Ke chuyen: CAY CO NUOC NAM

David Brewster
David Brewster(11544 tài liệu)
(11 người theo dõi)
Lượt xem 1173
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 20 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2013, 16:33

Mô tả: • TR NG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠNƯỜ KỂ CHUYỆN LỚP 5 CÂY CỎ NƯỚC NAM GV:: Hoàng Thò Thu Huệ KIỂM TRA BÀI CŨ: Em hãy kể lại một câu chuyện đã được chứng kiến hoặc một việc em đã làm thể hiện tình hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước? Thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2010 Kể chuyện: TUỆ TĨNH ( NGUYỄN BÁ TĨNH) Thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2010 KỂ CHUYỆN Thø n¨m ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2010 KÓ chuyÖn C©y cá n­íc Nam Cây sâm nam Cây đinh lăng Cây cam thảo nam Thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2010 Kể chuyện: Cây cỏ nước Nam Thø n¨m ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2010 KÓ chuyÖn C©y cá n­íc Nam Thảo luận nhóm 2: Tìm nội dung chính của từng bức tranh Thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2010 Kể chuyện Cây cỏ nước Nam Tuệ Tĩnh giảng giải cho học trò về cây cỏ nước Nam 1 Quân dân nhà Trần tập luyện để chuẩn bị chống giặc Nguyên Thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2010 Kể chuyện Cây cỏ nước Nam 2 Nhµ Nguyªn cÊm b¸n thuèc men cho n­íc ta Thø n¨m ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2010 KÓ chuyÖn C©y cá n­íc Nam 3 Quân dân nhà Trần chuẩn bị thuốc men cho cuộc chiến đấu Thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2010 Kể chuyện Cây cỏ nước Nam 4 . 2010 KÓ chuyÖn C©y cá n­íc Nam Cây sâm nam Cây đinh lăng Cây cam thảo nam Thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2010 Kể chuyện: Cây cỏ nước Nam Thø n¨m ngµy 14 th¸ng. cá n­íc Nam 3 Quân dân nhà Trần chuẩn bị thuốc men cho cuộc chiến đấu Thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2010 Kể chuyện Cây cỏ nước Nam 4 Cây cỏ nước Nam góp

— Xem thêm —

Xem thêm: Ke chuyen: CAY CO NUOC NAM, Ke chuyen: CAY CO NUOC NAM, Ke chuyen: CAY CO NUOC NAM

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu ke-chuyen-cay-co-nuoc-nam

Đăng ký

Generate time = 0.20154500007629 s. Memory usage = 18.53 MB