Vẽ tranh đề tài: Ngày Nhà giáo Việt Nam

11 3,564 5
Trương Thị Thanh Thanh

Trương Thị Thanh Thanh

Tải lên: 11,605 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/11 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2013, 14:27

Thứ ngày tháng 10 năm 2010 Mĩ thuật: Đồ dùng học tập: - Bút chì - Tẩy - Màu tô - Vở hoặc giấy vẽ - Thước gạch Th naờm ngy thỏng 10 nm 2010 M thut: V ủe taứi : Ngaứy Nhaứ giaựo Vieọt Nam 20/11 I- Tỡm, chn ni dung ti. Nhúm 1 Nhúm 2 Nhúm 3 - Ngy 20 11 l ngy gỡ? í ngha ca ngy ú? + Ngy 20 11 l ngy nh giỏo Vit Nam, l ngy tụn vinh ngh dy hc, l dp hc sinh by t tỡnh cm kớnh yờu v lũng bit n sõu sc ti cỏc thy giỏo, cụ giỏo. - Trng lp em ó cú nhng hot ng gỡ cho mng ngy 20 11? - Nu v v ti 20 11 em s v ni dung gỡ? Mi ni dung em chn cú nhng hỡnh nh no? + Gi hc m nhc: cụ giỏo, bng, cỏc bn ang mỳa Hỏi hoa tng cụ: cỏc bn hỏi hoa cú vn hoa, cõy v nh. Tng hoa thy, cụ giỏo: cỏc bn tng hoa cụ giỏo (thy giỏo), sõn trng cõy, nh. + Tit hc tt cho mng 20 11. Bụng hoa im 10 kớnh tng thy, cụ. Biu din vn ngh Th naờm ngy thỏng 10 nm 2010 M thut: V ủe taứi : Ngaứy Nhaứ giaựo Vieọt Nam 20/11 Tranh 1 Tranh 2 Tranh 3 Tranh 4 - Cú 4 bc v: + Bc 1 : Phỏc mng chớnh, ph. + Bc 2: V hỡnh vo mng. + Bc 3: V chi tit. + Bc 4 : V mu. II- Cỏch v. Th naờm ngy thỏng 10 nm 2010 M thut: V ủe taứi : Ngaứy Nhaứ giaựo Vieọt Nam 20/11 Bước 1: Phác mảng chính phụ Bước 2: Vẽ hình vào mảng Bước 3: Vẽ chi tiết. Bước 4: Vẽ màu. Hình vẽ to quá. Hình vẽ nhỏ Hình vẽ nhỏ và lệch về một bên Hình vẽ vừa phải, bố cục đẹp. III- Thc hnh. - V mt bc tranh v ti ngy nh giỏo Vit Nam theo ý thớch vo v tp v. + Cố gắng vẽ vừa phải trong trang giấy, bố cục hợp lí. + Vẽ hình to, rõ ràng, tìm hình ảnh chính, hình ảnh phụ và những chi tiết phù hợp để bài vẽ thêm sinh động. Th naờm ngy thỏng 10 nm 2010 M thut: V ủe taứi : Ngaứy Nhaứ giaựo Vieọt Nam 20/11 - Nhn xột ỏnh giỏ bi theo yờu cu sau: + Ni dung. + B cc. + Hỡnh v. + Mu sc. IV- Nhn xột ỏnh giỏ. Th naờm ngy thỏng 10 nm 2010 M thut: V ủe taứi : Ngaứy Nhaứ giaựo Vieọt Nam 20/11 . giaựo Vieọt Nam 20/11 Bước 1: Phác mảng chính phụ Bước 2: Vẽ hình vào mảng Bước 3: Vẽ chi tiết. Bước 4: Vẽ màu. Hình vẽ to quá. Hình vẽ nhỏ Hình vẽ nhỏ và. thỏng 10 nm 2010 M thut: V ủe taứi : Ngaứy Nhaứ giaựo Vieọt Nam 20/11 Tranh 1 Tranh 2 Tranh 3 Tranh 4 - Cú 4 bc v: + Bc 1 : Phỏc mng chớnh, ph. + Bc 2:
- Xem thêm -

Xem thêm: Vẽ tranh đề tài: Ngày Nhà giáo Việt Nam, Vẽ tranh đề tài: Ngày Nhà giáo Việt Nam, Vẽ tranh đề tài: Ngày Nhà giáo Việt Nam

Bình luận về tài liệu ve-tranh-de-tai-ngay-nha-giao-viet-nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP