TÌm hiểu về năng lượng địa nhiệt

24 367 2
bố con

bố con Gửi tin nhắn

Tải lên: 265 tài liệu

  • Loading...
1/24 trang
Tải xuống 15,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2013, 12:53

TÌm hiểu về năng lượng địa nhiệt Năng lượng địa nhiệt Nguồn tài nguyên vô hạn • Nguyễn Hải Thanh • Nguyễn Thị Lan Anh • Nguyễn Thị Thuỷ Anh • Nguyễn Thị Hương Vân • Nguyễn Việt Khôi • Nghiêm Đình Long DANH SÁCH NHÓM DANH SÁCH NHÓM • Năng lượng tái tạo hay năng lượng tái sinh là năng lượng từ những nguồn liên tục mà theo chuẩn mực của con người là vô hạn. Nguyên tắc cơ bản của việc sử dụng năng lượng tái sinh là tách một phần năng lượng từ các quy trình diễn biến liên tục trong môi trường và đưa vào trong các sử dụng kỹ thuật. Các quy trình này thường được thúc đẩy đặc biệt là từ Mặt trời. • Năng lượng địa nhiệt được coi là một nguồn năng lượng tái tạo Khái niệm về năng lượng tái tạo Năng lượng địa nhiệt là gì! . biệt là từ Mặt trời. • Năng lượng địa nhiệt được coi là một nguồn năng lượng tái tạo Khái niệm về năng lượng tái tạo Năng lượng địa nhiệt là gì! . Nghiêm Đình Long DANH SÁCH NHÓM DANH SÁCH NHÓM • Năng lượng tái tạo hay năng lượng tái sinh là năng lượng từ những nguồn liên tục mà theo chuẩn mực của
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌm hiểu về năng lượng địa nhiệt, TÌm hiểu về năng lượng địa nhiệt

Bình luận về tài liệu tim-hieu-ve-nang-luong-dia-nhiet

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP