Bài 14 Mạch có R,L,C mắc nối tiếp

25 282 2
Charles Ergen

Charles Ergen

Tải lên: 11,612 tài liệu

  • Loading...
1/25 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2013, 21:13

Bài 14 Kiểm tra bài cũ Câu 1: Công thức xác định dung kháng của tụ điện C đối với tần số f là: CfZA C .2: = CfZB C : = Cf ZC C .2 1 : = Cf ZD C 1 : = Câu 2: Công thức xác định cảm kháng của cuộn cảm L đối với tần số f Lf ZD L 1 : = LfZB L : = Lf ZC L .2 1 : = LfZA L .2: = Câu 3: Điện áp tức thời giữa hai đầu của mạch điện xoay chiều là: Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch đó là bao nhiêu? VA 80: VB 40: VC 240: VD 280: )(100cos80 Vtu = Kiểm tra bài cũ Vậy: Mạch điện xoay chiều gồm các phần tử R, L, C mắc nối tiếp biểu thức của định luật Ôm và góc lệch pha giữa u và i được tính như thế nào? Câu 4: Biểu thức nào không phải biểu thức của định luật Ôm R U IA R =: L L Z U IB =: RUIC .: = C C Z U ID =: 1)Định luật về điện áp tức thời : Trong mạch điện xoay chiều gồm nhiều đoạn mạch mắc nối tiếp thì điện áp tức thời giữa hai đầu của mạch bằng tổng đại số các điện áp tức thời giữa hai đầu của từng đọan mạch ấy u = u 1 + u 2 +….+u n Thảo luận trả lời câu hỏi C1? I - PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ FRE-NEN C1: Hiệu điện thế trong mạch một chiều gồm nhiều điện trở được tính bằng biểu thức nào? R 1 R 2 R 3 R n i U 1 U 2 U 3 U N U = U 1 + U 2 + U 3 + … + U N 2) Phng phỏp gin Fre-nen : Tho lun tr li cõu hi C2? Mch Cỏc vộct quay U v I inh lut ễm U R = IR U C = IZ C U L = IZ L R u, i cựng pha C 2 u tr pha so vi i L 2 u sm pha so vi i R U uuur I r I r C U uuur I r L U uur Nhận xét vị trí tương hỗ của các véctơ điện áp hai đầu mỗi đoạn mạch với véctơ cường độ dòng điện trong mạch II- MẠCH CÓ R,L,C MẮC NỐI TIẾP 1) Định luật Ôm cho đoạn mạch có R,L,C mắc nối tiếp-Tổng trở : A B M N R L C R L C u u u u= + + R L C U U U U= + + ur uuur uur uuur Ta viết được biểu thức các điện áp tức thời: - Điện áp thức thời giữa A và B : - Phương pháp giản đồ Fre-nen: Giả sử cho dòng điện trong đoạn mạch có biểu thức : - 2 đầu R : - 2 đầu L : - 2 đầu C : ))(cos(2 VtUu RR ω = ))( 2 cos(2 VtUu LL π ω += ))( 2 cos(2 VtUu CC π ω −= ))(cos(2 AtIi ω = ))(cos(2 VtU ϕω += 2 2 ( ) L C U U I Z R Z Z = = + − 2 2 ( ) L C Z R Z Z= + − Nghĩa là: Với Gọi là tổng trở của mạch L U LC U C U R U I U ϕ + ? HÃY VẼ CÁC VECTO TRÊN CÙNG MỘT GIẢN ĐỒ VỚI U L <U C CL UU ;;U R ? Hãy vẽ giản đồ Fresnen với U L > U C . U L U LC U C o U R U I ϕ + Hình 14.3 Định luật Ôm : U I Z = Cường độ hiệu dụng trong một mạch điện xoay chiều có điện trở R, L, C mắc nối tiếp có giá trị bằng thương số của điện áp hiệu dụng của mạch và tổng trở của mạch: . 1. Mạch R 2. mạch R, C nối tiếp 3. mạch R, L nối tiếp 4. mạch R, L, C nối tiếp (Z L >Z C ) 5. mạch R, L, C nối tiếp (Z L <Z C ) 6. mạch R, L, C nối. đầu mỗi đoạn mạch với véctơ cường độ dòng điện trong mạch II- MẠCH CÓ R,L,C MẮC NỐI TIẾP 1) Định luật Ôm cho đoạn mạch có R,L,C mắc nối tiếp- Tổng trở
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 14 Mạch có R,L,C mắc nối tiếp, Bài 14 Mạch có R,L,C mắc nối tiếp, Bài 14 Mạch có R,L,C mắc nối tiếp

Bình luận về tài liệu bai-14-mach-co-r-l-c-mac-noi-tiep

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP