TÌm hiểu về năng lượng địa nhiệt

bố con
bố con (264 tài liệu)
(11 người theo dõi)
Lượt xem 78
1
Tải xuống 15,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 24 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2013, 12:53

Mô tả: TÌm hiểu về năng lượng địa nhiệt Năng lượng địa nhiệt Nguồn tài nguyên vô hạn • Nguyễn Hải Thanh • Nguyễn Thị Lan Anh • Nguyễn Thị Thuỷ Anh • Nguyễn Thị Hương Vân • Nguyễn Việt Khôi • Nghiêm Đình Long DANH SÁCH NHÓM DANH SÁCH NHÓM • Năng lượng tái tạo hay năng lượng tái sinh là năng lượng từ những nguồn liên tục mà theo chuẩn mực của con người là vô hạn. Nguyên tắc cơ bản của việc sử dụng năng lượng tái sinh là tách một phần năng lượng từ các quy trình diễn biến liên tục trong môi trường và đưa vào trong các sử dụng kỹ thuật. Các quy trình này thường được thúc đẩy đặc biệt là từ Mặt trời. • Năng lượng địa nhiệt được coi là một nguồn năng lượng tái tạo Khái niệm về năng lượng tái tạo Năng lượng địa nhiệt là gì! . biệt là từ Mặt trời. • Năng lượng địa nhiệt được coi là một nguồn năng lượng tái tạo Khái niệm về năng lượng tái tạo Năng lượng địa nhiệt là gì! . Nghiêm Đình Long DANH SÁCH NHÓM DANH SÁCH NHÓM • Năng lượng tái tạo hay năng lượng tái sinh là năng lượng từ những nguồn liên tục mà theo chuẩn mực của

— Xem thêm —

Xem thêm: TÌm hiểu về năng lượng địa nhiệt, TÌm hiểu về năng lượng địa nhiệt

Lên đầu trang

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.10576987266541 s. Memory usage = 17.72 MB