Bài 3: VẼ LỌ HOA VÀ QUẢ

12 551 3 Gửi tin nhắn cho David Brewster
David Brewster

David Brewster

Tải lên: 11,543 tài liệu

  • Loading...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2013, 16:32

Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o huyÖn lôc yªn Tr­êng tiÓu häc trÇn phó GV: TRẦN THỊ THU VI KiÓm tra bµi cò 1 3 2 4 Bc no l tranh vBức nào là ảnh chụp Lọ hoa và quả Đấu vật Cảnh thành phố Cảnh núi đồi Thứ bảy Ngày 25 Tháng 07 Năm 2009 Vẽ tranh tĩnh vật Mĩ Thuật Lọ và quả Lọ hoa Bức tranh trên có những hình ảnh gì? Quả táo Quan sát nhận xét Bức tranh trên có hình ảnh gì? Lọ hoa Quả táo Kiểu dáng của lọ hoaĐặc điểm của quảMàu sắc của lọ hoa và quảLọ và quả khác nhau đặc điểm gì Lọ hoa và quả nằm trong khung hình gì? B­íc 1 2.C¸ch vÏ VÏ khung h×nh chung vµ riªng B­íc 2 VÏ ph¸c nÐt th¼ng 2. Caùch veõ. B­íc 3 B­íc 4 ChØnh söa b»ng nÐt cong VÏ chi tiÕt,vÏ mµu-hoµn thµnh Bµi vÏ tham kh¶o . ảnh gì? Quả táo Quan sát nhận xét Bức tranh trên có hình ảnh gì? Lọ hoa Quả táo Kiểu dáng của lọ hoa ặc điểm của quảMàu sắc của lọ hoa và qu Lọ và quả khác. là ảnh chụp Lọ hoa và quả Đấu vật Cảnh thành phố Cảnh núi đồi Thứ bảy Ngày 25 Tháng 07 Năm 2009 Vẽ tranh tĩnh vật Mĩ Thuật Lọ và quả Lọ hoa Bức tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 3: VẼ LỌ HOA VÀ QUẢ, Bài 3: VẼ LỌ HOA VÀ QUẢ, Bài 3: VẼ LỌ HOA VÀ QUẢ

Bình luận về tài liệu bai-3-ve-lo-hoa-va-qua

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP