CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦU GIẤY

27 407 1
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2013, 09:20

1 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦU GIẤY 2.1. Giới thiệu về CN NHCTCG 2.1.1. Lịch sử hình thành phát triển của CN NHCTCG CN NHCTCG thuộc NHCTVN, thành lập ngày 20/3/2001 theo quyết định số 18/QĐ-HĐQT-NHCT của Hội đồng quản trị NHCTVN trên cơ sở tách ra từ NHCT Ba Đình. Chi nhánhngân hàng cấp I , là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng, tổ chức hoạt động theo Quy chế Tổ chức hoạt động của chi nhánh NHCTVN. Ngày mới thành lập tổng vốn huy động của chi nhánh là 376 tỷ VNĐ, trong đó tổng dư nợ tín dụng là 345 tỷ VNĐ. Hiện nay, vốn huy động đã lên tới 2.538 tỷ VNĐ (năm 2007) tổng dư nợ tín dụng lớn nhất là 1.214 tỷ VNĐ (năm 2004). Tuy tuổi đời còn non trẻ lại nằm trên địa bàn một quận mới của thành phố Hà Nội vớicấu kinh tế nông nghiệp, tỷ trọng công nghiệp dịch vụ trong cơ cấu kinh tế chưa cao nhưng qua gần 6 năm hoạt động CN NHCTCG đã tự hào góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế địa phương. Cùng với những tín hiệu khởi sắc của nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, hoạt động kinh doanh của CN NHCTCG đã có những bước phát triển khả quan, đã thực hiện đạt vượt các chỉ tiêu kế hoạch về tín dụng, huy động vốn, lợi nhuận, trích lập dự phòng rủi ro. 1 2 Thực hiện phương châm: “ Tất cả vì sự thành đạt của khách hàng sự phát triển của Ngân hàng Công thương Việt Nam”, CN NHCTCG đã nỗ lực khắc phục khó khăn, không ngừng hoàn thiện, phát triển đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Trong quá trình hoạt động để đứng vững trên thị trường, CN NHCTCG luôn bám sát định hướng của ngành, đồng thời thường xuyên chấn chỉnh công tác tổ chức, bố trí bộ máy hợp lý, phù hợp với mục tiêu kinh doanh trong các giai đoạn khác nhau. Sự ra đời đi vào hoạt động của CN NHCTCG nằm trong chiến lược phát triển mạng lưới hoạt động của NHCTVN, đã đang góp phần đẩy mạnh hơn nữa công cuộc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận Cầu Giấy, cửa ngõ phía tây của thủ đô Hà Nội góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHCTVN. 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của CN NHCTCG CN NHCTCG có trụ sở chính tại 117A Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Bộ máy hoạt động gồm Ban giám đốc, 11 phòng/ tổ chức năng  Ban giám đốc gồm: Giám đốc 02 phó giám đốc  Phòng chức năng gồm: _ Phòng khách hàng doanh nghiệp lớn _ Phòng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ _ Phòng khách hàng cá nhân _ Phòng/ tổ quản lý rủi ro _ Phòng/ tổ quản lý nợ có vấn đề _ Phòng/ tổ thanh toán xuất nhập khẩu _ Phòng kế toán _ Phòng tiền tệ kho quỹ _ Phòng hành chính - tổ chức 2 3 _ Phòng/ tổ thông tin điện toán _ Phòng/ tổ tổng hợp Sơ đồ 1.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của CN NHCTCG 1 Ban lãnh đạo Phòng khách hàng DN lớn Phòng khách hàng DN vừa nhỏ Phòng thanh toán XNK Phòng khách hàng cá nhân Phòng kế toán Phòng tiền tệ kho quỹ Phòng tổ chức hành chính Phòng tổng hợp Quỹ tiết kiệm số 28 Quỹ tiết kiệm số 76 Quỹ tiết kiệm số 79 Quỹ tiết kiệm số 78 Quỹ tiết kiệm số 75 1 Nguồn: phòng Tổng hợp CN NHCTCG 3 4 2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của CN NHCTCG 2.1.3.1. Khái quát chung về điều kiện kinh tế - xã hội quận Cầu Giấy Quận Cầu Giấy là một quận mới được thành lập năm 1997 – so với các quận khác của Hà Nội là còn rất non trẻ. Trên địa bàn tập trung phần lớn các đơn vị hành chính sự nghiệp, dân cư đông đúc. Trong các năm qua kinh tế quận phát triển nhanh khá toàn diện, tạo sự chuyển dịch quan trọng về cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ công nghiệp, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Tốc độ tăng bình quân hàng năm về kinh tế giai đoạn 2002 - 2005 là 30% (tăng gấp 4 lần năm 2001), thu ngân sách tăng bình quân là 64%; năm 2007 thu ngân sách ước đạt 665 tỷ đồng 2 (tăng gấp 19 lần so với năm 1998). Quận Cầu Giấy luôn giữ vai trò quan trọng đối với các hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh, chính trị của thành phố. Theo quy hoạch chi tiết phát triển đô thị công nghiệp thành phố Hà Nội trong tương lai sẽ tập trung về phía tây. Như vậy đến năm 2020, hầu hết diện tích đất nông nghiệp của quận sẽ được chuyển thành đất đô thị trong tương lai Cầu Giấy sẽ là một khu đô thị hiện đại. Hiện nay, quận đang đầu tư 2 Nguồn: wikimedia.com 4 5 xây dựng củng cố thêm về cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp đô thị do đó đây đang sẽ là một địa bàn hoạt động tiềm năng: số các khách hàng là tổ chức kinh tế sẽ tăng lên đáng kể, thêm vào đó là sự xuất hiện của các doanh nghiệp liên doanh hay doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại các khu công nghiệp. Mặt khác, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của quận, nhu cầu về các sản phẩm ngân hàng của các cá nhân trên địa bàn chắc chắn sẽ rất lớn. Trong bối cảnh chung của nền kinh tế đất nước, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn quận Cầu Giấy trong những năm gần đây vẫn tiếp tục ổn định, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt mức tăng trưởng khá, cơ sở hạ tầng được đầu tư theo quy hoạch, đời sống nhân dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn tiếp tục được đổi mới; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đạt được những kết quả khả quan đó là do có sự chỉ đạo đúng đắn của Uỷ ban nhân dân quận, sự cố gắng của nhân dân toàn quận cũng như sự đóng góp không nhỏ của hệ thống NHTM trên khu vực. Hoạt động trong một môi trường kinh doanh thuận lợi như trên, CN NHCTCG đang có trước mắt nhiều cơ hội phát triển bền vững góp phần vào sự phát triển chung của hệ thống NHCTVN. 2.1.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của CN NHCTCG Nhiệm vụ chủ yếu của CN NHCTCG là thực hiện kinh doanh. Tuy chưa có sự nhảy vọt vượt bậc nhưng chi nhánh cũng đã có sự đóng góp cải thiện hoạt động của hệ thống ngân hàng trong thời kỳ thay đổi cơ chế. Với phương châm “đi vay để cho vay”, CN NHCTCG đã mở rộng mạng lưới giao dịch đồng thời phát huy lợi thế so sánh của NHCTVN; bằng đổi mới công tác giao dịch, cải tiến thông thoáng các thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, bám sát các định hướng phát triển kinh tế của địa phương cũng như mục tiêu chiến lược của NHCTVN nên số lượng khách hàng có quan hệ tín dụng, gửi tiền, … ngày càng tăng. Tổng tài sản của chi 5 6 nhánh tính tới năm 2007 đạt 3.325 tỷ đồng; gấp 7,6 lần tổng tài sản khi mới thành lập năm 2001.  Huy động vốn: Vốn có một vai trò rất lớn đối với hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung hoạt động tín dụng nói riêng, nó quyết định quy mô hoạt động tín dụng năng lực cạnh tranh của mỗi ngân hàng. Ngày mới thành lập, tháng 3 năm 2001, chi nhánh chỉ có 01 quỹ tiết kiệm với nguồn vốn huy động là 120 tỷ đồng là một chi nhánh phải nhận vốn từ NHCTVN để đảm bảo hoạt động kinh doanh của mình, đến nay CN NHCTCG không những tự cân đối được nguồn vốn mà còn trở thành chi nhánh “bán vốn” cho NHCTVN. Hoạt động huy động vốn đã góp phần không nhỏ tạo lợi nhuận. Hiện nay, nguồn vốn huy động của CN NHCTCG chủ yếu có từ các nguồn sau: tiền gửi dân cư thông qua hoạt động của mạng lưới quỹ tiết kiệm, tiền gửi của các tổ chức kinh tế, phát hành các công cụ nợ các nguồn vốn khác. Mạng lưới huy động vốn ngày càng được mở rộng với thế cài răng lược, tăng lãi suất tiền gửi cả nội tệ ngoại tệ với nhiều kỳ hạn hấp dẫn, áp dụng các chính sách khuyến mại, … nhằm huy động mọi nguồn nhàn rỗi trong nhân dân đặc biệt là các khu đô thị, nhà cao tầng, tuyến phố đông dân cư. Các biện pháp chủ động linh hoạt trong điều chỉnh lãi suất đối với cá nhân, doanh nghiệp cả VNĐ ngoại tệ đã góp phần giảm thiểu tác động thị trường lên công tác huy động vốn, nâng cao hệ số sử dụng vốn, chất lượng quản trị vốn sau cùng là hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. CN NHCTCG đã hoàn thành tốt công tác huy động vốn. Nguồn vốn ngày càng tăng lên, cơ cấu vốn cũng có sự thay đổi. Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn của CN NHCTCG 3 3 Nguồn: một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh – phòng Tổng hợp CN NHCTCG 6 7 (Đơn vị: triệu đồng) Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 1/ Tiền gửi doanh nghiệp 803.681 848.041 971.461 Không kỳ hạn 618.380 620.851 732.720 Có kỳ hạn dưới 12 tháng 142.142 201.269 190.756 Có kỳ hạn trên 12 tháng 38.675 24.916 50.637 Tiền gửi bảo đảm thanh toán 4.484 1.006 6.347 2/ Tiền gửi dân cư 746.528 723.603 870.245 + Tiền gửi tiết kiệm 607.695 629.124 809.085 Không kỳ hạn 1.137 460 6.757 Có kỳ hạn dưới 12 tháng 314.070 331.690 398.935 Có kỳ hạn trên 12 tháng 292.488 296.975 403.392 + Phát hành công cụ nợ 138.833 94.478 61.160 3/ Tiền vay TCTD 104.500 223.250 696.481 Tổng nguồn vốn huy động 1.654.709 1.794.894 2.538.186 Tổng nguồn vốn huy động được của CN NHCTCG năm 2006 so với năm 2005 tăng 8,47% năm 2007 đạt 2.538.186 triệu đồng, so với năm 2006 tăng tới 41,4%. Nếu như năm 2007 tiền gửi của các doanh nghiệp tăng 14,55% thì tiền gửi từ dân cư lại giảm tới 20,26%. Tỷ trọng tiền gửi tiết kiệm trong tổng nguồn huy động cũng có xu hướng giảm dần (năm 2005 là 36,72%; năm 2006 là 35,05% năm 2007 là 31,87%). Điểm đáng chú ý là nguồn huy động của chi nhánh từ các tổ chức tín dụng tăng gấp 3 lần điều này cho thấy nhu cầu sử dụng vốn của chi nhánh là rất cao. Một nét nổi bật khác là tỷ trọng tiền gửi có kỳ hạn của khách hàng có xu hướng tăng lên qua từng năm (năm 2005: 50,79%; năm 2006: 54,39%; năm 2007: 56,67%) cho thấy uy tín của chi nhánh ngày càng được nâng cao.  Sử dụng vốn: Trên cơ sở nguồn vốn huy động được, CN NHCTCG đã sử dụng vốn vay có hiệu quả, đem lại lợi nhuận tương đối ổn định cho Ngân hàng. 7 8 Chủ trương của CN NHCTCG là cho vay với tất cả các thành phần kinh tế, khách hàng được bình đẳng trong vay vốn của ngân hàng. Chi nhánh đã đáp ứng đầy đủ, kịp thời mọi nhu cầu về vốn cho các thành phần kinh tế, ưu tiên tập trung vốn cho các dự án trọng điểm, những ngành nghề then chốt, ngành nghề truyền thống, quan tâm đến các doanh nghiệp vừa nhỏ. Kết quả đã giúp các doanh nghiệp (Công ty Vinapco, Công ty sản xuất lắp ráp phụ kiện xe máy Hùng Hưng, …) mở rộng sản xuất, mua sắm thiết bị, cải tiến quy trình công nghệ, tăng chất lượng, hạ giá thành sản phẩm; cạnh tranh thay thế hàng nhập ngoại, tạo công ăn việc làm thu nhập cho người lao động. Nhiều dự án trọng điểm (cho vay đồng tài trợ nhà máy điện Phú Mỹ) cũng như các dự vừa nhỏ nhờ có vốn đầu tư kịp thời đã phát huy hiệu quả mang lại lợi ích kinh tế - xã hội thiết thực, thúc đẩy kinh tế của địa phương, góp phần CNH - HĐH đất nước. Bảng 2.2: Tình hình sử dụng vốn của CN NHCTCG 4 (Đơn vị: triệu đồng) Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Phân theo đối tượng cho vay Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế 1.199.760 601.885 487.591 DNQD 631.073 341.276 311.808 DNNQD 568.687 260.609 175.783 Phân theo cơ cấu cho vay DƯ NỢ ĐẦU TƯ CHOVAY 1.200.779 601.898 488.676 Dư nợ đầu tư 1.021 13 1.086 Dư nợ nền kinh tế 1.199.758 601.885 487.591 Trong đó: Cho vay ngắn hạn 755.557 277.244 178.360 VNĐ 554.720 190.383 123.684 Ngoại tệ 200.837 86.861 54.677 Cho vay trung hạn 64.383 42.920 43.176 4 Nguồn: một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh – phòng Tổng hợp CN NHCTCG 8 9 VNĐ 62.769 41.887 42.261 Ngoại tệ 1.614 1.033 915 Cho vay dài hạn 379.817 281.712 266.053 VNĐ 129.425 18.248 7.966 Ngoại tệ 250.392 263.473 258.087 Tốc độ tăng trưởng tín dụng của CN NHCTCG trong 3 năm vừa qua có xu hướng giảm dần (tổng dư nợ cho vay với nền kinh tế năm 2006 giảm 49,8% so với năm 2005, năm 2007 giảm tiếp 18,9%). Dư nợ với DNNQD năm 2007 so với 2006 giảm 3,25%; trong khi đó dư nợ đầu tư tăng 82,5%. Xu hướng giảm dần tốc độ tăng trưởng tín dụng nằm trong định hướng tăng cường kiểm soát rủi ro nâng cao chất lượng tín dụng của chi nhánh phù hợp với tốc độ tăng trưởng chậm lại của ngành. Cơ cấu vốn tín dụng thay đổi theo hướng tăng tỷ trọng tín dụng trung dài hạn. Dư nợ tín dụng dài hạn năm 2007 của chi nhánh chiếm tới 54,5% tổng dư nợ cả năm.  Cung cấp dịch vụ Năm qua, thu dịch vụ ngân hàng đã đạt 1,816 tỷ đồng mức tăng gần 29% so với cùng kỳ năm trước, vượt so với kế hoạch được giao. Đa dạng hoá, hiện đại hoá các dịch vụ ngân hàng là chủ trương của Ban lãnh đạo NHCTVN nói chung CN NHCTCG nói riêng. Chi nhánh không ngừng nghiên cứu, cải tiến nhiều loại hình sản phẩm, dịch vụ đa dạng, không chỉ bao gồm các dịch vụ ngân hàng truyền thống như tiền gửi, cho vay mà còn bao gồm các dịch vụ hiện đại khách như chuyển tiền, bảo lãnh, hợp đồng phái sinh ngoại … Thu từ dịch vụ trong năm 2007 chủ yếu vẫn tập trung vào các dịch vụ truyền thống như bảo lãnh, thanh toán trong nước, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ. Các dịch vụ này đem lại khoản thu chiếm khoảng 85% tổng thu dịch vụ của toàn chi nhánh. Đây là những dịch vụ có quan hệ chặt chẽ với tín dụng. Hoạt động bảo lãnh năm 2007 đạt doanh số thực hiện 9 10 khoảng 19 tỷ đồng, chất lượng hoạt động bảo lãnh khá tốt thể hiện qua việc khách hàng thực hiện nghĩa vụ thanh toán đầy đủ đúng hạn, không phát sinh món nào chi nhánh phải trả thay. CN NHCTCG có quan hệ đạivới hơn 600 ngân hàng trên Thế giới, là thành viên của hệ thống thanh toán viễn thông liên ngân hàng, thanh toán qua mạng SWIFT nên ngân hàng có khả năng đáp ứng đầy đủ các nhu cầu dịch vụ ngân hàng quốc tế một cách nhanh chóng nhất như dịch vụ thanh toán chuyển tiền điện tử, dịch vụ thanh toán thẻ tín dụng quốc tế, thanh toán séc du lịch, phát hành thư tín dụng, thông báo L/C, xác nhận chiết khấu L/C, nhờ thu hối phiếu trả ngay nhờ thu chấp nhận hối phiếu. Đặc biệt hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu của chi nhánh tăng mạnh. Doanh số thanh toán L/C nhập khẩu tăng 1,76 lần so với năm 2006; doanh số thanh toán L/C xuất khẩu đạt mức tăng 6,6 lần so với năm 2006. Về hoạt động thẻ ATM, số lượng thẻ chi nhánh đã mở được trong năm 2007 là trên 4.400 thẻ. Đây cũng là một nỗ lực rất lớn của chi nhánh, vượt lên áp lực cạnh tranh trong kinh doanh thẻ trên địa bàn của hệ thống NHTM cổ phần các NHTM Nhà nước khác với chính sách mở thẻ miễn phí hoàn toàn liên tục có thêm khuyến mãi. Công tác kế toán tài chính đã đảm bảo hạch toán kịp thời, chính xác, không gây ách tắc phiền hà cho khách hàng trong giao dịch. Số lượng khách hàng đến giao dịch mở tài khoản tiền gửi, tiền vay tại chi nhánh lên tới trên 2000 tài khoản. Ngân hàng đã triển khai thực hiện công tác dự án hiện đại hoá ngân hàng giao dịch một cửa. Ngoài ra còn ứng dụng phần mềm của các chương trình Incas, Misac, Samic, thanh toán điện tử, thanh toán liên ngân hàng, thanh toán bù trừ, thanh toán quốc tế…  Kết quả kinh doanh 10 [...]... thu nợ trung dài hạn 17 17 Năm 20 06: bằng 104% năm 20 05, chi m tỷ trọng 43% tổng doanh số thu nợ cho vay trung dài hạn Năm 20 07: bằng 126 % năm 20 06, bằng 21 7% so với năm 20 05, chi m tỷ trọng 45% tổng doanh số thu nợ trung dài hạn Tính đến 31/ 12/ 2007, doanh số thu nợ cho vay trung dài hạn của DNNQD là 333 tỷ đồng trên tổng doanh số cho vay là 26 1 tỷ đồng Doanh số cho vay biến động không đều,... đạt 21 0 tỷ đồng, chi m tỷ trọng 47,4% tổng dư nợ cho vay trung dài hạn của chi nhánh Năm 20 06: đạt 141 tỷ đồng, chi m tỷ trọng 43,3% tổng dư nợ cho vay trung dài hạn, giảm 32, 86% so với năm 20 05 Năm 20 07: đạt 111 tỷ đồng, chi m tỷ trọng 36,05% tổng dư nợ cho vay trung dài hạn, giảm 21 ,27 % so với năm 20 06 Tổng dư nợ cho vay trung dài hạn có xu hướng giảm dần qua các năm làm cho dư nợ cho vay. .. của hoạt động cho vay này Qua bảng số liệu 2. 7 ta thấy, doanh số cho vay trung dài hạn với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh có xu hướng giảm qua các năm Đây là do xu thế giảm chung của hoạt động cho vay trong ba năm từ 20 05 tới 20 07 tại CN NHCTCG Năm 20 05: đạt 28 7 tỷ đồng, chi m tỷ trọng là 44% tổng doanh số cho vay trung dài hạn toàn chi nhánh Năm 20 06: doanh số cho vay bằng 67% năm 20 05, chi m... c̣n 79% so với năm 20 06 Tỷ trọng cho vay trung dài hạn đối với khối DNNQD còn chưa tương xứng với nhu cầu của khách hàng cũng như tiềm lực của ngân hàng Chi nhánh vẫn cho vay chủ yếu với khối lượng vốn lớn thời gian dài cho các lĩnh vực 24 24 xây dựng công trình giao thông, thi công xây lắp, điện lực, … - tức là vẫn tập trung vốn cho vay đối với khối DNQD Dư nợ cho vay trung dài hạn với DNNQD... 39, 02% trên tổng doanh số Năm 20 07: doanh số cho vay bằng 90,9% so với năm 20 05, bằng 135% so với năm 20 06; chi m tỷ trọng 36,1% tổng doanh số cho vay Như vậy, không chỉ doanh số cho vay có xu hướng biến động không đều trong ba năm qua: từ 28 7 tỷ năm 20 05 xuống còn 193 tỷ năm 20 06 tăng lại là 26 1 tỷ năm 20 07 Bên cạnh đó cả tỷ trọng cho vay trung dài hạn với DNNQD trong tổng cho vay trung dài hạn. .. hoạt động cho vay trung dài hạn với DNNQD tại CN NHCTCG Thế mạnh của NHCT là tài trợ cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp thương nghiệp – đây cũng là lĩnh vực hoạt động chính của các DNNQD hiện nay 2. 2.1 Tình hình cho vay trung dài hạn nói chung của ngân hàng Tình hình cho vay trung dài hạn với các thành phần kinh tế của CN NHCTCGđược thể hiện trong bảng số liệu dưới đây Bảng 2. 5:... món vay) 13 Như vậy, chi nhánh đã bám sát vào tình hình biến động của thị trường để thực hiện công tác xác định lãi suất đối với các món vay trung dài hạn; không chỉ đảm bảo lợi nhuận cho ngân hàng mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng của mình 2. 3.1.4 Tỷ lệ nguồn ngắn hạn dùng cho vay trung dài hạn hợp lý Năm 20 05, tỷ lệ nguồn ngắn hạn dùng để cho vay trung dài hạn của CN NHCTCG là 25 %... giảm Doanh số cho vay trung dài hạn đối với khối DNNQD trước năm 20 05 tương đối lớn Song bắt đầu từ năm 20 05 trở đi lại có sự biến động bất thường (giảm mạnh vào năm 20 06, tăng trở lại vào 20 07) Như vậy là ở chi nhánh đang có hiện tượng đi ngược lại xu hướng chung của các NHTM là tăng cường cho vay trung dài hạn đối với DNNQD Thực tế cho thấy cho vay trung dài hạn tăng trưởng rất nhanh, tập trung. .. vay trung dài hạn đối với DNNQD cũng giảm theo Năm 20 05 dư nợ cho vay trung dài hạn với DNNQD đạt 21 0 tỷ thì tới năm 20 07 18 18 chỉ còn 111 tỷ đồng, tức là con số tuyệt đối đã giảm gần 2 lần Tỷ trọng dư nợ của DNNQD trên tổng dư nợ trung dài hạn với nền kinh tế cũng giảm từ 47,4% năm 20 05 xuống còn 36,05% vào năm 20 07 Rõ ràng là có sự thu hẹp rất lớn trong cho vay trung dài hạn của chi nhánh. .. (năm 20 05: 44%, năm 20 06: 39, 02% , năm 20 07: 36,1%) Đây là một điểm khác biệt so với xu hướng chung của các NHTM hiện nay là tăng cường cho vay đối với các DNNQD 2. 2.3 .2 Doanh số thu nợ cho vay trung dài hạn với DNNQD Đây là toàn bộ các món nợ mà ngân hàng đã thu về từ các khoản cho vay trung dài hạn với DNNQD kể cả năm nay các năm trước đó Năm 20 05: chi m tỷ trọng 39,1% tổng doanh số thu nợ trung . 1 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦU GIẤY 2. 1. Giới. Báo cáo tổng kết hàng năm CN NHCTCG 15 16 2. 2.3.1. Doanh số cho vay trung và dài hạn đối với DNNQD Doanh số cho vay trung và dài hạn đối với DNNQD là chỉ
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦU GIẤY, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦU GIẤY, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦU GIẤY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn