vai trò như thế nào đới với đời sống sản xuất? - GV đánh giá, nhận xét. 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài mới: Thương mại và du lòch. b. Hướng dẫn bài mới: HĐ 1: 1. Hoạt động thương mại Bước 1: HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi sau: + Thương mại gồm những hoạt động nào? + Nêu vai trò của ngành thương mại + Kể tên các mặt hàng xuất, nhập khẩu chủ yếu của nước ta? Bước 2: Yêu cầu học sinh trình bày - Học sinh trả lời. - HS lắng nghe. - Trao đổi, mua bán hàng hóa ở trong nước và nước ngoài - Là cầu nối giữa sản xuất với tiêu dùng. - Xuất: Thủ công nghiệp, nông sản, thủy sản, khoáng sản… Nhập: Máy móc, thiết bò, nguyên nhiên vật liệu. - HS chỉ bản đồ về các trung tâm thương mại lớn nhất ở nước ta. - Học sinh nhắc lại. 6 kết quả. Kết luận: Thương mại là ngành thực hiện mua bán hàng hóa bao gồm : HĐ 2: 2. Ngành du lòch . + Những năm gần đây lượng khách du lòch ở nước ta đã có thay đổi như thế nào? Vì sao? + Kể tên các trung tâm du lòch lớn ở nước ta? -GV treo bản đồ Kết luận: Nước ta có nhiều điều kiện để phát triển du lòch . - Học sinh nhắc lại nội dung ghi nhớ. - GV nhận xét. - Ngày càng tăng. Nhờ có những điều kiện thuận lợi như: phong cảnh đẹp, bãi tắm tốt, di tích lòch sử, lễ hội truyền thống… - Học sinh trình bày kết quả, chỉ bản đồ vò trí các trung tâm du lòch lớn. - Trưng bày tranh ảnh về du lòch và thương mại. Đọc ghi nhớ SGK . 3. Củng cố – Dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bò: Ôn tập. ________________________________________________________ Lun viÕt Bµi 14 I:Mơc tiªu : Cđng cè cho HS viÕt ®óng viÕt ®Đp c¸c con ch÷ . c¸c kiĨu ch÷ hoa . c¸ch ®iƯu . kiĨu ch÷ nghiªng - RÌn lun ®«i tay khÐo lÐo II:Ho¹t ®éng d¹y häc - GV híng dÉn c¸ch viÕt - GV quan s¸t - ChÊm mét sè bµi - NhËn xÐt chung - HS viÕt vµo giÊy nh¸p - HS lun viÕt vµo vë 7 III:Dặn dò : Về nhà HS luyện viết Toán Ôn tập chung I. Mục tiêu: Rèn kỹ năng cộng, trừ, nhân số thập phân, một số nhân 1 tổng, giải toán có liên quan. II. Chuẩn bị - Hệ thống bài tập III. Các HĐ dạy học Hoạt động 1: Thực hành HS lần lợt làm các bài GV giao Bài 1: Tính 65,8 x 1,47 54,7 - 37 5,03 x 68 68 + 1,75 Bài 2: Tính nhanh 6,953 x x 3,7 + 6,953 x 6,2 + 6,953 x 0,1 4,79 + 5,84 + 5,21 + 4,16 Bài 3: Mỗi chai nớc mắm chứa 1,25 lít. Có 28 chai loại 1, có 57 chai loại 2. Hỏi tất cả có bao nhiêu lít nớc mắm? Bài 4: Chiều rộng của một đám đất hình chữ nhật là 16,5m, chiều rộng bằng 3 1 chiều dài. Trên thửa ruộng đó ngời ta trồng cà chua. Hỏi ngời ta thu hoạc đợc bao nhiêu yến cà chua biết mõi mét vuông thu hoạch đợc 26,8kg cà chua. Hoạt động 2: Chấm chữa bài: 8 - GV gọi học sinh lên lần lợt chữa bài - GV chấm bài và đồng thời chữa bài cho HS - Công bố điểm, nhắc nhở lỗi sai chung và riêng cho HS IV. Dặn dò. Về làm lại bài sai Thửự 7 ngaứy 20 thaựng 12 naờm 2008 Kĩ thuật Lợi ích của việc nuôi gà (1 Tiết) I - Mục tiêu HS cần phải: - Nêu đợc lợi ích của việc nuôi gà. - Có ý thức chăm sóc, bảo vệ vật nuôi. II - Đồ dùng dạy học - Tranh ảnh minh hoạ các lợi ích của việc nuôi gà (làm thực phẩm, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp để chế biến thực phẩm, xuất khẩu, cung cấp phân bón, ). - Phiếu học tập; III- Các hoạt động dạy học Giới thiệu bài GV giới thiệu bài và nêu mục đích của bài học Hoạt động 1. Tìm hiểu lợi ích của việc nuôi gà - Nêu cách thực hiện hoạt động 1 : Thảo luận nhóm về lợi ích của việc nuôi gà - Giới thiệu nội dung phiếu học tập và cách thức ghi kết quả thảo luận. - Hớng dẫn HS tìm thông tin : Đọc SGK, quan sát các hình ảnh trong bài học và liên hệ với thực tiễn nuôi gà ở gia đình, địa phơng. - Chia nhóm thảo luận và giao nhiệm vụ cho các nhóm: Nhóm trởng diều khiển thảo luận, th kí của nhóm ghi chép lại ý kiến của các bạn vào giấy. - Nêu Thời gian thảo luận (15 phút). - Các nhóm về vị trí đơc phân công và thảo luận nhóm. GV đến các nhóm quan sát và hớng dẫn, gợi ý thêm để HS thảo luận đạt kết quả. 9 - Đại diện từng nhóm lần lợt lên bảng trình bày kết quả thảo luận của nhóm. Các HS khác nhận xét và bổ sung ý kiến. - GV bổ sung và giải thích, minh hoạ một số lợi ích chủ yếu của việc nuôi gà theo nội dung trong SGK. Hoạt động 2. Đánh giá kết quả học tập - GV dựa vào câu hỏi cuối bài kết hợp với sử dụng một số câu hỏi trắc nghiệm để đánh giá kết quả học tập của HS. Ví dụ: Hãy đánh dấu x vào ở câu trả lời đúng. Lợi ích của việc nuôi gà là: + Cung cấp thịt và trứng làm thực phẩm + Cung cấp chất bột đờng + Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến thực phẩm. + Đem lại nguồn thu nhập cho ngời chăn nuôi. + Làm thức ăn cho vật nuôi. + Làm cho môi trờng xanh, sạch, đẹp. + Cung cấp phân bón cho cây trồng. + Xuất khẩu. - HS làm bài tập. GV nêu đáp án để HS đối chiếu, đánh giá kết quả làm bài tập của mình. - HS báo cáo kết quả làm bài tập. GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS. IV nhận xét dặn dò - GV nhận xét tinh thần thái độ và kết quả học tập của HS. - Hớng dẫn đọc trớc bài Chuồng nuôi và dụng cụ nuôi gà. Toán Tìm tỷ số phần trăm và giải toán về tỷ số phần trăm I. Mục tiêu: Học sinh thạo cách tìm tỉ số phần trăm của 2 số - Giải đợc bài toán về tỉ số phần trăm dạng tìm số phần trăm của 1 số II. Chuẩn bị - Hệ thống bài tập III. Các HĐ dạy học Hoạt động 1: Ôn cách tìm tỉ số phần trăm của 2 số 10 . giao Bài 1: Tính 65, 8 x 1,47 54 ,7 - 37 5, 03 x 68 68 + 1, 75 Bài 2: Tính nhanh 6, 953 x x 3,7 + 6, 953 x 6,2 + 6, 953 x 0,1 4,79 + 5, 84 + 5, 21 + 4,16 Bài 3:. 81,263 : 32,9 21,1 355 : 10,31 Hoạt động 2: Ôn giải toán Bài 2: Đi 94 ,5 km đờng thì ô tô của chú Bình tiêu thụ hết 8,8 05 lít xăng. Hỏi đi 126,5km thì tiêu thụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tăng buổi lớp 5 mới và hay, Giáo án tăng buổi lớp 5 mới và hay, Giáo án tăng buổi lớp 5 mới và hay

Bình luận về tài liệu giao-an-tang-buoi-lop-5-moi-va-hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP