HOAT DONG NGLL 9 CA NAM

26 66 3
Paul Allen

Paul Allen

Tải lên: 11,698 tài liệu

  • Loading...
1/26 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2013, 05:10

Ngày soạn Ngày dạy Tháng 9 : Chủ điểm: Truyền thống nhà trờng Tiết 1 Bầu cán bộ lớp - THO LUN V NHIM V ngời HS CUI CP THCS I Yêu cầu giáo dục Giúp học sinh : Hiểu vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập ,rèn luyện của lớp Biết lựa chọn những cán bộ có năng lực ,nhiệt tình ,trách nhiệm . Tôn trọng ,ủng hộ cán bộ lớp trong hoạt động . Giỳp HS hiu nhim v v quyn cỳa HS cui cp THCS . - T xỏc nh trỏch nhim bn thõn phi hon thnh tt trỏch nhim ú . - Bit s dng cỏc bin phỏp hp lớ , cú hiu qu hon thnh nhim v ca nm hc cui cp THCS . II Chuẩn bị hoạt động 1 Gv cn và cán bộ lớp hội ý : Phân công ngời viết báo cáo kết quả h.động của cán bọ lớp ,ngời điều khiển và th ký Phân công ngời chuẩn bị phiếu . Dự kiến ban kiểm phiếu Phân công chuẩn bị văn nghệ ,trang trí lớp 2. A) Phng tin : - iu 12, iu 13 , iu 29 Cụng c Liờn hp QT v Quyn Tr Em - Cõu hi tho lun . - Giy vit biờn bn tho lun . - Vn ngh , trũ chi . B) T chc : - GVCN ph bin yờu cu , ni dung , k hoch hot ng . - Phõn cụng dn chng trỡnh , th kớ , mi i biu , trang trớ , - Phõn cụng t chun b cỏc tit mc vn ngh , trũ chi . III) Tin trỡnh hot ng : A. Bầu cán bộ lớp : + Ngời điều khiển yêu cầu lớp thảo luận để thống nhất tiêu chuẩn của can bộ lớp : Học lực từ khá trở lên ;hạnh kiểm tốt . Tác phong nhanh nhẹn . Nhiệt tình và có trách nhiệm . Có năng lực hoạt động đoàn thể . + ứng cử và đề cử . + Th kí ghi tên các bạn ứng cử ,và đợc đề cử lên bảng . + Bầu bằng phiếu đối với lớp trởng ,lớp phó ,cán sự lớp + Công bố kết quả . Giáo viên chủ nhiệm chúc mừng và giao nhiệm vụ . Ngời điều khiển mời cán bộ lớp mới phát biểu ý kiến : + Cảm ơn sự tín nhiệm của cả lớp . + Hứa hẹn sẽ làm tốt nhiệm vụ đợc giao + Đề nghị cả lớp ủng hộ để cán bộ lớp làm tốt nhiệm vụ 1 Cả lớp hát bài Lớp chúng ta đoàn kết (Nhạc và lời :Mộng Lân) Kết thúc hoạt động Ngời điều khiển: động viên cả lớp phấn đấu tự giác thực hiện đúng nội qui và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Ngời điều khiển chúc mừng cán bộ lớp mới . Chúc cả lớp đoàn kết ,hợp tác trong mọi hoạt động của lớp để đạt kết quả tốt trong năm học . B. Thảo luận về nhiệm vụ ngời HS cuối cấpTHCS. Ngi thc hin Ni dung Ghi chỳ -C lp - Lp trng - DCT * Hot ng m u : - Hỏt tp th bi : Mỏi trng mn yờu - Nờu lớ do - Gii thiu chng trỡnh hot ng Lp phú VT chun b bi hỏt cho c lp - DCT hng dn tho lun theo tng cõu * Hot ng 1 : Tho lun theo t - Cõu 1 : Trong nm hc cui cp ny , bn phi thc hin tt nhim v no ? - Cõu 2 : Thc hin tt nhim v ca ngi HS lp cui cp cú ý ngha v tm quan trng nh th no ? - Cõu 3 : Theo bn , thc hin t nhim v nm hc cui cp , tp th lp v mi HS cn cú nhng bin phỏp gỡ ? - TK ghi 3 cõu hoi trờn bng - Mi t ghi 1 biờn bn tho lun - Xen k cỏc tit mc vn ngh -T trng c - Th kớ * Hot ng 3 : Tho lun chung c lp - Nờu kt qu tho lun ca mi t - Cỏc t khỏc cho ý kin b sung . - Túm tt kt qu tho lun . - Biờn bn cú th ghi vo giy Ao , dỏn lờn bng -i din t nờu cõu hi * Hot ng 4 : vui - Cõu 1 : Trng 10 cõy thnh 5 hng , mi hng cú 4 cõy . - Cõu 2 : Tỡm trong ting Anh , mt t cú 2 ngha - trng theo ngụi sao 5 cỏnh - Bank (b sụng ; ngõn hng ) * Kt thỳc hot ng : - GVCN phỏt biu ý kin - DCT nhn xột kt qu tho lun . - Dn dũ chun b hot ng tun sau - H tun sau : K vt lu nim nh trng Ngày soạn Ngày dạy Tháng 9 : Chủ điểm: Truyền thống nhà trờng Tiết2: THI VIT , V CA NGI TRUYN THNG NH TRNG I)Mc tiờu : - Học sinh khắc sâu về truyền thống tốt đẹp của nhà trờng, những tấm gơng dạy tốt và học tốt của nhà trờng HS phát huy truyền thống bằng việc phấn đấu học tập tu dỡng tốt trong năm học 2 - Giỳp HS hiu truyn thng ca lp , ca trng . - T ho, trõn trng , gi gỡn v phỏt huy truyn thng tt p ca trng lp - Phỏt trin t duy ngụn ng , k nng vit , v , giao tip , hp tỏc . II) Chun b : Tìm hiểu Những truyền thống tốt đẹp của nhà trờng Những tấm gơng dạy tốt học tốt Chuẩn bị - Phiu ghi ch cho cỏc cuc thi v , lm th , vit vn v cỏc ch nh : cnh p trng em , gng sỏng ca thy cụ , gng sỏng hc tp ca HS , - Giy Ao ,bỳt n , mu , bng keo 2 mt hay bng keo trong . - Cỏc tit mc VN v cõu hi v truyn thng nh trng . - Phn thng , B) T chc : - Nờu ch hot ng , mc ớch , yờu cu v gi ý mt s ch HS suy ngh v la chn - Cỏn b lp thng nht la chn ch cho cuc thi - Phõn cụng chun b hp ng phiu ( phiu cú ghi tờn ch ) - Phõn cụng ngi DCT ,BGK , trang trớ lp v sp xp bn gh . III) Tin trỡnh hot ng : 1. Hoạt động 1 Thi hỏi đáp về truyền thống của nhà trờng. - trờng thành lập vào năm nào ? - trờng xây dựng vào năm nào ? - đội ngũ giáo viên và học sinh phát triển qua từng thời kỳ. - Những tấm gơng tiêu biểu trong từng khoá họpc đã trởng thành Thi đố vui văn nghệ 2. Hoạt động 2 Ngỡ thc hin Ni dung Ghi chỳ - C lp - Lp trng - DCT * Hot ng m u : - Hỏt tp th - Tuyờn b lớ do , gii thiu chng trỡnh hot ng . - Gii thiu BGK v cỏc i thi -LP vn th chun b - DCT sinh hot cỏc ni dung v hinh thc thi ua sỏng tỏc . * Hot ng 1 : Sỏng tỏc theo ch - Thi v tranh ca ngi truyn thng nh trng , gng sỏng trong hc tp , - Lm th hoc vit mt on vn ngn vi ch : Cnh p trng em . - Qui nh thi gian sỏng tỏc : 10ph 15ph - Sinh hot iu kin d thi : + Cỏc tỏc phm phi phự hp ni dung + Th ỳng vn , ý phi hp vi ch . - Tuyờn b cuc thi bt u - Phõn cụng sỏng tỏc theo nng khiu ca nhúm - Tỏc phm phi cú s úng gúp ca tp th t . - Gii thiu vn ngh trong thi gian sỏng tỏc - i din nhúm - BGK * Hot ng 2 : Trng by v bỡnh lun cỏc tỏc phm d thi : Tranh v - Trng by theo ỳng v trớ ca nhúm . - Trỡnh by ni dung , ý ngha sỏng tỏc ca nhúm mỡnh - í kin nhn xột ca cỏc nhúm cũn li . - Chm im cỏc sỏng tỏc d thi . -Treo hoc dỏn trờn bng -VN xen k - i din nhúm * Hot ng 3 : cv bỡnh lun tỏc phm d thi : Bi vn , bi th . - c bi vn ( bi th) ca nhúm . - Nờu ta bi trc khi c 3 -BGK - Nêu nội dung ý nghĩa - Các nhóm khác nhận xét ( nếu có ) - Chấm điểm từng tổ - Hát tập thể * Kết thúc hoạt động : - BGK công bố kết quả . - Trao phần thưởng hoặc tuyên dương . - GVCN nhận xét tiết học và dăn dò hoạt động cho tuần sau Th¸ng 10 : Chñ ®iÓm: ch¨m ngoan häc giái TiÕt 1: TÌM HIỂU THƯ BÁC HỒ (n¨m1945 vµ 1968) I) Mục tiêu : - Giúp HS nhận thức được sự quan tâm của Bác Hồ về quyền được hưởng GD của HS - Kính yêu Bác , trân trọng và biết ơn sự quan tâm của Bác dành cho các em . - Biết thực hiện lời dạy của bác để học tập tốt , rèn luyện tốt . II) Chuẩn bị : A) Phương tiện : - Thư gửi HS nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên ( 9 / 45) của Bác Hồ . - Thư gửi ngành GD ngày 16 / 10 / 68 của Bác Hồ . - Những bài hát , bài thơ về Bác , về mái trường . - Bản “Lời hứa danh dự”của lớp . - Điều 28 và 29 Công ước LHQT về QTE . - Câu hỏi thảo luận : 1> Bác Hồ viết thư gửi HS cả nước nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên của nước VNDCCH vào thời gian nào ? 2> Bác nhấn mạnh ý nghĩa trọng đại của nền GD mới trong câu nói nào ? 3> Trong thư năm 1968 ,Bác căn dặn thầy trò về công tác chuyên môn và học tập như thế nào? 4> Trong thư ( 9/ 45 ) Bác nói về vai trò trách nhiệm của HS trong đoạn nào ? B) Tổ chức : - Hướng dẫn CBL viết “ Lời hứa danh dự” - Phân công người đọc thư Bác ( 2 người ) - Đọc lời hứa ( 1 người ) - Phân công tổ chức chuẩn bị tiết mục văn nghệ . - trang trí lớp , DCT . III) Tiến trình hoạt động : Người thực hiện Nội dung Ghi chú -Cả lớp - Lớp trưởng - DCT *Hoạt động mở đầu : - Hát tập thể . - Tuyên bố lí do . - Giới thiệu chương trình . - Lưu ý HS lắng nghe đọc thư để trả lời các câu hỏi - HS đã được phân công - Cả lớp thảo luận . * Hoạt động 1 : Nghe đọc thư Bác Hồ và thảo luận . - Đọc thư Bác Hồ gửi HS ( 9/45 ) và thư Bác Hồ gửi ngành GD (16/10/68 ) - Đại diện tổ trình bày theo từng câu hỏi . - Các tổ khác nêu ý kiến bổ sung . - BGK cho điểm đ/v từng câu và tổng kết điểm - Thư kí ghi sẵn câu hỏi trên bảng - Cho điểm 10 những câu trả lời đúng _ CĐT đọc thật rõ và dõng dạc * Hoạt động 2 : Đọc lời hứa danh dự . - Kính thưa Bác , Tên cháu là …,là học sinh lớp …, trường … - Cả lớp cùng 4 Cháu xin thay mặt cho tất cả các bạn HS của lớp hứa với Bác : Chúng cháu sẽ :… Chúng cháu sẽ xin báo cáo với Bác Kết quả học tập tu dưỡng với Bác vào dịp cuối năm . đứng lên : Xin hứa - DCT * Hoạt động 3 : Vui văn nghệ Giới thiệu lần lượt các tiết mục đã đăng kí . * Kết thúc hoạt động : - GVCN về sự tham gia và sự nhận biết của HS về những lời dạy của Bác trong thư . Th¸ng 10 : Chñ ®iÓm: ch¨m ngoan häc giái TiÕt 2: Sinh ho¹t chñ ®Ò: Em lµ nhµ khoa häc I) Mục tiêu : - Giúp HS nâng cao được quyền phát triển khả năng và trí tuệ , vận dụng tri thức đã học để giải thích một số hiện tượng khoa học xãy ra tronh tự nhiên , đời sống ,… - Từ đó càng yêu thích các môn học , có thái độ học tập đúng đắn . - Rèn luyện kĩ năng tham gia vào hoạt động , biết vận dụng kiến thứcđã học vào thực tiễn . II) Chuẩn bị : A) Phương tiện : - Chuẩn bị các câu hỏi về một số hiện tượng xãy ra trong thiên nhiên , đời sống ,các bài tậpvui , câu đố khoa học … - Điều 29, Khoản 1 , Mục a trong công ước LHQ về QTE . - Phiếu ghi câu hỏi . - Hộp đựng phiếu . B) Tổ chức : - Phân công mỗi tổ sưu tầm 1 câu đố ( có thể theo từng môn ) - Chọn BGK - Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ . - Trang trí lớp , DCT III) Tiến trình hoạt động : Người thực hiện Nội dung Ghi chú -Cả lớp - Lớp trưởng . - DCT * Hoạt động mở đầu : - Hát tập thể - Tuyên bố lí do - Giới thiệu chương trình . - Giới thiệu 2 nhóm dự thi - Sắp xếp bàn BGK, bàn của 2 nhóm dự thi -DCT hướng dẫn cuộc thi . * Hoạt động 1 : Thi hiểu biết - Nêu thể lệ cuộc thi ( chia 2 nhóm ) - Đại diện nhóm bắt thăm câu hỏi - Đọc to câu hỏi của nhóm . - Thảo luận nhóm và trả lời ( 10ph → 15ph / 1câu ) - Nhận xét , bổ sung ( dành cho khán giả ) - BGK cho điểm - Thang điểm 10 - Nhóm bắt thăm không trả lời được thì nhóm khác trả lời (hoặc khán giả) -Tổ trưởng hoặcđại diện tổ * Hoạt động 2 : - Văn nghệ ( 3tiết mục /3 tổ ) - Câu đố ( đã được đăng kí trước ) - Các câu đố phải được đăng kí trước cho GVCN duyệt * Kết thúc hoạt động : - Nhận xét chung về kết quả cuộc thi,chất lượng câu trả lời 5 - Đánh giá sự chuẩn bị của các tổ , cá nhân . - Dặn dò hoạt động tuần sau : Thi tài năng văn nghệ . Th¸ng 11 : Chñ ®iÓm: t«n s träng ®¹o TiÕt 1: THẢO LUẬN CHỦ ĐỀ TRUYỀN THỐNG “ TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO ” I) Mục tiêu : - Giúp HS hiểu biết về truyền thống “TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO” của dân tộc Việt Nam . - Trân trọng tự hào với truyền thống “TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO” - Kính trọng và biết ơn thầy cô giáo . II) Chuẩn bị : A) Phương tiện : - Sưu tầm sách , báo ,bài thơ , bài hát ,…vvề thầy cô giáo và tình cảm thầy trò . - Các câu hỏi thảo luận : + Đọc những câu ca dao , tục ngữ … về người thầy + Hãy kể một kỉ niệm về thầy cô giáo cũ của mình . + Bạn nghĩ thế nào trước sự so sánh “ HS thiếu thầy giáo như cây xanh thiếu ánh mặt trời”? + Đọc một bài thơ về thầy cô giáo . + Hát một bài hát về thầy cô giáo . + Tên của thầy giáo nào được đặt tên cho một trường học ở địa phương em ? B) Tổ chức : - GVCN : + Nêu nội dung , yêu cầu , hình thức ,tổ chức hoạt động . + Phân công các tổ chuẩn bị các câu hỏi - CBL : + Giao nhiệm vụ tổ trực chuẩn bị . + Phân công cụ thể phần việc cho cá nhân trong tổ . III) Tiến trình hoạt động : Người thực hiện Nội dung Ghi chú - Cả lớp . - Lớp trưởng * Hoạt động mở đầu : - Hát tập thể - Tuyên bố lí do . - Giới thiệu chương trình -Chọn bài hát có nội dung về thầy cô -DCT hướng dẫn thực hiện * Hoạt động 1: Thảo luận chủ đề “ Tôn sư trọng đạo” - Ghi các câu hỏi thảo luận trên bảng . - Tổ cử đại diện thực hiện (đã phân cônh trước ) - Nêu thêm một số câu hỏi phụ : + Phê phán biểu hiện trái với truyền thống Tôn sư trọng đạo của dân tộc. + Những hình ảnh , sự việc nói lên truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc - Có thể chọn hình thức bắt thăm chọn câu hỏi -DCT sắp xếp và giới thiệu * Hoạt động 2 : Văn nghệ Giới thiệu các tiết mục văn nghệ đã đăng kí trước Xen kẻ bài hát , bài thơ Các tiết mục phải có nội dung về thầy cô và mái trường * Kết thúc hoạt động : - GVCN phát biểu - Lớp trưởng nhận xét . - Dặn dò hoạt động tuần sau . ____________________________________________________________________________ 6 Th¸ng 11 : Chñ ®iÓm: t«n s träng ®¹o TiÕt 2: BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 / 11 I) Mục tiêu : - Giúp HS nhận thức sâu sắc ý nghĩa về giá trị truyền thống “ Tôn sư trọng đạo” của dân tộc V N. - Tích cực tham gia và phát huy tính sáng tạo trong hoạt động văn hóa , nghệ thuật . - Rèn luyện kĩ năng hoạt động tập thể . II) Chuẩn bị : A) Phương tiện ; - Tập san , báo tường của lớp . - Một số bài hát , bài thơ . - Bình hoa , phần thưởng . B) Tổ chức : - GVCN gợi ý các nội dung chính , phân công nhóm tổ chức chuẩn bị . - CBL sắp xếp nội dung cụ thể : hát , đọc thơ , đọc văn ,… - Viết tóm tắt các thành tích của lớp trong thời gian qua . - Phân công người điều khiển chương trình , tổ trang trí lớp . III) Tiến trình hoạt động : Người thực hiện Nội dung Ghi chú - Cả lớp - Lớp trưởng * Hoạt động mở đầu : - Hát tập thể . - Tuyên bố lí do - Giới thiệu chương trình . -DCT hướng dấn - Lớp trưởng . - Đại diện tổ * Hoạt động 1 : Triển lãm : - Mời đại diện mỗi tổ giới thiệu phần sưu tầm hoặc sáng tác của tổ với các nội dung ; + Truyền thống tôn sư trọng đạo . + Hình ảnh người giáo viên nhân dân . + Thành tích học tập của tổ . - Giới thiệu một vài bài tiêu biểu . - Phát biểu ý kiến , nhận xét - Qui định thời gian mỗi tổ trình bày từ 3ph → 5ph - DCT * Hoạt động 2 : Biểu diễn văn nghệ - Giới thiệu các tiết văn nghệ đã đăng kí - Một số câu đố vui . Các tiết mục có tặng quà * Kết thúc hoạt động : - Nhận xét chung về kết quả, về sự chuẩn bị , tham gia của các tổ , cá nhân . - Phát thưởng - Cảm ơn sự tham gia của thầy cô . - Chuẩn bị tuần sau : Chủ diểm tháng 12 “uống nước nhớ nguồn” Th¸ng 12 : Chñ ®iÓm: uèng níc nhí nguån TiÕt 1: THẢO LUẬN VỀ CHỦ ĐỀ: “THANH NIÊN PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG CỦA DÂN TỘC” I) Mục tiêu : 7 - Giúp HS hiểu truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc . - Tự hào và tự xác định trách nhiệm phải học tập tốt để phát huy truyền thống đó . II) Chuẩn bị : A) Phương tiện : - Tư liệu sưu tầm về truyền thống cách mạng của dân và quân ta . - Các bài hát , bài thơ ca ngợi con người , quê hương , đất nước . - Tư liệu về công cuộc bảo vệ tổ quốc trong thời bình hiện nay . - Một số câu hỏi , câu đố , về truyền thống cách mạng của quân và dân . B) Tổ chức : - Họp CBL để phân công và phổ biến nội dung hoạt động - Tìm hiểu trong từng giai đoạn lịch sử : * Giai đoạn trong kháng chiến chống Pháp . * Giai đoạn trong kháng chiến chống Mỹ . * Giai đoạn trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay . - Phân công người điều khiển cương trình , trang trí lớp . III) Tiến trình hoạt động : Người thực hiện Nội dung Ghi chú -Cả lớp - Lớp trưởng - DCT * Hoạt động mở đầu : - Hát tập thể bài : Lên đàng - Tuyên bố lí do - Giới thiệu chương trình -DCT - Đại diện tổ * Hoạt động1 :Giới thiệu truyền thống CM của dân tộc . - Nhóm 1: Giai đoạn chống Pháp - Nhóm 2 : Giai đoạn chống Mỹ . - Nhóm 3 : Giai đoạn xây dựng đất nước hiện nay . - Mỗi nhóm trình bày kết quả tìm hiểu của nhóm - DCT hướng dẫn thảo luận . - Thư kí * Hoạt động 2 : Thảo luận lớp - Câu hỏi : HS lớp 9 cần làm gì và làm thế nào để phát huy truyền thống cách mạng của cha anh ? - Thảo luận hoặc trả lời câu hỏi . - Đọc tóm tắt kết quả thảo luận - Đại diện mỗi nhóm phát biểu - Lớp phó VT * Hoạt động 3 : Văn nghệ ca ngợi truyền thống của dân tộc . Giới thiệu các tiết mục văn nghệ hoặc câu đố * Kết thúc hoạt động : -Nhận xét về kết quả tìm hiểu truyền thống cách mạng của dân tộc ta , sự chuẩn bị và tham gia của các tổ . - Tặng quà cho nhóm có sự chuẩn bị tốt nhất . - GVCN nhận xét và dặn dò hoạt động tuần sau 8 Th¸ng 12 : Chñ ®iÓm: uèng níc nhí nguån TiÕt 2: HỘI VUI HỌC TẬP I) Mục tiêu : - Giúp HS nắm vững kiến thức cơ bản của các môn học . - Có hứng thú vượt khó , quyết tâm học tập để đạt kết quả cao . - Biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống và biết cách giải thích các hiện tượng khoa học trong tự nhiên , trong xã hội . II) Chuẩn bị : A) Phương tiện : - Các câu hỏi , các câu đố , bài tập …của các môn học và đáp án . - Bảng phụ , viết nỉ . - Hộp đựng các câu hỏi hoặc cây cắm hoa có gắn câu hỏi . - Phần thưởng . B) Tổ chức : - Họp CBL để thống nhất chọn các môn được ra câu hỏi . - Dự kiến BGK và người DCT . - Văn nghệ và trang trí lớp . III) Tiến trình hoạt động : Người thực hiện Nội dung Ghi chú - Cả lớp - Lớp trưởng . * Hoạt động mở đầu : - Hát tập thể bài : Nối vòng tay lớn - Tuyên bố lí do . - Giới thiệu chương trình . - LP VT chuẩn bị - Tổ trưởng các tổ - BGK . - Thư kí * Hoạt động 1 : Cuộc thi tài trí giữa các tổ - Đại diện bắt thăm câu hỏi . - Đọc câu hỏi ( trả lời trên bảng phụ ) . - Chấm điểm và công bbố điểm cho từng câu . - Ghi điểm cho từng nhóm trên bảng . - Mỗi tổ bắt thăm một lần . -DCT hướng dẫn * Hoạt động 2 : Thi trả lời nhanh - Đọc câu đố . - Đại diện nhóm có câu trả lời trước nhất - nhóm trước trả lời sai , đến nhóm sau - DCT giới thiệu các tiết mụcđã đăng kí . * Hoạt động 3 : Văn nghệ , trò chơi . - Hát tập thể các bài hát đã được học trong giờ nhạc . - Hát cá nhân ( đã đăng kí trước ) - Các tổ có thể hát theo nhóm . * Kết thúc hoạt động : - Nhận xét chung về chất lượng cuộc thi , sự tổ chức và tham gia của các nhóm . - Chuẩn bị tuần s 9 CHỦ ĐIỂM THÁNG 1 MỤC TIÊU GIÁO DỤC GIÚP HỌC SINH: -Nhận thức được vai trò của Đảng trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước hiện nay. -Bồi dưỡng niềm tin vào sự lãnh đạo và đường lối của Đảng. -Biết rèn luyện lối sống có văn hoá, có bản lónh để vươn lên HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ ĐIỂM 1-Tìm hiểu về sự đổi mới và phát triển của đất nước. 2-Trồng cây lưu niệm ở trường TiÕt 1 I-YÊU CẦU GIÁO DỤC: Giúp học sinh: -Hiểu quyền được tiếp nhận các thông tin, tư liệu về sự đổi mới và phát triển đât nước do Đảng lảnh đạo. -Tự hào về Đảng, càng tin yêu Đảng hơn. -Không ngừng học tập và rèn luyện, biết phát huy những mặt tích cực trong thời kì đổi mới, biết bày tỏ những quan điểm của mình trong việc đấu tranh với những mặt tiêu cực trong đời sống hằng ngày. II-NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG: 1-Nội dung: -Những nét chứng của sự đổi mới đất nước trong một số lónh vực của đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội . từ 1986 đến nay. 2-Hình thức hoạt động: -Trao đổi, thao luận. -Văn nghệ. III- CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG: 1-Phương tiện hoạt động: -Tư liệu, sách báo . liên quan đến sự đổi mơí và phát triển đất nước do Đảng lãnh đạo. 10 . trong năm học 2 - Giỳp HS hiu truyn thng ca lp , ca trng . - T ho, trõn trng , gi gỡn v phỏt huy truyn thng tt p ca trng lp - Phỏt trin t duy ngụn ng , k. thi : Tranh v - Trng by theo ỳng v trớ ca nhúm . - Trỡnh by ni dung , ý ngha sỏng tỏc ca nhúm mỡnh - í kin nhn xột ca cỏc nhúm cũn li . - Chm im cỏc sỏng
- Xem thêm -

Xem thêm: HOAT DONG NGLL 9 CA NAM, HOAT DONG NGLL 9 CA NAM, HOAT DONG NGLL 9 CA NAM

Bình luận về tài liệu hoat-dong-ngll-9-ca-nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP